PROLÓGUS

„Írhatsz bármi ökörséget, csak hagyj ránk valami örökséget!” E prológus a tizedik kötetemnek a beharangozója és egyben tanúvallomása az elmúlt évadnak eseményei felett.

Ünnepi beszédem a szombathelyi Tanárképző Főiskola évnyitóján /1990. IX. 8./

Tisztelt Tanár Urak, Hölgyeim és Uraim! Kedves Főiskolás Hallgatók! Mert ahogy a költő mondja: „Kinek nincs messze az élet határa, nem előre szeret nézni, hanem hátra!”...

Fényképek a gyémántdiplomával kapcsolatban

Szombathely, 1990. szept. 8. Várakozás a Széll Kálmán utcában, mert az ebédre egy kicsit várakozni kell. Együtt van a család, valamint egyik osztálytársam: Bagoly Kálmán is a családjával. A szeptemberi nap is velünk van, ontja ránk meleg sugarát...

Vadócba rózsát oltok... Vasvármegye cikke

,,Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld” ,,Senki sem születik pedagógusnak, tán csak azzá válhat, ám ehhez nagy önfegyelemre, önképzésre, tanulásra, nyelvi tudásra, nagy akaratra van szükség...

Pósfai Jánoshoz írt levelem /Vas Népe szerkesztőjéhez/

Az elmúlt héten személyesen is felkerestelek a szerkesztőségben, és ekkor kértelek, azaz jeleztem egyben, hogy szept. 8-án lesz az arany és gyémántdiploma osztás és erre az ünnepélyes időszakra képviselje magát a Vas Népe Szerkesztősége is, a maga módján.

Pedagógusok szakszervezete köszönt „Gyémántdiplomámhoz” 1990. szept. 8.

Kedves Pályatársam! Jubileumi oklevelének átadása alkalmából tisztelettel köszöntöm szakszervezetünk elnöksége nevében...

Levelem Királyi Fenséghez 1990. jún. 25. /Habsburg Ottó/

Engedje meg Fennség nekem 81 éves nyug. néptanítónak, hogy ezen alkalommal, hogy itt köszönthetjük Szombathelyen, kettő epizódra emlékezzek vissza, aminek a szálai a királyi családhoz fűződnek.

Találkozás Habsburg Ottóval 1990. jún. 25.

Hogyan is jött létre ez a találkozás? Habsburg Ottó édesapja IV. Károly király építetett Zalaegerszegen a Ferences rendnek egy templomot, valamint a rendházat...

Főző Gézának írt levelem USA-ba 1990 dec. 5.

Hamarosan új naptár kerül az asztalomra, temetjük az 1990-et és majd ujjongó örömmel köszöntjük az új esztendőt, ha ugyan tudunk egyáltalán ujjongani és örülni...

Gézának írt levelem 1988. jan. 8. USA és 1987. ápr. 17.

Úgy vélem, hogy levelünk elkerülték egymást, ahogyan a dátumokból kiolvasom. Nagyon szépen köszönjük a karácsonyi jókívánságodat, majd a részletes beszámolót a családról, ugye, hogy terebélyesedik a családfa...

Bagoly Kálmán, osztálytársamhoz írt levelem 1990. nov. 16.

Talán az évadnak legszebb napja, amikor névnapodnak itt van ünnepélyes napja. Jöjjön mosoly, lelki üdv öröme, betöltse éltetek óráit, fény és derű ragyogja be annak minden zugát, két szív egyet dobbanjon, élj nagyon soká!!!!!

Horváth Zsigmond plébánosnak írt levelem /Szécsisziget/ 1990. nov. 26.

Erzsébet napjára sokan fogtak tollat, szép képeslapokat, hogy édes Páromnak, Erzsinek minden jót kívánjanak e földi életben. Végtelenül nagy öröm az élet határán érezni, nem felejtettek el bennünket s ki ezért, vagy azért idő és térbeli távolságot megnyergelve a lélek hullámsávján küldi megható szív melegítő szeretetének egy kis darabkáját.

Műsor a II. világháborúban elesetteknek emlékmű avatásán 1990. szept. 23.

