Prológus

Újkor felé haladunk, mégse feledjük a régit!!! Hosszú idő telt el azóta, de nem volt elég arra, hogy feledjük – felejtsek!!! Nem vagyok sem történész, sem író, sem költő, de azért mégis ráülök a írógépemre és az agytekervényeimben szunnyadozó gondolatoknak engedem, hogy szárnyat eresszenek, kibontakozhassanak és kirepülhessenek a zártságukból.

Az áldozatokkal politizálnak

A Népszabadság 1993. január 13-án Gosztonyi Péter tollából megjelent Katasztrófa a Don-kanyarban című cikkéhez az alábbi kiegészítéseket teszem. A cikk írója úgy jellemzi a 2. magyar hadsereg parancsnokát, vitéz Jány Gusztáv vezérezredest, mint aki „szerény, de szigorú ember, aki jó harcász volt, de nem volt hadász, mivel a hadászat tudományához hozzátartozik egy adag politikai bölcsesség és ez hiányzott Jány Gusztávból”.

Csodák népe

Az „Igazságot” e kis honban a sors is veri… Múlt heti számunkban Obersovszky Gyula nyilatkozott 1956-ban megjelent, súlyos büntetésekkel „honorált” lapjáról, s a nemrég újra indított újság szomorú „haláláról”.

KI A MAI OROSZ TRÓNKÖVETELŐ?

Kíváncsi tekintetek fordulnak ma a Romanow-dinasztia még élő tagjai felé. Az utolsó orosz cár halála után annak a testvére, Cirill nagyherceg vette fel a „cári” címet; meg is „koronáztatta” magát Cóburgban; I. Cirill néven ő volt a Romanow-család feje. Orosz cárnak írta magát.

Könyvismertető - Ki a Berkesit szereti...

Jó volt, drágám? Isteni volt. Ezzel a megnyugtató párbeszéddel indul Berkesi András új regénye, melynek címe ennél valamelyest nyugtalanítóbb: A tanút meg kell ölni... A könyvet útjára bocsátó Nótarius kiadó notóriusan ajánlgatja eme kis műremeket, mint a népszerű író legújabb művét, ami vélhetően (ez itt a Nótarius vélekedése), az év sikerkönyve lesz.

IRODALOM, MŰVÉSZET

oltár előtt. Az örök láng fényességében az apát úr koporsója; rajta egy misekönyv, egy áldozati kehely és egy apáti süveg. Egy hosszú, tartalmas papi pálya jelképei. A koporsóban dr. Székely László pihen, aki életének 98. évében - a betegek szentségével megerősítve - csendben elhunyt.

Székely László verseiből

Aranyhíd, épülj már, Gyűlöltünk eleget, Most minden harsogja: Szeretet! Szeretet!

Vörösék negyvennyolcas ereklyéi

Az ereklye, barnuló, régi keretben, egy szombathelyi család otthonának falán látható. Jellegzetes, negyvennyolcas honvédtiszti egyenruhában egy szakállas férfi, akár a „tizenhármak” egyikének hihetnék. A régi fénykép Szabó Vince honvéd őrnagyot ábrázolja, akiről nem tudjuk pontosan, hol, milyen körülmények között harcolt a magyar szabadságért, de azt igen, hogy a megtorlás idején rátaláltak, s az aradi tizenhárommal egyidőben elítélték

Ki juttatta koldusbotra a népet?

Megkülönböztetett érdeklődéssel olvastam el Hovanyecz László Koldusbot vagy valami más című eszmefuttatását a Népszabadság Április 25-i számában. Nem tartozik szokásaim közé, hogy külföldről bele-bele szóljak Magyarország belpolitikájának alakításába és alakulásába, de mivel ezen írás témája történelmi alapkérdéseket is érint, úgy gondolom, közölnöm kell – közölhetem – nézetemet. Rövid kívánok lenni: csak a lényeges dolgokra koncentrálok.

UTCANEVEK

GÖRGEY ARTÚR (1818-1916) A magyar szabadságharc kimagasló hadvezére, minisztere 1818. január 30-án született a Szepes megyei Toporcon. Katonai képesítését a tulni utásziskolán szerezte; volt nemesi testőr; huszár főhadnagy (1836-45). 1848. júniustól százados a győri 5 honvédzászlóaljnál, szeptembertől a Csepel-szigeti nemzetőrcsapatok főparancsnoka (e minőségében nevezetes tette volt Zichy Ödön gr. kivégeztetése).

