Prológus

A szóbeszéd az elhangzik, elhal, de az írás túléli az embert. Amikorra nyolcadik kötetemet igyekeztem összeállítani, egy gyermekkori élményre emlékszem vissza, szinte ugyanazt teszem most is, innen is, onnan is szedegetem egy csokorba össze a megírt irományaimat, mint amikor gyermekkorban összeszedtük a búzatarlón az elhullott búzakalászokat.

Rövid önéletrajz dátumokkal

1., 1910. május 5-én születtem Szombathelyen, Kisfaludi Sándor utcában...

Hogyan lett a Bözsi néniből Söptén tanácselnök

C.GY.: Magáról beszéljen, ahonnan kezdte. Bözsi néni : Ja, ja hogy amikor születtem. C.GY.: Igen, igen csak röviden, mert sok kérdés van. Hát hol született?...

Amikor már nem beszélnek, rágalmaznak, spicliskednek, csak emlékeztetnek

„Nem elég a boldogságra csak a jelen, múlton épül fel és az emlékezeten”... Igen van úgy néha az ember, ahogyan érzi évgyűrűinek a sokasakat, életereje fogy, mint az esti napnak a melege, ahogyan kezd hamvadozni a kemence lángja, ilyenkor kezd az ember emlékezni, jé igazán elmúlt a nyár, az ifjúság, túl vagyunk már rég a delelőn, sőt az alkonynak hosszabb árnyéka kísér az útfélén.

Ünnepeljünk együtt márc. 15-t HNF 1989. febr.

Ünnepeljük együtt március 15-ét! ,,Ne civakodjunk azon, hogy mik voltunk, egyesüljünk arra, aminek lennünk kell.” (Kossuth Lajos)

Király Zoltán Szombathelyen 1989. okt. 5.

Szombathely, 1989. okt. 4-re hirdeti a Vas Népe Király Zoltán képviselő jövetelét, aki országszerte nagy tekintélyt szerzett magának a nyílt, merész és a való igazságnak őszinte politikai igék hirdetésével.

Olaszországi utazásunk, nyaralásunk Bellaria, 1978. szept. 1.

Itália, Olaszországi utazásunknak a története. Isten hat nap alatt teremtette a világot, a földet, növényeket, állatokat, a tengereket, a csillagokat, s amikor készen volt a remekmű, akkor teremtette meg az embert, a maga formájára, képmására, „földből alkotta az embert és lelket lehelt belé” írja a biblia.

Kádár János halálára 1989. júl. 14.

Kádár János halálára! 1989. júl. 14-én temették el. Szül: 1912 Nem kívánom én most Kádár János életét, munkásságát, főleg pártéletét elzongorálni, ezt helyettem hitelesebben elmondjak, leírják a szakavatottaknak raja, részben hivatalból, részben halából, részben elkötelezettségből, részben propagandából...

Visszaemlékezés 1956. okt. napjaira és főleg mi történt Söptén

1989. nov. 24-én a szombathelyi MDP. összejövetelen hangzott el. Előzetesen a kis ellenzéki pártok már korábban hangoztatták, hogy legyen az 1956. okt. 23. nemzeti ünneppé, vagy a megbékélésnek a napja.

KÖNNYEK KUTYÁJA

KÖNNYEK KUTYÁJA a SZIMAT Szombathely, 1988. dec. 8. Az év legszomorúbb napjára ébredtünk ma. Szimat kutyánk már ez év júl. 8-án a helybeli állat kórházba került, az autóval vittem.

Utazásom története

Hogyan jutottam el NSZK-ba 1987. június 2-án két hétre? Mindennemű szórakozásnak a csúcspontja az utazás. Olvasás után sem lehet akkora élményt szerezni, bármilyen nagy írótól származik az az irodalom, mint amikor a valóságban ott lehet az ember, abban a földrajzi helyzetben, abban a légkörben, amiben részese lehet.

Utazás a kék Adria partján fekvő Porecs üdülőre 1975.

Valaki azt kérdezhetné, hogyan lehetséges, hogy most 1989. dec. 6-án írom le ennek a felejthetetlen szép adriai városkának a az emlékeit? Vannak dolgok, amik mélyen bevésődnek a szürkeállománynak a humuszába és azok onnan nem távolodnak el...

Anyu ünnepi beszédet mond a REMIX üzemben, 1983. dec.

"Mindennap megszűnik valami, Amiért az ember szomorkodik, De mindig születik valami, amiért Érdemes élni és küzdeni." Ennek a gondolatnak a jegyében köszöntöm és Üdvözlöm az üzem Vezetőségét, minden aktív dolgozóját, valamint az itt összegyűlt nyugdíjas társaimat, hallgatóimat.

A szabadság kapujában, Pécsi Vilmos 1944-56. 13 év rövid tört.

