Előszó... vagy Utószó?

Mindkettő helyénvaló, mert a tizennegyedik kötetnek ez volna a beharangozója, szószolója, és ezeket a sorokat bírom 1998. febr. 28-án, erőm teljes elkopásában, de még normális és beszámíthatóságában, tudatom teljes hitelességében...

TARTALOM

Múltba néz az Ősz... Visszapillantás a múltba... A születési csomag ...

A múltba néz az ősz!

Szeretünk a bolyongani u a történelemnek romjai felett, meg-meg állunk, behunyom a testi szemeimet, mereven nézek belülről kifelé… „mi az ami a kétes távolba vezet?”... merengeni mit ér?... mégis úgy érzem, hogy a jelen a múlton épül és emlékezet...

Attila születésére emlékszem

Született 1948. aug. 4. Alsószeleste, Róm, kath. Népiskola kántortanító lakásában. Hogyan is zajlott le ennek a nagy eseménynek percei, órái...???

Hát hogyan is volt?

Igyekszem kronologikus sorrendbe szedni a múltnak, jelenéseit, de ha mégis valahol akár érdemben, akár évszámban tévednék, azon mindig lehet javítani.

Esküvő, vacsora

Zsó a zsidó vallásból evangélikus hitet vette fel, így egyházi esküvő evangélikus templomban volt... Attila mindennemű egyházi esküvőt elhagyott volna, nem igényelte ezt a külsőséget, mondván ez nem színház...

E sorokat bírom: 1997. júl. 15-én /új szalagot fűztem a gépbe/

Nem is akartam ennyit írni Csaba unokámról, csak a tények, az elmúlt évek reménytelen csalódásai, de azért itt kell megjegyeznem, tán csak a mi szemünkben csalódás, ifjú remények tarkaságában tán az unokám nem is tudja kellőképpen mérlegelni bukásainak, eredménytelen felvételizésének a sikertelenségét, ő még bízik abban, hogy az élet varázspálcával megütheti a neki megfelelő jövőt...

Bölcseskedések

Nem mondhatom el senkinek, így hát elmondom mindenkinek. Csak azt adhatunk, adhatjuk amink van...

„Törjétek szét az igazságtalanság Bilincseit!”

Igen kell harcolni, az igazságtalanság ellen...

Levél Mariskához és Karcsihoz

Szept. 24. vendéglátástoknak a nagyszerűsége, szeretet, vendéglátás öröme még mindig bennünk rezonál én az ott eltöltött idő, társalgás, valamint a bőséges étel itallal való ellátás, nagy élményt adott számunkra, ami manapság oly ritkaság, hogy valaki, vagy valakik elüljenek és egymás látásában, beszélgetésben elmélyüljenek, felelevenítve a múltnak kellemes, vagy tán kellemetlen történéseit, szóval ez a nap ahogyan és miképpen eltelt nekünk végtelenül igen kellemes emlékként raktározódott le szívünk, lelkünk pitvarába.

... az ŐSZ visszanéz...

Lehetséges hogy mások számára ez fertelmes időpocsékolás, értéknélküli termelés, minek is kell a múlton merengeni, felidézni... van valaki aki ezt igényli?

1997. nov. 1-től dec. 6-ig

Attila nagyon összetett lelki alkattal telítődött gyerek, nem lehet az átlaghoz csatolni, mindig tartogat valami pluszt az mindennapiság mellett, végtelenül tud kedves, megtisztelő magatartást nyújtani a közvetlen környezetének, nem igen tűri el ha valaki mellette próbál is felébe emelkedni nem bírja az alsóbbrendűséget...

Czeglédy Ilona halála

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FŐZŐ JÓZSEFNÉ szül. Czeglédy Ilona életének 91. évében csendesen elhunyt.

Nemi felvilágosítás

Mielőtt folytatnám a családi krónikának múltbeli eseményeit, egy-egy mondattal azért visszatérek a nemi felvilágosításnak a fontosságára, mert most már úgy érzem és tudom, hogy több baj származott abból, hogy nem kaptak nemi felvilágosítást a felnövekvő nemzedékek, legyen az ifjú, vagy leány...