Egy történész tévedései

Meglehetős zavarral olvastam Gosztonyi Péter írását, és még nagyobb zavarban kényszerülök válaszolni rá. Gosztonyi úr ugyanis történészként reagál cikkemre, s kritikájának egyik legnagyobb hibája, hogy meglehetősen történelmetlen.

„A” mint ambivalencia

Ki mindenkinek lehet hálás az ember? Én például egy méreten aluli kis nácira emlékszem vissza csordult szívvel, aki semmiképpen nem hasonlított a Mein Kampfban megénekelt elsőbbrendi ideálhoz. Százötven centiméter magas ember lehetett, stüszi kalapban, bricsesz bugyogott pipaszár lábain s legfeljebb harmincnyolcas cipőt viselt.

Szovjet csapat

1990. március 10-én Moszkvában Horn Gyula magyar és Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter nagy jelentőségű egyezményt írt alá. „A Magyar Köztársaság területén tartózkodó szovjet csapatok kivonására 1990-1991 folyamán kerül sor – írja az egyezmény 1. cikkelye.

Az elesettek emlékéért

Az ötvenedik évforduló alkalmából a Népszabadság hasábjain megsz6lalt politikus, történész, újságíró, volt haditudósító, katona, hadifogoly, történelemtanár. Emléküléseken neves történészek, vezető politikusok méltatták az egykori eseményeket. Az írásokban és előadásokban visszatérő kérdés volt, hogy a 2. hadsereg katonai hősök, áldozatok, ágyútöltelékek voltak-e? A kérdés eldöntetlen maradt. Az is fog maradni. Miért?

NÉPSZABADSÁG, HAZAI KÖRKÉP

Ennek a szegény országnak, már az évezredek folyamán sok megszállottja volt tatárok, törökök rövidebb, hosszabb időre. Ezeket az időket csak a történelemből ismerjük és mégis csodálatos, hogy a török 150 éven át élt hazánk földjén és mégsem alakult ellenük akkora gyűlölet és megvetés, mint a szovjet csapatok ittléte alatt feltorlatozott.

Az oroszok és én

Egy lignit- és egy kokszhalom között születtem 1944-ben, egy alföldi községben. Apám Pesten kórházban, anyám érthetően zűrzavaros emlékei között egy Vologya nevű tiszt szerepel, aki a születésem utáni órákban lehozott a pincébe egy súlyosan sebesült német tisztet. Vologya néha órákra kiment a pincéből, és ilyenkor hol könyörögve, hol ordítva kérte a sebesült németet, hogy a gyerekre úgy vigyázzon, ha valami baja esik, agyonlövi.

Naptár

Csodálatos naptár. Időrendi sorrendben tárgyalja a volt eseményeket, ami már csak történelem, de nekünk szomorú valóság. Mennyi minden történt a bejöveteltől a búcsú pillanatáig.

ALAKUL AZ ÚJ HATALMI RENDSZER

Végóráit éli a Szovjetunió Kommunista Pártja: Gorbacsov lemondott főtitkári tisztségéről, önfeloszlatásra szólította fel a központi bizottságot. A Szmolnijt, ahogy a párt többi székházát is, bezárták, vagyonát államosították. Az SZKP-t több tagköztársaságban betiltották.

SZOVJET CSAPATKIVONULÁS

Aligha lehet megmondani, mikor hagyja el Magyarország területét az utolsó szovjet katona. Állítólag e hét szerdáján már az utolsó is elment, a kártalanítási tárgyalások szovjet tábornok resztvevője civilben vitatja a magyar igények nagyságát, illetve próbálja tartani a szovjet követeléseket. Ennek ellenére a pályaudvarokon meg látni itt-ott szovjet egyenruhásokat.

Már csak egy

„Gazdáik helyett bűnhődtek” – írta valaki az egykor fényűzően berendezett, daliás tornyokkal ékesített, majd negyven év alatt cselédlakásból téeszirodává, magtárrá, végül beszakadt tetejű, kívül belül gyommal benőtt rommá változtatott főúri kastélyokról.