A szabadság kapujában Pécsi Vilmos 1944-1956, 13 év története dióhéjban. 1987. szeptember. 90.old. "Nem látom világosan, hogy forradalom az, ami történik. Az első napon csak azt tudtam, hogy Budapest népe felkelt. Brecht azt mondta egyszer: A Népet nem lehet leváltani. Ez igaz, de nép leválthatja a kormányt. A magyar nép ezt tette 1956. okt. 23-án.

Szabó Jóska /Bük/ temetési beszédem: 1988. aug. 19-én

Április 17-én vasárnap délután ismét elmentem a kórházba, látogatási szándékkal. A kórház területén a megszokott kép tárult elém, jövésmenés, ölelés, búcsúzkodás, majd így érek fel a második emeletre. Lesve lesem azt a helyet, ahol elsőben találkoztunk, vannak betegek ismét ezen a helyen, de ismerőst, Jóskát, nem látom sehol...

Keszei Palihoz levél B.pest, 1983. okt. 24. Koma halála után

Biztosra veszem, hogy amikor a levelemet meglátjátok, felbontás előtt egy pillanatra felvetődik a kérdés: " Hogy-hogy... " Na majd mindjárt elmondom sorjában miért született meg ez a levél és főleg annak tartalma. "Az éremnek három oldala van..."

Mester Ákoshoz, a magyar nyelv tisztaságáért 1988.

1988. nov. 3-án boldogan kiáltok nagyanyámnak: Nagyi, ma 20h 45kor "Hírháttér" van a műsoron, Nagyszerű, mondja nagyi. Nagyon szeretem hallgatni Mester Ákos újságírót, főleg akkor szeretem nézni, amikor a kérdésére olyan választ kap, ami nem fedi a valóságot, ilyenkor a bajsza alatt a szája szögletében megjelenik egy kis "fintor". Mondja a nagyi...

Édesanya nyaral 1988. 1980. 1985.

Tán így is kezdhetném a soraimat: Három árva búslakodik a házban... Kettő jobban az üveg verandában, Egy pedig a kertnek valahol a sarkiban.

Völgyes Ferenc Harasztifalu, tanító. Vas Népe Hozta a cikkét

Vas Népe kb. egyik októberi számában megjelent cikke, engem is felborzolt, felháborított, hogyan lehet ekkora fals, hitelmentes, a tényeket ekkora elferdítésben újságba leírni, amikor még mi akik ennek a kornak nagyon is aktív tagjai voltunk, mi tudjuk, hogy mire tanítottuk meg a hat elemi iskolába járó tanulókat és kik lettek belőlük az élet folyamán...

Édes bátyámhoz írt levelek B.pestre

Kedves Margit és Jani! Tartozásomból szeretnék valamit törleszteni, amikor ezt a levelet írom Nektek. Hiszen az utolsó leveled Január 29-én kelt, amire még nem válaszoltam, és február végen Erzsi személyesen tisztelgett nálatok, na meg azóta, kettő telefon érdeklődés is volt, így bizony a tartozás oldala nagyon megnőtt, így most szeretném, a követel oldalon lévő mínuszokat csökkenteni.

Molnár Alajos osztálytársam búcsúztatása 1989. aug. l.

Molnár Alajos osztálytársam temetése Szombathely 1989. augusztus. 13-án. Kedves Osztálytársunk, Kedves Alajos! Lassan, lassan kihal az a pedagógusi generáció, akikre méltán illik Gárdonyi mondása: A tanító a falu lámpása, a nemzet napszámosa.

Keibenger Lajos, kollégám temetése 1989. okt. 18-án

Ennyi egy élet, néhány újságnyi sor, nincs is benne, hogy mikor született, miért született, mit alkotott, mit csinált életében, mivel töltötte el az idejét, jó vagy hasznos volt e az élete? Meghalt, egy koporsó, benne fekszik Lajos barátom...

Dr. Kőszegi Géza volt orosz hadifogolynak írt leveleim 1988.

Magyarország " Hetilapban olvastam " Volt foglyok emlékei " 31.oldalon " Hazatérés " ami1987. dec. 25. 52. évf. számban megjelent Botár Bálint aláírással. Mivel közelebbi címét nem tudom, ha mégis a posta jóvoltából Önt megtalálja a levelem, nagyon örülnék neki, ha megírná a címét...

Dr. Pálfy József „Magyarország” főszerkesztőjéhez

Az 1987. dec. 25. 52. számban a 21. oldalon Botár Bálint úr írt egy cikket " Hazatérés " cím alatt. Amikor a címet és a cikket elolvastam, valami nagy forróság futott át rajtam, agyam lüktetett erősen, hát még mindig el lehet valamit kendőzni, a valóságot elhallgatva, tényeket kiforgatva leírni és mesélni a mostani nemzedéknek, kérdezem magamtól...