Ilus néném

Na talán elég ezekből a fejtegetésekből, igen elkanyarodtam a lényegtől. Ilus nővéremnek a ráemlékezésére, és most igyekszem visszafordítani az emlékező agytekervényeimet, és mint a magnószalagot lejátszani, hát mi is történt kb. 1924-25 táján Vasváron a 71-es őrházban...

Történetek: Fülbevaló, festmény, csillár

Az acsádi élete közben jutott eszembe, hogy volt egy nagyon kiemelkedő esemény, még amikor élt a Linus néni, de már annyira megromlott az egészsége, hogy csak a kórházban lehet tovább életben tartani. Na amikor annyira elgyengült Linus néni, hogy a földi élete már csak filléreket ért, de annál nagyobb érteket hordott a fülében, nagyon drága brill-aranyfüggői csillogtak a fülében...

Hát hogyan is volt az a bizonyos taníttatás?....

Édesanyám sokáig beteg volt, beteg nő volt apám személyében, és én ekkor nem tudtam mi az a nemi éhség.... apámnál ez a tünet jelentkezett anyám halála után azonnal.... de úgy emlékszem a korábban megirt köteteimben ez a történet megíródott, így most nem ez a fő téma. Hát akkor mi?... az, hogyan is tanulhattam én édesanyám halála után?...

Mi lett a sorsuk Károly bácsiéknak?...

A legnagyobb baj az volt, ami általában a proli nemzedéket jellemezte, Ilonka is aki a nagy vagyon sugarában élte a világát, a sok-sok pénz mellette nem gondolt arra, hogy kellene okosabban is gondolkodni....

Hol is laktak Ilusék?

A sok-sok helycsere után legjobban visszaemlékszem a Szőkeföldi utcában lévő lakásukra... hogy, itt mennyi ideig éltek, azt nem tudom, de több éven át itt laktak, kényelmes lakásuk volt... vendéget is el tudtak szállásolni.

Gyászhírek

Igen csak ennyi? Könnyes, harmatos szemmel, harangozó dobogó szívvel merevedik rá az ember egy kis fémdobozra, alig nagyobb a tenyérnél, két szép koszorú közt, virágcsokor mellett plüss szt. Mihály lovához hasonló fekhelyen pihen ez a dobozka, csak mereven nézünk, bámulunk, néma ajakkal kérdezzük, Ilus, Szikra Te vagy itt, vagy hol is vagy?... Isa pur és hamu vokmuk, írja az első halotti beszéd,... Ennyi?... és semmi más... semmi.

LISZT ÖSSZES ORGONAMŰVEI

Aki szereti az orgonamuzsikát, a hazai és a nemzetközi lemezkiadás páratlan CD-jét hallgathatja. Liszt Ferenc öregkori alkotásai azok az orgonaművek, amelyeket Virágh András orgonaművész játszott lemezre a Pécsi Székesegyház lenyűgöző hangú orgonáján.

Orgonakoncert a Zenei Intézetben

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Zenei Intézete nemrégiben egy rendkívül jó minőségű elektronikus orgonát vásárolt Németországból - ezt szólaltatja meg nyilvános koncertjén Virágh András március 12-én szerdán este fél nyolckor.

Emléktábla Barabás Istvánnak

A Szombathelyi Szépítő Egyesület kezdeményezésére a Megyei Tűzoltó parancsnokság épületén Barabás Istvánnak, a magyar tűzrendészet kiváló fejlesztőjének az országos, és megyei önkéntes és közigazgatási tűzoltóintézmények megalapítójának emlékére tavaly december tizenhetediken emléktáblát állítottak.

Megszabadulás

A vasvári képviselő-testület legutóbbi ülésén szinte véget nem érni akaró vitát nyitott valamin, amely voltakeppen már nem is vita tárgya. Nem volt vita tárgya azért, mert egy valaha volt ülésen a testület úgy szavazott, hogy a Felszabadulási Emlekmű átalakul áttervezik, hogy ezáltal jobban ki tudja fejezni a rendszerváltás óta eltelt időt, s így vélhetően azt is, amely mindannyiunk életét meghatározta.

Színes diaképek a Savaria Karneválról

Az itt látható képek a most 87 esztendős Czeglédy Gyula munkái, aki a Savaria Karnevál hangulatát a Püspöki Palota erkélyéről készített képeivel eljuttatta olyanokhoz is, akik nem tudtak részt venni, vagy éppen újra szerették volna élni az esemény izgalmát.