Zsidók és magyarok

A nyilatkozók hangvétele egyrészt mélységes megdöbbenést, másrészt nagyfokú felháborodást váltott ki belőlem csakúgy, mint a környezetemben élőkből. Megdöbbentő az a leplezetlen, izzó gyűlölet, ami a nyilatkozók szavaiból sugárzik az ellen az országos méretű közösség ellen, amelyben élnek. Elvakultságukban egy – saját bőrét menteni kívánó, tetteiért minél kevesebb felelősséget vállaló – náci háborús bűnös megalapozatlan nyilatkozatára való hivatkozással egy egész népet minősítenék antiszemitának.

A hajó és rakománya

Tisztelt Uram! Többször is elolvastam a Népszabadság 1993. február 15-ei számában megjelent írását, mégsem értem Önt. Már írása címét sem értem. Hiszen miért is volna Kiegészítés a Pozsgay portréhoz, amikor egyetlen új vonással sem gazdagítja azt. Nem értem: miért nem mondta meg nyíltan, hogy mi a kifogása Pozsgay Imre ellen, noha ez írása egészéből világosan látható.

„A Hivatal halott..., de tovább él”

Bulányi György levele Gyulay Endre püspökhöz Főtisztelendő Püspök Úr! Testvérem Jézus Krisztusban!! Olvastam a Népszabadság november 9-i számában tett nyilatkozataidat, melyeknek egy része a Bokor katolikus bázisközösségre vonatkozik, amelyet mint „bulányistákat” nevezel meg. Reflektálok rájuk. „...nem intézkedett ellenük”

Mit csinál felséged 4-től 7-ig

Éjszaka lázasan olvastam még a titkos naplóját, s nemcsak azért, hogy ha szóba elegyedne velem (miért is ne!), legyen valami közös témánk, hanem, mert amióta A buszon címen a magyar televízióban futó sorozatot láttam, nem nevettem olyan jókat, mint most.

MITŐL ANGOLOK AZ ANGOLOK?

Az anekdota szerint egyszer megkérték az angol kertészt, ugyan árulja el, mitől olyan gyönyörű a pázsit, mire azt felelte: semmi az egész, hetente egyszer nyírjuk, öntözzük, aztán hét-nyolcszáz évig csináljuk ugyanezt, és kész... Hát igen, valahogy így van ez a kultúrával is.

Koronás vendégünk

Miért ferde a kereszt a koronán? – kérdezte az angol királynő, amikor a Nemzeti Múzeumban megtekintette a koronázási ékszereket. Nem tudjuk, mit válaszoltak neki, de aligha azt, hogy régi hagyománya van nálunk a civakodásnak, valami pártütő a koronát se tisztelte, kímélte egykoron. A szigorú protokoll ilyen szavakat nem enged meg, s különben is, őfelsége csak egy jó órával előbb mondta a Parlamentben.

Nincs már többé KGST

Mindössze tizenhárom soros, mindenfajta értékeléstől minősítéstől szigorúan tartózkodó, tényrögzítő jegyzőkönyv aláírásával pénteken délután örök nyugalomra helyezték Budapesten a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát.

Történelmi barangolások

A Szombathely Fő terén egykor együtt igaz csupán alig egy évtizedig – megtalálható volt négy építmény sorsa éppen fizikai közelségük miatt sok hasonlatosságot mutat, ám közülük az egyik, mégpedig a Szentháromságszobor története egy ponton legalábbis alapvetően eltérő a többiétől.

II. Erzsébet: A szabadság nem veszhet el

Fülöp herceg aziránt érdeklődött, miként sikerült a II. világháború alatt a könyvtárat megmenteni. A sajtó számára adott rövid fogadás után a királynő a kormány Béla király úti vendégházába ment, ahol ajándékokat cseréltek Göncz Árpáddal. A magyar köztársasági elnök egy herendi porcelánvázát, valamint egy szintén Herenden készült dohányzókészletet nyújtott át a királyi párnak.