1. Zeneszó gyülekezőre 2. 2 órakor harangozás 3. Himnusz eléneklése...

Ünnepi beszédet mondja Czeglédy Gyula tanító, aki itt 12 évig tanított

Akikért a harang nem szólt! 1939. szept. 1. /51 évvel ezelőtt/ a II. világháború kitörésének a napja. Értelemszerű, hogy a vérveszteségben is benne van, benne rejtőzködik a győzelem, tudjuk, hogy az áldozat a holnap ígérete.

RÁBAKOVÁCSI - 1990. szept. 23. A II. világháborúra emlékezünk.

Hajtsuk meg a fejünket a nemzet áldozatai, mártírjai, hősei előtt. Emeljük fel rájuk szemünket abban a biztos tudatban, hogy nem történelem kiszolgáltatott áldozati voltak csupán, de egyúttal cselekvői, a nagy magyar eszmékért küzdő harcosok, akik a történelmet halálukkal is formálták, alakították.

Rábakovácsi - 1990. szept. 23. a II, világháború Hőseinek emléktábla avatása

Mostanában kezdjük megtanulni, hogy becsülnünk kell mindazokat, akiknek életet az első és a második világháború vérözönében kioltották. A faluból velem voltak egykori tanítványaim, leventéim pl. Kiss Ferenc, Farkas Miklós, Németh János /pék Jancsi/ és még többen...

RÁBAKOVÁCSI - 1990. szept. 23.

A falu apraja, nagyja összegyűlt a „Harangláb”-hoz, hogy megemlékezzenek a II. világháborúban elesettekről, „Hősökről.” Itt van a falu plébános ura: Tóth Ferenc plébános, majd látható Zsoldos József /a jelenben polgármester/ a MDF helyi elnöke, a plébános úrral együtt szervezték meg az ünnepséget.

BALOZSAMEGGYES

Balozsameggyes, mint község a szegényebb falvak közé tartozott. De egészében melegszivű, barátságos, dolgos nép lakta. A falu déli részénél volt egy cigányszer, akik annak idején igen szegényen élték életüket. Jó muzsikusok is voltak: Kila Jenő, hegedűprímás.

BALOZSAMEGGYES - 1990. szept. 23.

A II. világháborúban elesettek emléktábla avatása, emlékezés a hősökre. A község lakóssága közép és kisbirtokosokból és zsellérekből ill. szorgalmas, józan életű, hazafias érzelmű nép, amely szerény viszonyok közt él. Az első világháborúban huszonnégy hősi halottja lett. A II. világháborúban n 11 fő halt meg a fronton, 9 fő vesztette életét a faluban.

Gyóni Géza: Csak egy éjszakára... /vers/

Csak egy éjszakára... küldjétek el őket: A pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára: Akik fenn hirdetik, hogy mi nem felejtünk, Mikor a halálgép muzsikál felettünk...

Akikért a harang szól... gondolatok az ünnepéllyel kapcsolatban

1930-ban kerültem Rábakovácsiba, ahol 54 pályázó közül elnyertem a megüresedett osztálytanítói állást. Végtelenül nagy öröm vett körül hiszen ennyi pályázó közül, és ebben a gazdasági válságban, semmi protekció nélkül elnyerni egy állast, szinte a csodával volt egyenlő ekkoriban.

Levél a rábakovácsi plébános úrhoz...

Megtisztelő levele hármas érzelmet váltott ki: ebből kettő öröm is egy bánat. Öröm, hogy írt, képeket küldött, a harmadik a legfájóbb, hogy ismét árva lett a volt falumnak a parókiája. Biztosan így kellett határozni. Nagyon lesújtott ez a hír, hiszen nekem ez a plébániai lak mindenkor sok élménnyel gazdagított.

Zanaton is hősök tábláját avatják...

Zanat, 1989. október utolsó vasárnapja emlékezetes nap volt kis falunk, azaz Szombathely zanati városrészben. Kiemelkedő nap volt, mert e napon a sok év óta dédelgetett álmunk valóra vált. Méltó tisztelettel a II. világháborúban elesett dicső bajtársaink emlékére emelt, „Emlékművet” felavattuk.

Tóth Ferenc plébános úr levele hozzám

A tavaly szeptember 16-án, Meggyeskovácsiban történt emlékmű avatás emlékére küldöm ezeket a képeket...

