Prológus

Bár nincsen befejezett írás lényegileg, az iromány végtelen csak kezdet van, és hol lesz még a vége?... Igaza volt Michelangelónak, aki azt mondta, a szobrot nem lehet befejezni, csak abbahagyni.

A vasdiplomás

Szép hagyomány a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, hogy a tanév elején, az elsőévesek köszöntésekor, megemlékeznek az ötven, hatvan, illetve hatvanöt evvel korábban diplomát szerzett idős pedagógusokról. Az idei tanévnyitón tizennégyen vehették át az arany-, a gyémánt- és a vasdiplomát a vele járó pénzjutalommal. Aranydiplomát kapott Rózsás Györgyné, dr. Hopp Viktorné, Káldi Jánosné, Takács Józsefné, Káldy Lajos Géza és Csepregi Lajos.

„Kár siettetni az életet”

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola huszonötödik tanéve kezdődött meg tegnap – ünnepélyes körülmények között – a Művelődési és Sportházban. A Szombathelyi Szimfonikusok hangversenye után dr. Gál László főigazgató-helyettes, az ünnepi tanácsülés elnöke üdvözölte az MKM közigazgatási államtitkárát, a megye, a város, az intézmények vezetőit, a megjelent országgyűlési képviselőket, köszöntötte a főiskolai tanács tagjait, az oktatókat, az arany, gyémánt, illetve vas diploma átvételére megjelent idős pedagógusokat – és az elsőéveseket.

Levelek

Csak örvendetni és allelujázni tudok, amikor Rólad néha-néha az újságban olvashatok valamit munkáidnak termelékenységéről, annak édes gyümölcséről. Tudom rengeteg idő, energia, türelem, mérgelődés, fáradtság lapul meg egy-egy ilyen kivitelező produktumban, de úgy látom van hozzá megfelelő lelki és testi akkumulált erőd, ami aztán sikerre is viszi a felemelő kultúrigazgatói alkalmatosságodat.

Petőfi hitvese

„Én csak mióta te szeretsz, kívánnék tündökölni, vágynék a legjelesebb lenni a világon, vágynék istennő lenni, csak hogy te mondhatnád az embereknek: e hölgy, kit csudáltok, kit ti imádtok, e hölgy enyém! én bírom e hölgy örök szerelmét.

Előléptetés

Örömmel tudatom, hogy a Magyar Honvédségnél folyó rehabilitáció keretében javaslatot tettünk az Ön előleptetésére.

Mi okozta Hitler betegségeit?

Alighogy elültek a hullámok a szenzáció erejével ható bejelentés körül, amely szerint nem Adolf Hitler holttestét égették el a berlini kancellári hivatal bunkerének udvarán, egy San Franciscóban élő, osztrák származású pszichiáter azzal a megállapítással állott elő, hogy a náci vezér számos betegségének egyetlen közös oka volt: az immunrendszer zavara.

LIDÉRCKE

Kitagadás, könny, szenvedés, vergődés az út porában, végül egy bozóttal benőtt, süppedős sár a nagyváradi temetőben. Hamvában hullott nagy szerelem tragikus fordulataira utalnak ezek a szavak.

Rejtőző királyok

Hihető-e, hogy zsidó származásúak voltak a kora középkori frank birodalom első uralkodói, a Merovingok? Szentségtörés-e azt feltételezni, hogy Jézus túlélte kereszthalálát, és családot alapított, kései utódai veretes arisztokrata famíliák, például a Habsburg, az Anjou családok vérvonaliban lelhetők fel?

Visszatekintés

Magyarország szovjet katonai városparancsnokai 1945 tavaszán összehívták a papokat, és magára Sztálinra hivatkozva közölték: a Vörös Hadsereg nem akadályozza az egyházak életét. Járjanak a papok egyházi öltözékben, akkor nem lesz bántódásuk, mert minden orosz katona tudja, hogy „a paphoz nyúlnia nem szabad!"

Az alkotó

Párkányi Péter 1967-ben született Balassagyarmaton.. Húszévesen a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakának hallgatója, s egy esztendővel később, 1988-ban már elnyeri első köztéri megbízását Sopronban. Azóta folyamatosan készít köztéri szobrokat, vesz részt kiállításokon, ahol díjakat is nyer. Nemrég a Magyar Televízió 15 perces filmkölteményt mutatott be Rítus című alkotásáról.

Megroskadtak az óramutatók...

Néhány percig tartott csak. Az égen még látszott a repülőgépek tejútja, porfelhő keringett a Nagytemplom felől; törmelék, rom között bujkált pár ember. Iszonyatos volt a látvány.

