PROLÓGUS

Szombathely, 1993. szept. 2. 10. kötetemnek s egyben utolsó szárnyvergődése... Megújulásban van az élet, mindig megszűnik valami, s helyette jön az új, ami ugyanazon az életpályán felgyorsulva éli le az életét, s vége a megsemmisülés, az elmúlás, s mi marad meg utána?...

Rövid önéletrajz dátumokkal

l., 1910. május 5-én születtem Szombathelyen, Kisfaludy Sándor utcában. 2., Édesanyám porpáci születésű, paraszt család gyermeke. Heten voltak testvérek. Károly, János, Imre, Jóska, Ferenc, Gizella, Etel

Igazolások

A működésem hogyan zajlott le 1930-napjainkig, az alábbiakban tudom felsorolni, aminek minden egyes dátumát megfelelő okmánnyal hitelesíteni tudom.

A pápa és a néger rabszolgák

II. János Pál pápa hétfőn elutazott Jamaicába, egyhetes közép- és észak-amerikai körútjának első állomására. A szentatya az út során találkozik Clinton amerikai elnökkel, és misét mutat be több százezer fiatal előtt.

„Szeressetek tettetés nélkül”

Augusztus 19. hétfő, kora reggel. Komor hírre ébred az ünnepre készülő város. Sötét erők horgadnak a szomszédos, recsegő Birodalomban. Mégsem homályosíthatja el mindez a nagyszerű tényt, mely szerint II. János Pál pápa vendégünk ezen a napon.

1991. nov. 3. Vonaton utazom Vasvárra, megyek a temetőbe Szüleim sírjához

Őszi falevelek hullása, Festi az avart sárgára. Hullanak le naponta, Egysem marad másnapra.

Rábakovácsiban és Balozsameggyes községekben mondottam el ezt a beszédet...

Nem először állok itt ezen a helyen, az I. világháborúban elesetteket már elsirattuk és méltattam azoknak hősiességét kb. 1930 és 40 között. 1924-ben XIV. tc. amely a hősök emlékünnepe néven május utolsó vasárnapját rendelték el emlékezésül.

Maxim Gorkij /1868-1936/

A szovjet irodalom megteremtője, a szovjet írók nevelője, a világirodalom egyik legnagyobb elbeszélő művésze. Küzdelmes ifjúsága idején különféle munkával kereste kenyerét. Volt inas, kifutó, alkalmi munkás, mint később a mi József Attilánk. Zsenge gyermekkorától szerette a könyvet, meséket, verseket, elbeszéléseket. Fiatalon bekapcsolódott a munkásmozgalomba.

Ünnepi beszéd 1956. okt. 23-án. Megemlékezés

Az 1956-os események folytán okt. 23. piros betűvel van nyomtatva a naptárban. Hogy Karácsony, Húsvét piros betűvel van nyomtatva, ennek értelmezését mindenki tudta hova helyezni, de miért írták az 1992-es naptárban piros betűkkel okt. 23-át.

Kedves Erzsi és Dezső!!

„Lehunyja, két szemét az ég, lehunyja sok szemét a ház, alszik a zümmögés... szundit a labda...” - de alszik az Erzsi is, alszik a Szimat is, aludjatok szépen, majd a Gyuszika csendben kopogtatja az írógépet, habár a balkezem mutatóujja egy kicsikét sztrájkba lépett, zsibbad, fájós jó közérzetet kelt bennem, de akarom, hogy még szolgáljon, akarom, hogy ami még bennem van az jöjjön ki.

Esküvői vacsora a Gundelben

A jegyespár szűk családi körben - a nyilvánosság, tehát a sajtó teljes kizárásával - fogyasztotta el esküvői vacsoráját. Ezért Varga Rózsát, a Gundel étterem reklámmenedzserét kértük meg, hogy tájékoztassa olvasóinkat a szigorúan zártkörű eseményről. A következőket tudtuk meg tőle: ötven személyre terítettek, és a menyasszony kérésére a díszítésnél hangsúlyt kapott a nemzeti színezet.

„A magyar nemzet a hősök nemzete volt”

Ha egy politikusnak „bája” van, mert közvetlen, megnyerő, mert minden megnyilatkozásában érződik, régóta együtt dobog a szíve nemzetével, akkor óriási a vonzereje. Tegnap megtapasztalhattuk ezt Velemben.

Jönnek az oroszok?