Ötvenhat az alap

Kugler Istvánnak nincsenek személyes emlékei 1956-ról, hiszen akkor még nem is élt, ám a családi legendák legnagyobb része náluk arról szólt, hogy miért kellett a nagybátyáinak Svájcba emigrálni

KORONÁS VENDÉGÜNK

A történelem folyamán először teszi tiszteletét angol uralkodó Magyarországon. II. Erzsébet ma kezdődő látogatása tehát a szó szoros értelmében új fejezetet nyit a két ország kapcsolataiban, mintegy megkoronázza őket.

Csak a megtorlásnak voltak áldozatai

A forradalom idején Szombathelyen nem volt fegyveres harc, nem estek leszámolás áldozatául emberi életek. A pártvezetők az első hangra gyorsan bemenekültek a helyi szovjet laktanyába, s ott várták ki, míg – számukra – jobbra fordulnak az események. A városban ugyan hírek keringtek halállistákról és a laktanyába érkezett budapesti kivégzőkülönitményekről, ám senkinek a haja szála sem görbült.

Az „eltévedt” pásztor

Kicsoda dr. Bulányi György? Hivatalosan: nyugdíjas segédmunkás. A hetvenötödik életévéhez közeledő egykori piarista tanárt, a római katolikus egyház felszentelt papját 1951-ben megfosztották lelkészi és tanári működési engedélyétől, majd 1952-ben életfogytiglani börtönre ítélték. Tíz ev. múltán szabadult.

1000 – MILLENNIUM – 2000

E hónapban van negyedszázada, hogy Bécsben elhunyt Mindszenty József bíboros-prímás, esztergomi érsek. Mindszenty József (eredeti nevét – Pehm József – 1941-ben változtatta Mindszentyre) 1892-ben született Csehimindszenten. 1915-ben szenteltek pappá, 1919-től 1944-ig Zalaegerszegen szolgált plébánosként. XII. Piusz pápa '44-ben nevezte ki Veszprém megyés püspökévé.

Kelet-Európát káosz fenyegeti

Stefan Mustóval, a német FDP-hez közel álló Friedrich Naumann Alapítvány 1989-ben létesített budapesti irodájának vezetőjével arról beszélgettem, miként látja a külföldi a magyarországi politikai változásokat és a kelet-európai fejleményeket.

HŐSÖK NAPJA

Az első világháborút követően hoztak törvényt 1924-ben a hősök emlékezetére. Azóta sok hősi emlékmű épült és a törvény végrehajtása, megvalósítása is módosult a második világháború eseményeivel, az 1956-os forradalommal. Ilyen előzmények után Szombathely megyei jogú város közgyűlése elhatározta, hogy május utolsó vasárnapját a Hősök Napjává nyilvánítja és ezen a napon több helyen koszorúzásokat, megemlékezéseket tartanak.

HANGOS DON

A Don-kanyarnál elszenvedett katonai vereség és az abból leszűrhető tanulságok sok jel szerint ma már messze túlmutatnak a történelem- vagy a hadtudomány érdekkörén.

Kötést készítettünk

Joubert Attila 1956-ban elsős gimnazista volt Sopronban, ahol az ország többi részéhez képest kicsit más helyzet volt, a vasfüggöny létezett, a város lakói teljes elzártságban éltek és a város eléggé konzervatív jellegű volt

330 ezer kérelem

Szomorú társaság családias összejövetele volt szombaton délelőtt Szombathelyen. A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ színházterme és konferenciaterme zsúfolásig megtelt idős emberekkel. Sok, magát már vonszolni is alig tudó férfival, kevesebb asszonnyal. Volt hadifoglyok, kitelepítettek, gettóba kényszerítettek, hadiözvegyek, 56-osok és mások. Olyanok, akik egykor személyes szabadságukban korlátozva voltak, vagy vagyonukat egy tollvonással elvették. Kárpótlásra várók.

A doni katasztrófa egyenruhás felelősei

A voronyezsi magyar tragédia ötvenedik évfordulója alkalmából kialakult vitában keresem az alapvető problémákat. Két érdemi kérdés – úgy tűnik – eddig nem vagy nem kellő súllyal merült fel a széles köri polémiában. 1. Túl a közvetlen katonai okokon, milyen lényeges politikai tényezők vezettek a doni katasztrófához?

Hogyan jutott tejhez Budapest?