Emlékek a régi Szombathelyről

Írásunk szerzője Szombathelyen született, és a Faludi Ferenc gimnáziumban érettségizett 1946-ban. 1946-tól 1948 elejéig a Szombathelyen megjelenő kisgazda lap, a Nyugati Kis Újság belső munkatársaként dolgozott. Édesapja a harmincas évek közepétől aktívan politizált, ő szervezte meg a Kisgazda Pártot Szombathelyen, amelyből később fiával együtt kizárták.

A népbírósági törvény fél évszázada

A háborús bűnösök büntetőjogi felelősségre vonását a népbíróságok végezték. Ezek a különbíróságok 1945-től működtek, hatáskörükbe a háborús, népellenes és politikai bűncselekmények tárgyalása tartozott. A huszonnégy városban felállított népbíróságok előbb hét-, majd öttagú tanácsokban ítélkeztek.

Mindhalálig szabadság

A vékony, fiatal lányt délután hozták a Körtérre. A szétlőtt, barikádként használt villamosok roncsai között tűnt fel Kustos, amint cipelte a lányt. Az oroszok ekkorra már lezárták a környéket, ellenőrizték a hidakat, csak nyugat felé nyílt kijárat. A lányt a Corvin-közben érte a golyó. Talán harsány fiatalsága, talán szép, hosszúkás arca tette, a keményszívű parancsnok láttára megenyhült.

BELPOLITIKA

Mélyen tisztelt Elnök Úr! Megdöbbenéssel és kétségekkel nyomasztva olvastam a Heti Magyarország 1993. február 28-i számának belpolitikai rovatában Zoltai Gusztáv úrral, a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatójával és dr. Landeszmann György vezető főrabbi úrral való beszélgetést Ományi Kaló Gyöngyi újságírónő tollából.

Kálmán bácsi elment

Megélt mindent, amit ebben a században, ebben az országban megélni lehetett. Feljutott a csúcsokra, s megjárta a poklokat. Hajdani honvédelmi miniszterek szárnysegédje volt, majd vezérkari főnök 1944-ben; 1990-ben országgyűlési képviselő lett, majd kései, de nem megkésett elismerésként vezérezredes; közben volt börtönlakó és recski fogoly, pincemester és borászati munka szerzője.

„1956-ban még volt magyar-magyar párbeszéd”

Van egy ember e hazában, akinek fejében Szabó Dezső eszméi és Örkény István gondolatai, az erdélyi magyar irodalomtörténet és liberális társadalomfilozófia, katolicizmus és szabadelvűség, a Vigilia és Magyar Hírlap szerkesztési elvei jól megférnek egymással, akit a „népi” és az „urbánus” tábor egyaránt elfogad, akit a publikum egyforma lelkesedéssel hallgat erdélyi közéleti találkozón vagy Demokratikus Charta-demonstrációkon.

Választás ’94

A parlamenti választások fölényes MSZP-győzelmet hoztak. A 386 parlamenti mandátumból a szocialisták 209-et hódítottak el (54,14 százalék), a 18,13 százalékkal második helyen végző szabaddemokraták 70 mandátumot. Az eddigi legerősebb kormányzópárt, az MDF 37 mandátumot szerzett, ez a szavazatok 9,58 százalékát jelenti.

Deseő tábornok élete és titokzatos halála

II. Deseő László a diplomáciai pályát, Moszkvát 1940. július 15-én hagyta el. Hazatérve a gyöngyösi hadosztályhoz helyezték tüzérparancsnoknak, majd 1942. november 1-jén vezérőrnaggyá kinevezve, a 2. magyar hadsereg kötelékében, a szombathelyi III. hadtest tüzérparancsnokaként került a doni arcvonalra.

Nebuló-bú

Harmadik hónapjába lepett az iskolai tanév. A szülők – túl a tankönyv-, esetleg egyenruhabeszerzés izgalmain – úgy érezhetik: végre lazíthatnak egy kicsit. Ám az újdonsült nebuló egyik nap azzal jön haza: ő nem megy többé iskolába, mert nem érzi ott jól magát.

Mi történt 1919-ben Vas megyében?

Ha nem lett volna rendszerváltás, akkor tavaly, fényes külsőségek közepette ünnepli az ország a Tanácsköztársaság 75. évfordulóját. Ez az ünneplés elmaradt.

A Szent Korona kálváriája

Ötven évvel ezelőtt, 1945. március 27-én az éjszakai órákban a Szent Koronát, a koronázási jelvényeket, palástot és a Szent Jobbot nyolcfőnyi koronaőrség az országhatárt átlépve ausztriai Mattseeba szállította.

Józsi bácsi naplója

Egy szombathelyi iparos naplója 1944-45-ből, tanulmányok Bogyay Tamásról, Mindszenty József és Géfin Gyula levelezéséből, tudományos könyvkiadás a szombathelyi tanárképző főiskolán. Ezt ajánlja olvasóinak legújabb számának címoldalán a Vasi Szemle.