Azt még dr. Habsburg Ottó sem engedheti meg magának, hogy kabát nélkül vegyen részt egy szabadtéri politikai gyűlésen. Így aztán a rendkívül friss és agilis szónok kicsit meghűlve érkezett Szombathelyre a Kereszténydemokrata Néppárt megyei szervezetének meghívására, hogy a Sabaria Szálló télikertjében némi derűt és optimizmust varázsoljon ezen a február végi vasárnap estén.

A kiskaliberű pártszellem nem tetszik nekem

Ön politikus és történész. Mind a két minőségében kérdeznem, hogy öt évvel ezelőtt számított-e a változásokra, amelyek nálunk és a térségben lezajlottak. Ha nem ugyanerre számított, akkor mégis hogyan képzelte akkor a közeljövőt?

IV. Károly, a tragikus sorsú király

Az 1916-os évet mutatja a kalendárium. December 7. napján a Budapesti Székes Fővárosi Közmunka Tanács elfogadja Bárczy István főpolgármester indítványát, miszerint a Károly körutat az új uralkodóról Károly király útnak nevezzék el.

Levelek

Hogy pontos legyek, most van dec. 6. 21 h 15 p. Mindenki pihen[re tért, „Szimat” macska, Erzsi is bevonult a szobájába, ott néz valami filmet, engem nem érdekel így gondoltam, írni kéne…

A BÍBOROS HAZATÉR

Székvárosául Mindszenty 1945-ben kapta Esztergomot. Három évbe sem telt, és elhurcolták onnét. Csak most tér vissza az ősi városba. Földi maradványait az ausztriai Mariazellből hozzák haza. Május 4-én temetik az esztergomi bazilika érseki sírboltjában.

A REKTOR VISSZAEMLÉKEZÉSE

Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása földi maradványait május 4-én szombaton helyezik örök nyugalomra az esztergomi bazilika kriptájában. Az újratemetés körüli előkészületek az érdeklődés középpontjába állították Mindszenty főpapi és politikai tevékenységét.

Levelek

Ist gestorben 1942- geboren 1943. Jahre/Neue Kalender. Mit hoz majd az újesztendő??? Legutoljára nov. 17-én írtam. Azóta sok történelmi esemény volt az újság és a televízió mutatja ezeket. A háború a szomszédságunkban, Afrikában. Mi lesz itt? Nagyon félünk, hogy itt lesz a harmadik világháború, S.O.S. „save our soulus”… Nagyon sok a menekült- elszabadult a pokol. „Hora ruit” mondja Horatius- az idő repül, a perc nem vár.

Szombathelyi diákévek

Vas vármegyének a századfordulón három gimnáziuma volt: a kőszegi bencés, a szombathelyi premontrei és a szentgotthárdi állami. A gimnáziumokba íratott paraszt származásúak többségét - elsősorban az anyák - papnak szánták.

Egy főpap a visszamenőleges igazságszolgáltatásról

…tethetőségét megbírálni. Ezen ítélkezésnek már most a parlamenti bíróságtól való elvonásában, és nem is a hivatásos bíróságra való bízásában a vád alá helyezett miniszterek is a közélet érdekeinek oly súlyos sérelmét találom, ami eddig nem csak hazánk, de a körülöttünk élő más kultúrállamok alkotmányos berendezésében is ismeretlen.

Mindszenty hercegprímás és a népbíróságok

A Legfelsőbb Bíróság elnöke - ezúttal mint főszerkesztő - mutatta be az Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez dokumentumgyűjtemény sorozat 1. kötetét szerda este a Legfelsőbb Bíróságon.

A temetés reggelén

Ma temetnek Esztergomban. Egyházi esemény ez, s egyben országos is. Nemcsak azért, mert dr. Antall József részt vesz ezen a gyászeseményen, s beszédet mond - a katolikus egyház az egész országra kiterjedő eseménnyé tette Mindszenty József végső nyughelyre temetését.

KARÁDY LEGENDA

Karády Katalin életét éppúgy átfonták a titkok, ahogyan az általa a filmvásznon életre keltett asszonyi figurákat. Jellemző, hogy még a róla szóló könyvek szerzői sem tudnak választ adni arra az egyszerű kérdésre, mikor is jött a világra a színésznő 1905-ben, ’10-ben, ’12-ben, netán ’14-ben?

SZLOVÉNIA: A „KARANTÁNOK” ÁLLAMA

Szlovénia nevét, ha előbb nem, legkésőbb 1991 júliusának utolsó napjaiban megtanulta a világ, amikor is a szlovén területvédelmi alakulatok felvették a harcot a támadó jugoszláv hadsereggel. Ezzel a mindössze kétmilliós szlovén nép előtt több mint ezer év után először csillant fel a függetlenné válás lehetősége.