Fővárosunk lélekszáma 1881-től 1894-ig 367 177-ről 538 622-re gyarapodott. Ezért érthető, hogy a városatyáknak a budapestiek élelmezésének megszervezése nem csekély gondot okozott. A tejellátás problémáját a Budapesti Központi Tejcsarnok Szövetkezet életre hívásával oldották meg, s az Budapestet az első világháborúig kitűnő minőségű palackozott tejjel – elsőként Európában – és tejtermékekkel látta el.

Nem önszántukból jöttek - Történészek április 4-ről

Hosszú időn át legfontosabb nemzeti ünnepünknek számított ez a nap. Most szerettük volna megtudni, miként vélekednek róla a különféle pártállású történészek. Természetesen a véletlennek nagy szerepe van abban, hogy. kiket sikerült megkérdeznünk. Nem hagyhatjuk azonban említetlen, hogy ha a kép egyoldalú, az nemcsak rajtunk és nem is csak a véletlenek múlt. Többen, akik érzésünk szerint az alábbiaktól lényegesen eltérő álláspontot foglalnak el, különböző okokból nem vállalták a szereplést összeállításunkban.

A legmagyarabb fegyvernem

A Sárvári Huszár Múzeum Baráti Kör, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Nádasdy Ferenc Múzeum huszártalálkozót szervezett szombatra és vasárnapra Sárvárra. 200-250, a második világháborúban harcolt magyar huszár érkezett a világ minden tájáról, hogy találkozzon a régi bajtársakkal, ismerősökkel.

Háború volt-e ’56?

Napjainkban megerősödtek azok a hangok, amelyek az 1956 eseményeiben részt vevők egy részét bíróság előtt látnák szívesen, kimondva rájuk a háborús bűnös verdiktet és ítéletet. Erre ugyan a magyar jogrend nem ad lehetőséget, viszont felvetődik a kérdés, háború volt-e valójában 1956-ban Magyarországon, s ha igen, kiket lehet bíróság elé állítani háborús bűntett miatt Varga László történészt, az ’56-os események kutatóját erről kérdeztem.

Utólag egy „mozgalomhoz”

A Katolikus Papok Országos Békebizottsága 1950. augusztus 1-jén alakult meg. A papi békemozgalom kezdeményezője, ösztönzője, az előkészítő munkálatok fő irányítója az államhatalom volt.

A bölcs „lelkipásztor”

Nem tudni, hogy ki és mikor röppentette fel XXIII. János pápáról a kedves jelzőt: „a világ plébánosa”. Ezt elsősorban közvetlen modorára, mesterkéletlen kedvességére értették. De tulajdonképpen a lényegre tapintottak rá: a pápa a világ fő lelkipásztora, Krisztustól kapott küldetése alapján.

KERESZTÉNY IRODALOM ÉS MŰVÉSZET

Werner Alajosra, mint karmesterre, a „Schola Cantorum Sabariensis” alapítójára, meggyőződésétől, hitétől függetlenül mindenki elismeréssel emlékezhet. A Vas Népe nemrégiben mutatta be őt a Németh János kanonok úr által évtizedek óta gyűjtött és kiállított anyag alapján. Az újság nagy tisztelettel és elismeréssel írt róla, mondanivalóját képekkel illusztrálva.

Ötvenhatosok szövetsége - „Elveinkből nem engedhetünk”

Az 56-os Szövetség megyei szervezete – a Budapesti után a második legnagyobb az országban tegnap ünnepi közgyűlést tartott nemzeti ünnepünk alkalmából a szombathelyi Városházán. Jelen volt több párt, egyesület vezetője, valamint a város polgármestere.

Egy állam – sok etnikum

Szerbek A 6. században betelepült szláv lakosság először bizánci uralom alá került, ekkor vették fel a kereszténységet. Önálló szerb állam a 12. században Nemanja István, majd a 13. században Dusan és fia vezetésével jött létre.

A Britannica szemével Horthy kormányzó

„Horthy Miklós Nagybanyai (magyar államférfi)” címszó alatt az Encyclopaedia Britannica Index-kötetének 876. oldalán bejegyzés található arról, hogy az angol-amerikai vállalkozásban szerkesztett 32 kötetes lexikon, melyet. a tudományos világban korunk legjobb és legkevésbé elfogult ismerettáraként kezelnek, öt cikkében foglalkozik vitéz, nagybányai Horthy Miklós személyével.