Kati unokám-első áldozó /versek/

Május menyasszonya.... Május vasárnapján ragyog a napsugár, Lágy meleg szellő fuvall reggel már, Vidám kis csapat mosolya derül ránk, Áldozni indul a Katica Unokánk.

SZOT Üdülő /versek/

Az üdülőben lenni jó, Ide jár sok tanuló. Van itt hinta, labda, A gyerek ezt mind megkapja...

Emlékezés az 1914-es időkre /vers/

Emlékezés az 1914-es időkre.. . Mi hetven évesek.... Amikor e fényes napvilágra megszülettem, Én voltam a harmadik a családban. Szombathelyen laktunk, Kisfaludy Sándor utcában...

Emlékezés a vasvári 71-es vasúti őrházról... /vers/

Vasváron a 71-es őrház is ablaka volt a leskelődő Édesanyánk sas szeme figyelte a gőzös útját Hol tűnik fel egy deli legény sötét ruhában, Fehér inge, kemény gallérja, na meg a fekete kobakja.

48 éves osztálytalálkozó Szombathelyen 1978.

Nagy meghatottsággal nézek szemetekbe Mintha csökkenne annak fénye, Pedig mekkora energia halmozódott belénk Öt esztendő együttlétünk küzdő terén.

50 éves találkozó Pápán /vers/

Örömmel hallottam a hírt, hogy vendégeim lesznek, Egykori kis diákok hada, találkozóra jönnek. Volt nagy zeneterem lesz a fogadójuk, Hisz minden diáknak ide szól a meghívójuk.

Házszentelés /vers/

Téglát, téglára rakva. Felépült Teréz, szegény Gyula háza / lakja / Büszkén emelkedik a magasba, Így lett Zsdánov utcai palota.

Olaszország Ballaria /vers/

Színek tarka-barkasága Hullámzik Belláriában. Tenger azúrkék fodra Vár minket oda.

Laci-Laci névnapi köszöntő /vers /

Laci-Laci, Te, figyelj csak ide!!!.... Rád olvasom most bűneidet, erényeidet, Persze, ha van erényed, mert bűneid nagyok, De tapintatos leszek, belőlük sokat elhallgatok.

Attila lett 40 éves /vers/

Csaba és Péter unokám Köszöntik édesapjukat 40 éves születésnapján Kedves Édesapa!

Lakatos Gyula osztálytársunkra emlékszem vissza /vers/

Osztálytársak törzsökös fájáról a halál Ismét leszakított egyet a kegyetlen végzet, Kaszál a " Nagyúr " jobbra balra, Kegyetlenül ritkítja sorainkat.

Kedves Nyanya, Gyerekek, Unokák!

Higgyétek el, Nagyapát mindenki nagyon szerette, a maga kedves kiegyensúlyozottságával, csendes humorával...

Gondolatok a Csehimindszenti üdülőben /vers/

Csend borul a tájra, Rádőlök az esti magányra, Lépkedek, csoszogok, kocogok előre, Gondolok az elmúlt szép gyermekidőre.

Kedves Sanyi bácsira, kollégára emlékszem /vers/

Ahogy a parkban járok, Gazdag növényi flórára találok, A természet gazdag gazdasága, Található a kastély parkjában.

Az üdülőben volt egy besúgó, Fúró, furdancs... /vers/

Tehetetlen emberbábu jár-kel, Mint a vércse vadász szemmel keres, Kit lehetne vádak padjára ültetni, Mert csak így tud érdemeket gyűjteni.

Kosztoláncy Tibor a sógor 50 éves lett, 1984. /vers/

Ünnepi dísz lengi át a házad, Hogy köszöntsük benned a fél évszázad, Ötven év az ember életében nagy idő Volt benne ötven tavasz, nyár, ősz és tél, De az életben mindig győztél.

Béke tanyája /vers/

Város szélén, erdő szélén, Bújnak meg a kertek, Ide járnak nagyon gyakran Nyugvást kereső emberek.

Kedves Nusi és Árpi /Búcsúvers/

Búcsú ebédet temetjük, Múlt emléket nyergeljük. E baráti kör foghíjas lesz, Nusi, Árpi tőlünk búcsút vesz.

Üdvözletek.... /vers/

Névnapodra mit is írhatnék, Jólét, boldogság, egészség, Töltse be háztájatok, Bút, bánatot elhárítsátok...

Születési köszöntő /Kondor István Sárvár/ 1979. /vers/

Két nemes pólus szerelméből Lett Péterke, a szülők édes gyümölcse, Anyu, apu féltett kedvence lett, Kondor Családnak reményteljes szemefénye.

Attila unokánknak 1988.