Széchenyi itt élt, és akkor

„István! fényes Ősid Nagy tsemetéje! Te! Kit nem veszteget a’ gőg hiú szellete: ’S még á’ Hét-Magyarok’ lelkeibül beszitt Hunn tűz-szesz heve lelkesít!”

KÁDÁR JÁNOS MENYASSZONYA VOLT

Amikor ez az interjú készült, Kádár János már súlyos beteg volt, de még az MSZMP elnöke. Hallgatás vette körül személyét, suttogások, rémhírek hallatszottak róla. „Akarsz tudni valami közelebbit Kádárról? – kérdezte ismerősöm. - Hívd fel Döme Piroskát, hátha hajlandó lesz beszélni. Az illegalitásban -Piri Kádár menyasszonya volt…”

Gondolkodva örvendezzünk

A politikusok - köztünk az eseményekben közvetlenül is részt vevők - kifejtették már véleményüket a szovjet csapatok Magyarországról való kivonása dolgában. Most a történészt kértük, mondja el, milyen volt e tekintetben az elmúlt majdnem fél évszázad. Balogh Sándort, a Politikatörténeti Intézet igazgatóját legelébb a háború magyarországi befejezéséről kérdeztük.

LUDAS MATYI

Békés ünnepet kívánok minden polgárnak, balettnövendéknek, újszívesnek, városalapítónak, pletykalap-tulajdonosnak, cserejátékosnak...

Szándékok, tervek Meggyeskovácsiban

A közigazgatásilag önállósult falvak jelentős részében a régi sérelmek orvoslására is készültek azok, akik nem vándoroltak el városokba, a közigazgatási székhelyre. Meggyeskovácsiban a polgármesterrel egy újra éledő reménnyel, helyi szándékkal kezdjük a beszélgetést.

MAGYAR ÚT KÖRÖK TALÁLKOZÓJA

Nemzeti szellemű középosztályt akarunk, s ha ehhez a célhoz a hatalom is kell, akkor természetesen a hatalmat is akarjuk, de ahhoz csak az emberek bizalmából juthatunk - jelentette ki Csurka István a Magyar Út körök szombati első országos találkozóján, amelyet Budapesten az Építők Székházában rendeztek.

Licit Kádár sétabotjára

A világon nem volt még, s talán soha nem is lesz ilyen árverés. A teljes Kádár-hagyaték került kalapács alá –három napon át folyt a licit. A sok-sok vásárló között akadt, akinek Kádár János iránti tisztelete nyitotta meg pénztárcáját, míg mások gyűjteményüket gazdagították, s jó néhányan kifejezetten a jó üzlet reményében jöttek.

Kárpótlási helyzetkép

Közvetlenül másfél millió ügyfelet, közvetve ötmillió embert érint a vagyoni és személyi kárpótlás –hangzott el dr. Sepsey Tamásnak, az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal elnökének múlt heti sajtótájékoztatóján.

OROSZORSZÁG AZ ELNÖKVÁLASZTÁS UTÁN

Borisz Jelcin meggyőző fölénnyel nyerte a múlt héten az orosz elnökválasztást, maga mögé utasítva a demagógiában még rajta is túltevő ellenfeleit, mindenekelőtt Rizskov volt kormányfőt. Most már csak választási ígéreteit kell teljesítenie.

A szabadság kapujában

90. old. Ne, látom világosan, hogy forradalom az, ami történik. Az első napon csak azt tudtam, hogy Budapest népe felkelt. Brecht azt mondta egyszer: A népet nem lehet leváltani. Ez igaz, de nép leválthatja a kormányt. A magyar nép ezt tette 1956. október 23-án.

Még egyszer a szombathelyi "56-ról

Füzessy József volt birkózó edzőt sokan ismerik a városban. Azt viszont már kevesen tudják róla, hogy komoly szerepet vállalt a forradalom történéseiben is.

Nem bűnös, nem hős katona - Jány Gusztáv megítéléséhez

Úgy tűnik, hogy napjainkban a történészi érveléseket, értékeléseket - főleg ha Magyarország második világháborús szerepléséről van szó - politikusi megnyilvánulások váltják fel.

ADATOK, SZÁMOK

A Déli Hadseregcsoport főhadiszállása Budapesten, Mátyásföldön volt. A hatalmas épületkomplexumot eredetileg a 11. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola céljaira építették. 1954-56 között ekként is működött.