Hősi emlékmű felavatása, gondolatok

Ez a név kettős, mert Rábakovácsi és Balozsameggyesből lett Meggyeskovácsi. Mindkét faluban megszületett az a terv, hogy az I. világháborús emlékmű mellé el kell helyezni a II. világháborúban elszenvedett mártírok, áldozatok és hősök neveinek a márványtábláját. A gondolatból valóság lett mindkét faluban szept. 23-án...

A.J.P Taylor a második világháború képes krónikájából kivonatok

103. old. A német vezérkar tisztában volt azzal, hogy az élelmezés gondot fog okozni „Nem kétséges, hogy embermilliók fognak éhen halni, ha az országból fogjuk fedezni szükségleteinket.”

Ált. isk. igazgatónak neveznek ki Söptére 1965. aug. 22.

Megbízom Önt 1965. szeptember hó 1-i hatállyal a Söptei Általános Iskola igazgatásával...

Nevelő helyettesítése 1970. nov. 2.

Jelentem, hogy a szülési szabadságon lévő Berkecz Józsefné helyettesítésére, az Osztály jóváhagyásától feltételezem- f. év november hó 3-ával Czeglédy Gyula nyugdíjas nevelőt bíztam meg.

Nyugdíjam elhalasztását kérem 1970. febr. 28.

Személyesen is kértem kellő és méltányos indokok alapján a Művelődésügyi Osztályvezető elvtársat, valamint a Dózsa György Körzeti Ált. Iskola igazgató elvtársat és most írásban is megismétlem azon kérésemet, hogy ne helyezzenek nyugállományba még ebben az évben.

Keszthelyre levél: Barasits Dezsőéknek /rokonok/

Mindenkor nagy szeretettel és örömmel olvasgatjuk, főleg ha abban valami megnyugtató és boldogító napi örömökről számoltok be. Leveletekben található napsugár is, de van árny is, ami a kettő együtt szokott járni. Na, az elmúlt időszakban nekünk is volt nagyon sok élményünk, aggodalmunk, bánatunk, örömünk, sőt talán végletünk is főleg a részemről.

60 éves találkozóról emlékezem, Pápán volt 1990.

Meghívót hozott a posta, amelyben írja Verő Kálmán /Weiland/ osztálytársam, hogy a jelzett napon lesz a találkozó az egykori iskola várasunkban, ahol öt esztendőn át, csepegtették belénk a nagy tudású tanáraink a tanítói hivatás szent és örök bölcsességét.

Vonaton ülök, Vasvárra utazom, emlékezem 1990. nov. 10.

Hullnak a falevelek, így most már nekem is kell hullatni a levelemet, amivel oly rég adósa vagyok Nektek. Az ősz elfecsérli a nyárnak és tavasznak minden ékét, színét, illatát, visszalopja a kertnek tündéri szépségét, de ez a körforgás már évmillióknak ismétlődése, és egyben ebben van az embernek is része.

Vasvár, Zöldfa vendéglőben 1990. nov. 10.

De sokszor jöttem ide el, ifjúságom delében megpihenni, kuglizni, barátságot barátsággal ápolni. Kellemes volt akkor itt minden, hiszen a naptárban írtak 1930-1940-et. Amikor még legény volt az ember, remény és öröm semmi bánat. E vendéglő volt nyáron jobb, mint otthon...

Levelek Keszthelyre Barasits Dezsőéknek 1967...

Nyitni kék!... mondja a cinege madár! Nyilni kék!... Dugja a fejecskéjét a hóvirág! Írni kék !... Susogja a Böske édesdeden a fülembe!

Endre köszönti egyik barátját /Gyula/

50. Születésnapomra... Kedves Gyula... Amikor még az emberek nem ismerték a sexet.... Akkoriban a gólya hozta a gyereket...

Anyu köszönti a Főnökét /1986 József/

Csokorba fonódott a kis kollektíva, Mert ma van Főnökünk neve napja...

Álmodnék... 1980 /vers/

Ha álmodni tudnék... Csend, némaság körülöttem, Éjfélt kakukkolt már az órám, Egymagam ülök az ágyam szélén, Valahol késik az altató álmom.