Volt politikai foglyok összefogása

Megalakult a Nemzeti Elkötelezettségű Társadalmi Szervezetek Koordinációs Irodája – tudatták a sajtóval tegnapi tájékoztatójukon a hét alapító szervezet képviselői.

Megmagyarázhatatlan csodás jelenségek

Mint minden esztendőben, idén is cseppfolyóssá vált május elején Nápoly védőszentjének, San Gennarónak (Szent Januáriusnak) a megalvadt vére – közölte Ambrasi atya, aki a szent ereklyéinek őrzését látja el a város székesegyházában.

1

1

Ha én polgármester lennék…

Első feladatom a családom anyagi helyzetéről való gondoskodás lenne. Nevetséges dolog, hogy a pedagógusok, orvosok nincsenek jól megfizetve. Én emelném a bérüket, bár lehet, hogy ez kivitelezhetetlen lenne. Hozzájárulnék anyagilag a kultúrához és a hozzá kapcsolódó diákélethez. Támogatnám a diákönkormányzatokat, hiszen a diákok itt már alapvető szinten gyakorolják a demokráciát. Segíteném az iskolák nemzetközi kapcsolatainak ápolását, mivel nagyon fontosnak tartom, hogy egy közép-európai középiskola Nyugat felé nyisson.

Megtizedelt ország

Fél évszázaddal a második világháború után még mindig nincs megbízható veszteség-kimutatása Magyarországnak a háború áldozatainak számáról. Nem tudjuk pontosan meghatározni, hol, hányan és kik vesztették életüket. Nem magyar sajátossága ez a világégésnek.

Egyházmegyénk életéből

„Az ember csak útmutató események alapján találja meg önmagát anélkül, hogy tévútra térne és elveszítené saját énjét… A példa foglalkoztatja csak a példakép meggyőző, egyedül a mintaszerűnek van értéke a szemében.” (W. Nigg: A szentek visszatérnek.) Egyházmegyénk területén, Körmenden töltötte áldozatos életének legtermékenyebb időszakát.

Czeglédy Gyula igazgatói megbízatása

Megbízom Önt 1965. szeptember hó 1-i hatállyal a Söptei Általános Iskola igazgatásával. Ennek megfelelően egyidejűleg intézkedem új besorolásáról, mely a 10/1956/X.X.5./ MM. Sz. utasításban foglaltak szerint történik.

Szemtől szemben Kossuthal

1889-ben 850 magyar útra kelt, hogy meglátogassa Turinban az olasz földön élő Kossuth Lajost. Egyúttal megtekintették a párizsi világkiállítást. Ezen az úton vett részt férjével Schwell Viktória, aki ekkortájt 27 éves volt és két gyermek édesanyja.

Elhunyt dr. Antall József

Antall József (1932-1993) Antall József, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke 62. életévében, hosszantartó súlyos betegség után a Semmelweis Orvostudományi Egyetem budapesti kórházában 1993. december 12-én 17 óra 15 perkor elhunyt.

Pártvezetők az elhunyt miniszterelnökről

– Mély megrendülést érzek, a betegség legyőzte a hősiesen küzdő Antall Józsefet - mondta lapunknak Kuncze Gábor az SZDSZ frakcióvezetője. - Bár a halál megakadályozta céljai maradéktalan végrehajtásában, mint a függetlenné vált Magyar Köztársaság első miniszterelnöke, beírta nevét a történelembe. Halálával nagy veszteség érte a Magyar Köztársaságot.

Találkozás Pomogáts Bélával

Van egy ember e hazában, akinek fejében Szabó Dezső eszméi és Örkény István gondolatai, az erdélyi magyar irodalomtörténet és a liberális társadalomfilozófia, katolicizmus és szabadelvűség, a Virgilia és a Magyar Hírlap szerkesztési elvei jól megférnek egymással, akit a „népi” és az „urbánus” tábor egyaránt elfogad, akit a publikum egyforma lelkesedéssel hallgat erdélyi közéleti találkozón vagy Demokratikus Charta-demonstrációkon.

Értékelések Antal József életútjáról

Az Antall József temetésére Budapestre érkezett külföldi politikusok szombaton az MTI-nek nyilatkozva méltatták az elhunyt kormányfő érdemeit, s szóltak a kétoldalú kapcsolatokról is. Lech Walesa lengyel államfő elmondta: Antall József miniszterelnököt ugyanazok a törekvések vezérelték, mint bennünket mindnyájunkat, akik más Európát szeretnénk.

Kormányzó három dimenzióban

A Horthy-temetés körüli politikai viták alighanem elvonják a figyelmet a lényegről: Horthy személyiségéről és országlásának higgadt értékeléséről.