ORTUTAY GYUTLA

Fájdalommal tudatjuk, hogy hosszú súlyos betegség után, szerdán, 68 éves korában elhunyt Ortutay Gyula akadémikus, országgyűlési képviselő, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnöke, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke, az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának Igazgatója. Temetéséről később intézkednek.

A megbánás orosz szobra

Az orosz elnökválasztás kellős közepén szobrot kapott a Moszkva melletti Tajnyinszkojéban II. Miklós orosz cár. Trónra lépésének 100. évfordulóját ünnepelték a 11 méter magas emlékművel, amely azért került a Moszkva és Szentpétervár között fekvő faluba, mert az orosz uralkodók útjaik során itt éjszakáztak.

Az antalli örökség

Érték és irány, az antalli örökség címmel MDF-es konferenciát rendezték a hét végén Kecskeméten. A Magyar Köztársaság első szabadon választott miniszterelnökének személyiségét, eszméit fölidéző konferencián az előadók és a hallgatók arra keresték a választ, hogy Antall József tervei miként valósultak meg, és mi az, amivel követői még adósak a nemzetnek.

Részletek a hadsereg költségvetéséből

– Itt az alkalom, Kárpáti elvtárs: mire költ a honvédelmi tárca? – Érzékeltetésképpen néhány tételt megemlítek. A hadsereg élelmezése az idén 2 milliárd 240 milliárd irányzott elő a költségvetés.

Gyászhír

„Temetésre szól az ének, temetőbe kit kísérnek? Akárki már nem földi rab,- nálamnál százszor boldogabb. Itt viszik az ablak alatt, be sok ember sírva fakad. Miért nem visznek engemet ki, Legalább nem sírna senki !”

Itthon a Mars-kutató

Zsúfolásig megtelt tegnap délután a jánosházi művelődési ház nagyterme egy rendhagyó előadásnak köszönhetően. A fiatalokból és idősekből álló közönség nagy tapssal fogadta Pavlics Ferenc Egyesült Államokban élő mérnök-tudóst, aki a fő tervezője volt a Marson sikeres kutatást végző kis járműnek.

Előléptetés, háborús beszámoló

Tisztelt Czeglédy Úr! Örömmel tudatom, hogy a Magyar Honvédségnél folyó rehabilitáció keretében javaslatot tettünk az Ön előléptetésére.

Történet a brjanszki erdőben

Leromlott falvak, városok mellett robogott vonatunk. Ha megállt egy-egy rövid időre valamelyik állomáson, gyerekek hada jelent meg a vonat mellett, kenyeret kérve. Aki kapott, elszaladt. Egy ötéves kislány állt már csak a vonat mellett, ő nem jutott kenyérhez. Kezébe adtam a magammal vitt sütemény-csomagot...

Meghívó, levelek

A szombathelyi HONVÉD HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET tisztelettel és szeretettel meghívja ÖNT, családját, barátait, ismerőseit Czeglédy Gyula II. világháborús ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJÁRA

Dale Carnegie Bánásmód alapjai

Ha mézet akarsz gyűjteni, ne rúgd fel a méhkasát! Crowleyt villamosszékbe ítélték. Ezt mondotta a siralomházban: „Azért ítéltek el, mert embereket öltem?” Nem, ő azt mondta: „Azért ítéltek el mert védtem magam.”

Moldova György – Horn Gyula – Kádár János

A minden csütörtökön megjelenő Magyarország c. közéleti hetilap januári első számában Matthaeidesz Konrádnak Moldova György, több mint hetven kötetes íróval készült interjúját olvashatták a hetilap olvasói.

VÁLASSZON VAGY VÁLOGASSON!

Félelem nélkül élni – vagy – élelem nélkül élni? Gyógyszerektől meggyógyulni – vagy – gyógyszerektől ájuldozni? Ügynöktörvényt betartatni – vagy – besúgókat kitartani?...

Az ötvenhatosok 1848-ról

Az 1848-as forradalom is szabadságharc 150. évfordulója alkalmából rendezett első megemlékezést szombaton a Vas Megyei "56-os Szövetség, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Recski Szövetség tagjai tartottak a szombathelyi Városházán. Dr. Bokor Imre professzor ünnepi beszédében párhuzamot vont a két világrengető magyar forradalom között.