Nagy lelkesítő örömmel fogadtuk a nagyon kedves, hangulatos, választékos leveledet, amelyben beszámolsz katonai életedről, elmúlt hónapok eseményeiről, életednek szabad kifutásairól. Öröm volt olvasni soraidat és főleg a sorok közt elbujtatott kuncogásaidat " semmi babám semmi, így kell ennek lenni "..., énekeltük mi is egykor.

Tanácstagi beszámolón mondottam el... 1988. márc. 28.

Szombathely város 10. sz. választókerületének tanácstagja: Kánya János hív erre a beszámolóra. A tisztelet és a tisztesség úgy diktálja, hogy ennek a meghívásnak eleget teszek, hiszen Kánya János minden tiszteletet megérdemel.

A vonat ablakából /vers/

A vonat ablakából – visszaemlékezés... ...ha rágondolok... Ha rágondolok, hogy itt dolgoztam egykor, Amikor a hírhedt hóhér hadának Végsőt ütött a pióca bakója Mint elvadult táj betyárja...

Levél: Kéry Kálmán vezérőrnagynak

1990 március 1-én 19 h 30-as TV. hírek adása közben találtalak szemben, azaz láttalak ismét, vagy hányadszor? Ki tudja? Patinás neved, történelmet akkumuláló, ország előtt ismert személyideged mindenkor felemelő, tekintélyt karaktered nagy tekintélyt diktál.

Levél: Geiger Viliéknek levél

" Három árva sír magában egy elhagyatott magányban..." Megállt a fejlődés, nincsen élet a házban, bizony hiányzik az " Édes Anyut ". Levelemet hozzátok küldöm, mert így látom csak biztosítva, hogy mire hozzátok ér, arra a leveleim is befut, ha csak nem késik egy hetet, mint hajdan...

Versek: SZOT üdülőben /Csehimindszenten kb. 1980-as időkbő1/

Szívem tele örömmel Lelkendezve ébredt ma, Iskolába hívogat Csengő hívó szava.

Szikra a kórházban.... /vers/

Így, a hangulatod egy-kettő ismét helyre áll. Kedves-rokoni betegekkel vagy körülvéve Akikkel megosztod vágyaid-óhajod véle, Jolika a kedves rokon szeretete, türelme, Felüdülést hoz Neked is beteg sebeidre.

Levelek

Kérésem a következő:1970-ben mentem nyugdíjba, mint tanító...

Rövid Ági ballagási búcsúztatója 1987.

Az idő múlásával elérkeztünk a tanulmányi éveinknek harmadik félév végére, ünnepelni, emlékezni jöttünk össze, ahogyan ez már a múltban is volt.

Levelek Gézához USA-ba 1986…

Kedves Feri, Erzsi, Juli, Laci, Gyuszi és Unokák!!! Július 27-én volt látogatásunk nagy és felejthetetlen szép emlékként raktározódott el bennünk, soha nem fogom elfelejteni azt a kedves és igazi " ROKONI " nagy kedvességet és bőséges kitartást, amit nekünk nyújtani, adni szíveskedtetek.

Levelek: Keszthelyre: Barasits Dezsőnéknek

Az újsághír olvasásakor boldog melegség cikázott bennem az örömtől elragadtatva, Isten kegyelméből ezt a boldogságot is megengedte érni, hogy oly sok anyai, tanítónői, iskolai, népművelői teendők után valami kis ellenszolgáltatás annyi földi odaadó munka után...

Levelek: Bagoly Kálmán Bögöte, Kómár J. Lenti, Kristófék Veszp.

Nov-6-án jött hozzám a Rieznerné, hogy mikor megyünk a temetésre? Kérdem, milyen temetésre? Hát a Szalai Péter temetésére... Nem olvastam az újságban? Nem. Előkeresem az újságot és tény, hogy temetésről van szó, Szalai Péter....

Levelek

Kedves Csepregi Család! Utólag úgy tűnik, nagyon hamar lepergett a homokóráján hetvennyolcas év is, hiszen mire a levelemet olvassátok, biz nem sok marad el belőle már, ahogyan, és amilyen gyorsak a posták ebben a nagy forgalomban. Leperegtek a levelek is fáról, kopárabb lett a természet, amit rárakott a kikelet, a nyár azt most mind visszalopja tőlünk a természet rendje és mi marad hátra?, fagy, hó, hideg.

Főző József meghalt 1980 /versek/

Fekete ruhában ültünk a kápolnában, Gyász misét mond a pap fekete palástban. Gyász melódia hangzik fel az orgonán, A kántor énekel búsan egymagában.

Utóhang

„Ha megszűnnének hazudni a kommunisták, azonnal megbuknának” Diktátorok, csak véráldozatokka1 tudták magukat fenntartani. A történelemben erre sok példa volt. Ahol rend van, ott a " Béke " és nyugalom az Úr. A lelkek békéje adja a harmóniát. Nem a demokrácia árt a gazdaságnak, hanem a gazdaság elmaradása veszélyezteti a demokráciát.