Katasztrófa a Don-kanyarnál

A magyar királyi honvéd vezérkar 1942 tavaszán egy olyan hadsereg élére állította az 59 éves vezérezredest, Jány Gusztávot, amelynek összetételét, feladatát és alárendeltségi viszonyait kormányközi megállapodások szabályozták

Dicső öregség

Élet a nyugdíj után Milyen hatással van az emberekre az a hirtelen életmódváltozás, amit a nyugdíjbavonulás hoz magával?

Moszkvai dokumentumok Nagy Imréről

Nagy Imre, az "56-os magyar felkelés hőse az NKVD, a KGB elődje ügynöke volt a harmincas években -, állítja torinói. La Stampa moszkvai levéltári dokumentumokra hivatkozva.

Szülőfalujában járt a honvédelmi miniszter

A mai napon közéleti pályafutásom csúcspontjához érkeztem, jelentette ki dr. Für Lajos az egyházasrádóci református gyülekezet előtt, a szombat délelőtti ünnepi istentiszteleten. Személyes hangú vallomását annak kapcsán tette a honvédelmi miniszter, hogy, az Egyházasrádóci Református Egyházközség tiszteletbeli presbiterré választotta

Futball, sakk, film

Március harmincegyedikén a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőn fogadja a görögöket...

Kállay hamvai hazai földben

Kállay Miklós egykori miniszterelnök 1887-ben született Nyíregyházán. Közel egy évtizeden át volt szabolcsi főispán. Földművelésügyi miniszterként 1935 januárjában Gömbös szélsőjobboldali törekvései elleni tiltakozásul kivált a kormányból. Visszavonult a politikából, az Országos Öntözésügyi Hivatal elnöke lett.

Kilenc Bárdos gyerek levelet ír a Jézuskának

Bárdos Lajos kiváló zeneszerzőnek és karmesternek kilenc gyereke várja türelmetlenül a karácsonyt. Kilenc kis testvér üli körül a hosszú asztalt, égő arccal levelet ír a Jézuskának.

Horváth Ferenc meghalt

„Nem a hüvely fontos, melyben a lelek / játszotta egykor kis játékait, / csak a benne szikrázó tiszta szellem, / mely mint a tinta a papírra folyva / amíg él áld, gyógyít, hinni tanít...”

Mi történt a Dontól visszavonuló 2.Magyar hadsereggel?

A közelmúltban befejeződött a Sára Sándor rendezésében 1982-ben készült Krónika című dokumentumfilm vetítése a televízióban. A film tartalma valójában az egész magyar népet, országot érdekelte, hiszen közvetlen résztvevője vagy közvetett szenvedője volt a háborús eseményeknek

Kosztpénz Berlinben

Különös ajándékkal szolgálunk: egy berlini német asszony megengedte, hogy beletekintsünk a bugyellárisába.

Két arany, egy világcsúcs

Athénban 20. úszó, műugró, műúszó és vízilabda Európa-bajnokságon az ünnepek alatt a következő magyar vonatkozású események történtek: vasárnap férfi vízilabda válogatottunk 16:12 arányban legyőzte a Cseh és Szlovák Köztársaság válogatottját, míg lányaink 8:8 arányú döntetlent értek el Olaszország pólóshölgyei ellen.

Cigányság

„A valóságban azonban az Antall-kormány rendkívül nagy mozgásterét egyebek között az biztosítja, hogy tevékenységét szinte egyáltalán nem korlátozzák erős és szervezett érdekcsoportok.

A doni tragédiáról

Az elmúlt héten is sok levelet kaptunk a doni katasztrófa 50. évfordulója alkalmából elhangzott politikai nyilatkozatok nyomán. Főképp Raffay Ernő honvédelmi államtitkár rehabilitációs elképzelése borzolta fel a kedélyeket.

Előléptetés

Örömmel tudatom, hogy a Magyar Honvédségnél folyó rehabilitácó keretében javaslatot tettünk az Ön előléptetésére

Az 1. magyar hadsereg

Tegnap még harcolni a Vörös Hadsereg ellen, ma pedig együttműködési elhatározásból átlépni az arcvonalat és tárgyalásokba bocsátkozni az ellenféllel, eddigi szövetségesünk ellen.

JEGYZETEK

A hadtörténelmi közlemények szakértőbizottsága részéről l., Kéri Kálmán vezérkari ezredes 1944.junius 9-től aug. 9.ig a VI. hadtest majd okt.17-ig az l. magyar hadsereg vezérkari főnöke volt...