Magyarországot megosztotta az újratemetés

A temetés állami jellegét cáfolni igyekvő nyilatkozatok ellenére az eseménynek mégis volt némi hivatalos felhangja. Így foglalható össze az egykori államfő újratemetésével kapcsolatos nemzetközi visszhang, amely mind a nyugati lapokban, mind a hírügynökségi jelentésekben meglehetősen nagy teret kapott.

A kormányzó országlásának a vége

Az 1994-es esztendő szomorú alkalmakat szolgáltat arra, hogy visszaemlékezzünk az ötven évvel ezelőtti tragédiákra. Történelmünkben máig kiheverhetetlen csapást okozott az, hogy 1944. október 15-én nem sikerült kiugranunk a háborúból.

Mi lett a tizenegy Batthyány gyermekkel?

„Minthogy magam 1938-ban születtem, édesapám, nagybátyáim és nagynénéim elbeszéléseire, továbbá nagyapám naplójegyzeteire hagyatkozom. Nagyapám sajnos túlontúl korán, már 1931-ben meghalt. Életét és családjának sorsát évszázadunk megrázkódtatásai nagyban befolyásolták. Ennek ellenére minden további nélkül megállapítható, hogy személyisége és személyes példamutatása erősen pozitív hatást gyakorolt gyermekeire.”

Mária Terézia megalapította a szombathelyi gimnáziumot

Az 1760-as évektől kezdve Mária Terézia fokozatosan korszerűsítette a magyar tanügyet. Ennek keretében új fakultást hozott létre a nagyszombati egyetemen, majd az intézményt királyi egyetemmé tette. Intézkedett arról is, hogy az egyetem az ország fővárosába, Budára költözzék.

Régi magyar családok: A Habsburgok

Amikor a Habsburg családról, mint régi magyar családok egyikéről szólunk, természetesen nem a származásra gondolunk – miként a többi család esetében sem -, s nem is okvetlen arra a tényre, hogy Gudenus János József i szerepelteti a Habsburg-Lothringen (Lotharingiai) ágat a magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája című kiváló művében.

Körmend ünnepre készül

1870. október 28-án látta meg a napvilágot Dunakilitin Batthyány József és Batthyány Ludovika 12. gyemeke, a későbbi legendás hírű szemorvos, Batthyány-Strattmann László. 1876-ban Köpcsénybe költözött a család. László itt töltötte gyermekkorát, és később itt születtek gyermekei is. 1914-ben halt meg Körmenden Batthyány-Strattmann Ödön herceg, utód nélkül.

A szombathelyi omnibusz

130 éve annak, hogy egy már elfelejtett közlekedési eszköz, az omnibusz megkezdte működését Szombathely utcáin. A városi tanács 1865. augusztus 19-én tartott ülésén adott engedélyt arra, hogy Schübel Albert a megnyíló vaspálya alkalmával, a vasútállomás és a főpiac (Fő tér) között omnibuszt közlekedtessen.

Egy fiú a Habsburg-házból

A Habsburgok története valamikor az ezredforduló elején kezdődött. Aargauban, Svájc egyik kantonjában állt Habichtsburg vára, amit később Habsburgnak hívtak. Az egyik feudális úr erről a várról nevezte el magát Habsburgnak. Teltek az évszázadok, s amíg mások háborúkkal, addig a Habsburgok főleg házasságokkal növelték birodalmukat.

Búcsúbeszéd

Porhüvelyedet, itt a koporsóban körül álljuk, szeretteid, feleséged, gyermekeid, unokáid, barátaid, volt tanítványaid, tisztelőid sorfala közt, hogy végtisztelet, részvétadásban búcsút vegyünk tőled majd. (Kilenc évtizeden át élt, dolgozott, szenvedett itt a siralomvölgyében. Ez a kilenc évtized tele volt gyötrelemmel, örömmel, megpróbáltatással, felmagasztalásban és megalázásban, hiszen egy nagy politikai színjátszásnak a színpadán akarva-akaratlanul kellett a rád osztott szerepet, jól vagy rosszul eljátszani.)

Rövid önéletrajz dátumokkal

1. 1910. május 5-én születtem Szombathelyen, a Kisfaludy Sándor utcában 2. Édesanyám porpáci születésű, parasztcsalád gyermeke. Heten voltak testvérek: Károly, János, Imre, Jóska, Ferenc, Gizella és Etel. 3. Édesapám Bögötön született, paraszti család sarjaként. 7 testvére van neki is. ...

Miért kezdtem bele az életrajzom megírásába?

„Kinek nincs messze az élet határa Nem előre szeret nézni, hanem hátra” /Petőfi/