Félelemmentes élet és háromgyerekes család

A család intézményének megerősítése, a félelemmentes élet biztosítása, a törvénysértő gazdasági magatartás, valamint a korrupció visszaszorítása, esélyegyenlőség az oktatásban – ezen az öt alappilléren nyugszik a Fidesz-MPP programja...

Nagy János versei

Százéves szép játék az asztalitenisz! Asztal áll teremben, nyaralók udvarán, Játszótárs hív egy szettre s nehéz csatába visz, Ütőt fog a gyermek, játssza a veterán. Feszül a zöld háló a két térfél között, Nemes szenvedély; a játék – az örök!

Levelek

Úgy küllemére, valamint tartalmára csodálatos irománynak tartom ezt a könyvet, úgy szeretnénk ezzel a földi lénnyel találkozni és megszorítanám a kezét, hogy akkora energiával tudta megszőni élményeinek a gazdagságát. Csak hálával tudok rá emlékezni és megköszönni ismeretlenül élményeinek írásban megjelent kincsestáráról.

60 éve pedagógus

A tavalyi év emlékezetes Feri bácsi életében. Hivatása elismeréseként gyémánt diplomát vehetett át. Ebből az alkalomból készült ez a beszélgetés. Egy pedagógus eletében a legszebb pillanatok, percek és órák talán azok, amikor a gyermekek előtt áll, és a figyelő szempárok lesik a szavát.

Megemlékezés az évfordulóról

Engedjék meg, Hogy köszönetet mondjak meghívásukért, és azért a lehetőségért, hogy együtt emlékezhetem meg Önökkel az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc 150. évfordulójáról.

Köszönetnyílvánítás

1998. május 28-án íródott levelét és annak felbecsülhetetlen emlékével együttesen megkaptam, amit oly nagy átszelleműséggel olvasgattam, átívódva annak minden sorától, mert érezve benne rejtőzik egy nemzetnek halálra ítélt sorvasztó korszaka, amiből nekem is jutottak...

Czeglédy Gyula: Mementó I.

Az orosz hadifogságban vezettem egy ideig naplót, amely levél formában íródott meg, de soha el nem küldhettem. Hazahoztam, megmentettem.

Czeglédy Gyula: Mementó II.

A németektől megváltam. Ismét dolgozni járogatok. Erdő kitermelésen dolgozom. A hét egyik napján tizenketten haltak meg. A halottak száma már ötvenre ugrott fel két hónap alatt.

Czeglédy Gyula: Mementó III.

Egy vasárnap reggel jött a davaj ordítva, sorakozó, davaj roboti. Nem kellett minden vasárnap dolgozni, volt szabad vasárnap is. Azért ezekre a szabad vasárnapokra is akadt munka. Nem tétlenkedhettünk. Ugyanis az egyes vállalatok a táborparancsnokkal összebeszélve, igényeltek munkára hadifoglyokat.

Búcsú beszéd

Búcsú beszéd Czeglédy Gyula, kántortanító-néptanító teteme felett Szombathely… év… hónap… nap a Jáki úti köztemető ravatalozójában… Kedves Gyula, kolléga, barátom, osztálytársam...

TAKARODÓ

Katonai életnek egy nagyon szép és emlékezetes órája volt, amikor este kilenc órakor az ezred, vagy a zlj. kürtös valamelyik emeletre felménve, kitárt ablakba állt, szájához emelte a musteklit, a kürtnek fúvó részét és belezendített az est csendjébe a takarodó gyönyörű és emlékeztető zengő dallamára. Majd háromszor ismételte meg a dallamot, és erre az utolsó akkordra az a baka, vagy katona, akinek nem volt kimenő engedélye bizony kinyújtotta a lábat, hogy beérjen a kaszárnya ajtaján.

Levelek

Oly sokszor való megemlékezésteket mindig nagy szeretettel nyugtáztuk és bámuljuk azt a nagy szeretetet, amit irántunk ennyi év után is oly nagy becsben tartjátok, Ez aztán az igazi felebaráti szeretet, önzetlenül szeretni, tisztelni valakiket, ez nekünk nagyon jó érzés, a földbe vetett mag csirába szökött, majd friss hajtások közepette termőre fordult. Érdemes volt ültetni.