Általánosan a fogságról

Édes Angyalkám! Tegnap volt kettő hónapja, hogy fogságba estem. Azóta sok érdekesnek voltam a szemlélője.

A tábor hangulata

Propagandista itt a táborban kihirdette, hogy havonta egy levelet írhatunk haza.

Fogsány, 1945. június 6. A tábori életről. Az ember igényének csökkenése.

Sok a megelégedett, de meg több az elégedetlen fogoly ételosztás után. Jönnek a megjegyzések: No most jobbat kaptam, - az enyém tiszta víz, - az enyémben még hús is volt. Most aztán ki-ki az udvaron földre ülve, ki-ki a barakkban a priccsre ülve fogyasztja el egy kis kenyérrel a reggelit.

Morzsákon való osztozkodás, osztásról

A rajon belül számsorrendben jön a választás.

A fogsányi táborról, a zabrálásról, órám elrejtése. Szajrézás

Jöjj el Szentlélek Úr Isten...

Fekete szds. Készülődés a megadásra

Németország sorsa megpecsételődött akkor, amikor Sztálingrádot feladta.

Szomorú hadifogolynak lenni. Nincs víz, WC papír hiány

Hogyan lehet itt vízhez jutni? A táborban vagyunk kb. 5000-en.

Háborús bűnösök sorsa

Kirabolt és feldúlt családi fészkeket, leégetett üszkös történelmi örök értékekkel bíró kulturális intézményeket, templomokat, menekültek, kisgyerekek árokszéli sírását, de csak azért az ő piszkos, és aljas életüket tovább tarthassák a hatalom zsámolyán, s hogy a magyart futóbolonddá tevő német had győzelmeinek koncain arányosan civakodjanak, lakmározhassanak.

Hazavágyás. Orvos és orvosság hiánya.

Félve gondolok erre, hogy Veled is megcsinálták ezt a meggyaláztatást.

Úrnapja. Korai kelés, szentmise

Most pedig leírom a fogságba jutásomnak második történetét. Amikor az orosz századosnál leszedték rólam, ami leszedhető volt, pisztoly, távcső, térképek, akkor tovább kísértek bennünket az ezredparancsnokságra. Ugyanis azzal hitegettek bennünket, hogy kapunk írást, piszágyt, és ”domo” hazamegyünk. Nem is volt olyan szigorú a bánásmód, hogy lehetett volna következtetni a végzetre, laza volt a kíséret.

Korai kelés 1945. június 1. Rémhírek. Zugpiaci árak

Szokatlanul, korán kellett kelni. Ma is éjfél után kettő órakor kellett felkelni. Kellemetlen, mert még bizony nagyon sötét van.

Ismét szajrézás

Kettő nappal ezelőtt délután jön a hír, hogy teljes felszereléssel sorakozó mindenkinek. A zenekar ki volt rendelve.

Erős vágyakozás haza. Udvari seprő voltam. Éhes vagyok.

A gyermeki szív nem hűl ki még fogságban sem. Szeretni tud messze túl a hazától is. Ez a szeretet most bennem zúg, mint a tengeri csigában a tenger moraja.

A vagoni élet borzalmai, embertelenségei

Egy hordó van a vagonban, víznek, de a jelenben víz nélkül gubbaszt az ajtónál. Próbáltunk elhelyezkedni. Magam részére jutott egy ülőhely összehúzódva. Van egy érdekesség, az előre gyártott WC, egyszerű és rejtélyes.

Szegedi asszonyok hírei

Hová vitték őket??? Nem tudjuk! Romániába....Ploestin felé... stb. Voltak, akik az egész magyar nemzet megsemmisítését látták ebben a kiszállításban. A magyar nemzet kitelepítését, a családok szétzüllesztését jósolták meg. Voltak, akik nem hisznek a visszatérésben /nekik nem váltottak retúrjegyet/ voltak, akik politikai hátteret láttak a kiszállításban.

Édesanyámra emlékszem vissza

Tizennyolc évvel ezelőtt a vasvári temetőben egy új sírgödröt ástak meg, Péter-Pál napján. Tizennyolc évvel ezelőtt egy új fejfával szaporodott a temető keresztje. Tizennyolc éven át gondoztunk egy sírt, egy darab földet, virággal díszítettük a sírhalmot, könnyeinkkel öntöztük e magyar kis rögöt, melynek göröngyei alatt a legszebb álmát alussza, drága édesanyám.

Követelődzik a gyomor, állandóan éhes vagyok.

Vasárnap délután van. A hatalmas Ural hegység mélységes csendjét, egy-egy fejszecsapás zavarja, aprófát hasogatok a konyha számára. A közelben levő étkezdésből szűrődnek hangok felém, amely az egyszerű híg borsólevesnek elszürcsölése közben szállnak el az elégedetlen gyomor jogos panaszára. Csend van. Erdőrengetegben vagyunk eltemetve. Talán még maga az orosz sem ismeri ezt a hatalmas birodalmat. Magam is elcsodálkozom rajta, hogy tizenöt napi vagonutazás mellett csak egyharmadába jutottunk el ennek a birodalomnak.

Légrádi alezredes embertelensége

Csak lopva tudok levelet írni. A fogoly életünk egy agyonhajszolt élet lett. Egy héten át nincs annyi szabad időm, hogy hozzátok írhassak egy levelet. Tegnap vasárnap vala.

Az éhség lett az úr

Ólomsúllyal nehezedő lélekkel, de leginkább testtel veszem kezembe a ceruzámat, hogy az elmúlt hétről egy beszámolót írjak.

Mikor kerülök vissza az iskolámba? Hűvösödik az idő

Fáradtan írom meg levelemet, mert ma vasárnap van, dolgozni kell, és ami a legnagyobb fájdalom, a norma igen magas 150 %-os. Nagyon elfáradtam ma. Erdőirtás volt a munka, nagyon fárasztó és nehéz volt ez a munka. Tán egészségemre szól ez a testi munka, csak az a baj, hogy a leadott kalóriát nem kapjuk vissza ételben, és így fokozatosan fogy a szervezet tartaléka, amiért is sokan elköltöznek e földi paradicsomi életből.