A Horthy család kerepesi újratemetése

Szeptember 4-én helyezik nyugalomra Kerepesen, a családi kriptában, nagybányai Horthy Miklós, s felesége, Purgly Magdolna földi maradványait, valamint ifjabb Horthy Miklós hamvait. Az újratemetés előkészületei közel három esztendeje tartanak.

Horthy Miklós újratemetése Kenderesen

Immár magyar földön, a kenderesi családi kápolnában nyugszik vitéz nagybányai Horthy Miklós egykori kormányzó, akinek földi maradványai Portugáliából érkeztek a gyászszertartás helyszínére.

„Ennek az országnak vagyok a fia”

Mélykúti Ilona: – Ritka vendéget üdvözölhetünk itt a Napkeltében, hiszen Tom Lantos amerikai demokrata párti honatya ritkán jön Magyarországra. Együtt néztük meg ezt a minijegyzetet itt az ENSZ-katonákról, pontosabban arról, hogy valóban korrumpálhatók-e az ENSZ-katonák és tényleg igaz-e az a vád, amivel illetik őket.

Légy a tejben

Hogy jönnék én hozzá? Magánügy. És amennyiben nem az, megnézném, sért-e a dolog akármilyen emberi törvényt. Ha nem, nem. Persze ha vatrás volnék, dudognék. Vagy ha szlovák soviniszta vagy csetnik vagy usztasa volnék. Modern, balról jött nemzetszocialista. Akkor bizony sajogna. Az újratemetésnél jobban, hogyha a néhai kormányzóról kiderülne, nem volt vérszopó fasiszta vadállat, hanem. Hanem ómódi lovag, aki biz’ erkölcsileg kiemelkedett környékbeli kartásai közül.

Kommunista forgatókönyv

Vakítóan ragyog a délutáni napsütésben Palka József budapesti aranykoszorús művész hatalmas, mozaikszerű üvegfestménye a celldömölki katolikus templom két tornya között. Fogalmam sincs, mennyiért készítenének ma egy hasonló méretű üvegfestményt, de azt tudom, hogy 1948-ban a celli 24 ezer forintba került.

Visszaemlékezések

Talán valaki azt is kérdezhetné: „Hogyan kerül a csizma az asztalra? Azaz hogyan kerül Kéri Kálmán visszaemlékezései az én” Almanachomba? Ennek érdekes történelme van, amit most röviden próbálok sorokba rendezni.

Bőrfejűek és öregkatonák Magyarország diktátorának temetésén

Horthy Miklós admirálist, Magyarország kormányzóját a fasiszta háború idején, ezen a hétvégén családi sírboltjában örök nyugalomra helyezték. Az ember, akit admirálisnak gúnyolnak egy országban, amelynek nincs tengere, egy királyságban, amelynek nem volt királya, és akit 1957-ben Estorilban, Portugáliában temettek el, több évtizedes száműzetés után visszatért a hazájába vihart okozó viták közepette.

Kéri Kálmán élménybeszámolója

Kéri Kálmán volt vezérkari ezredesnek, az I. magyar hadsereg vezérkari főnökének élménybeszámolója az 1944. X. 16-tól 1944. XII. 31-ig terjedő időre, a 4. ukrán front főparancsnokságánál, Moszkvában és újból a 4. ukrán front főparancsnokságánál.

Kéri Kálmán élménybeszámolója (folyt.)

Kéri Kálmán volt vezérkari ezredesnek, az I. magyar hadsereg vezérkari főnökének élménybeszámolója az 1944. X. 16-tól 1944. XII. 31-ig terjedő időre, a 4. ukrán front főparancsnokságánál, Moszkvában és újból a 4. ukrán front főparancsnokságánál.

Kéri Kálmán élménybeszámolója - mellékletek

Kéri Kálmán volt vezérkari ezredesnek, az I. magyar hadsereg vezérkari főnökének élménybeszámolója az 1944. X. 16-tól 1944. XII. 31-ig terjedő időre, a 4. ukrán front főparancsnokságánál, Moszkvában és újból a 4. ukrán front főparancsnokságánál.