Anyu nyaral Gyulán 1988. okt. 11-25-ig

Tán így is kezdhetném a soraimat: Három árva búslakodik a házban... Kettő jobban az üveg verandában, Egy pedig, a kertnek valahol a sarkában, Érzik, érezzük, hogy valaki hiányzik az otthonában.

Levél Barasits Dezsőéknek Keszthelyre 1991. jan.3.

A gyümölcs megérésének, a gyerek születésének, csillagszórós szép estének időbeli múlásnak kell lenni, hogy ismét csilingeljen a kis bóbitás hóvirág a bokor tövében, vagy egy jobb kedv szülessen meg az berkében valahogyan el kell telni egy kis időnek ahhoz is, hogy a vágyak a mondanivalók felgyülemlenek az agy tornácaiban és betűkben megszülessenek...

Honv. Minisztérium főhadnagyi rendfokozat visszaadása...

Tartalékos tiszti rendfokozatával kapcsolatos kérelmét kivizsgáltuk és javaslatot tettünk rendfokozatának visszaadására...

Történelmi Igazságtétel Bizottsága, katonai rendfokozat

Örömmel értesítjük, hogy a Történelmi Igazságtétel Bizottsága katonai szekciójának javaslatára...

A vonaton Vasvár felé 1990. dec. 15-én

Az ember nagyon szívesen keresi fel a gyermekkori, ifjúi hely és időbeli emlékhelyeket, amik ugyan térben és időben nagyon sokat változtak és változtam, éppen ezért az emlékek azok maradtak a maguk szépségükben. Ragyogásukban ifjak maradtak az ifjak és öregekként élnek bennem az öregek, persze ez aztán nagyon részkérdés, mikor ifjú az ifjú és mikor öreg az öreg?...

László István, Szeleste: A vén bohém

A vén bohém! Gallérom, mandzsettám rongyos Mindig kócos a frizurám, Kabátom pecsétes és foltos Nem híres szabó varrta rám.

Csaba unokám felvételire megy Külkereskedelmi iskolába

Szombathely, 1991. febr. 19-én Orlai-Fürst iskola folyosóján.... Csaba unokám felvételire készül.. Jöttem, hogy lássak, jöttem, hogy halljak.

Lenin szobor előtt 1990. márc. 15.-én Szombathelyen

"Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog!" jelszótól volt hangos egy Lenin évforduló. A történet a következő. Az országban már sorban ledőltek a földi isteneknek bronz szobrai, de még Szombathelyen kopasz fejjel, felöltőben díszelgett büszkélkedett Lenin szobor...

Mayer Mihály Pécsi püspöknek írt levelem és a kapott válasz

Nem mentegetőzni akarok, sem elnézést, sem bocsánatot nem akarok kérni, hiszen az éhes gyermek is felkiált az édesanyjához, avagy a bibliai szegény felkiáltott: Dávid Fia segíts rajtam... Valahogy így vagyok, én is felkiáltok: Püspök Úr valami baj van a kréta körül azaz az éjféli mise körül...

Kánya János körzeti tanácstag beszámolóiról

Kánya János városi tanácstag beszámoló estjén szólaltam fel, amikor méltattam az önzetlen és nagy munkát, amit Kánya János kifejt a maga tanácsi körzetében. Tudja ki a beteg? Tudja kinek nincs ereje a tüzelőt meghozatni? Tudja kinek nincsen ebédje, vagy hol van sötét a körzetben, melyik utca járhatatlan, szóval kezét rajta tartotta a körzetének az ütőerén, segített, orvosolt, adományozott.

Rövid önéletrajz dátumokkal

1., 1910.május 5-én születtem Szombathelyen, Kisfaludi Sándor utcában. 2., Édesanyám porpáci születésű, paraszt család gyermeke. Heten voltak testvérek. Károly, János, Imre, Jóska, Ferenc, Gizella, Etel...

EPILÓGUS

A nagy mű elkészült, vagy tíz kötetben / gépelve/, megírtam mindazt, ami életemben emlékezetem óta, egészen nyolcvanegy életévemig lezajlottak. Filmszerűen összesűrítve benne áll egy ember élete, kiterítve, mint a cseppkőbarlangban a szép mészkőképződmények cseppekben...