Prológus

Ha a hadifogság kötetét nem számítom, akkor ez lesz a hetedik kötet, amit kb. időben elindul 1960-tól és tart végig. Feltétlen felmerülhet valakiben, mit lehetett hat kötetben megírni, és ha már rég meg is írtam, kinek kell ez? Mire jó?

„A bolond bölcsebb a maga házában, mint a bölcs a bolondéban”…

E kötetet 1981. dec. 19-én kezdem írni. Nagyon sok eredeti okmányaim vannak, amik 1961-től a munkámmal kapcsolatban, vagy esetleg más területről születtek.

Iskolai életről 1960 őszén....

„Ha valamiből baj lehet, abból baj is lesz”...! Gugi Gusztáv iskolai igazgató, aki úgy jött Söptére, a hírek hallatára, hogy ott él egy Czeglédy nevezetű tanító, akit még ezideig nem tudtak kerékbe törni, azaz a gerinctelenek osztályába sorolni... majd Ő, mondotta eligazításkor a járáson.

Kultúrmunkákról kb. 1963 körül

Az iskolai munkák mellett mindjobban befúrtam magamat a kultúrmunkába, ahol nagyszerűen kialakítottam a kultúrotthon és a falu közti hidat, bizony jó a kapcsolatom a néppel.

Első találkozásom Szalai Lacival /jelenben a tanári főiskola főigazgatójával

Valahol tán meg is lehet még a beadványom a párthoz, hogy miért kell annyit és annyi támadást kivívni, miért támadnak ártatlanul azok, akik csak irigyek tudnak lenni. Bementem a megyei pártbizottsághoz és akkor Szalai Laci volt tán az oktatásnak a felelős referense, ő hallgatta meg a panaszomat, igazán mondhatom már utólag végtelenül nagy megértéssel figyelte a mondanivalómat.

Tanulmányi hospitálás l964. körül

A szombathelyi tanárképző népművelői a tanári karral egyetemben látogatóba jöttek tapasztalatcserére jöttek egy jó hírnevű kultúrotthon meglátogatására. Szalai Laci hivat a telefonhoz és közli velem a szándékát...

Még 1965. év körül peregnek a mondanivalók... zenekar története...

1982. jan. 8-án vájok medret a gondolatok és a mondanivalóknak folytatására. Az események kb. már az 1965. tájára esnek, vagy innen egy-egy évvel vagy egy kicsit távolabbra, de mindenképpen 1967 előtti eseményeknek a sodrából halászom ki azokat az eseményeket, amiket a munka hevében elkövettem.

Dr. Buga orvos fogadtatása Söptén

Így jutottam el, akkoriban már nagyon népszerű orvoshoz Dr. Buga Lászlóhoz, aki az orvosi tudományt nem tudományosan, hanem a nép nyelvére lefordítva tudta érdekesen, vonzóan és tanulságosan előadni.

Úttörői életből egy beszámoló 1963-64-es évadból

Az úttörők s maga a mozgalom nem volt új előttem, hiszen erről már korábban írtam. Pályaéveim alatt nagyon sok divatos ifjúsági mozgalmaknak voltam mozgatója, szervezője /Szívgarda, Kalot, Levente, Medosz, Kisz, Úttörő stb./ s talán azt kérdezheti tőlem az olvasó miben egyeztek, vagy miben voltak ellentétesek ezek az ifjúsági mozgalmak.

A NÉPMŰVELÉSRŐL kb. 1965 előtti időszakban

Kérdezhetné valaki, hogyan került a csizma az asztalra?... Hát igen, egy teljesen katolikus községbe, református püspök... kb. 1960-as időkben, pontosan nem tudnám megmondani.... de majd visszatérek rá és akkor majd beírom a dátumot. Annál is inkább, mert hiszen lesz egy dátum számomra, Tóth Zsuzsi felvétele a tanítói főiskolára....

Miért bukdácsolt a klub élet?

Jött is a mentőszolgálat nagy apparátussal... gyerünk, csináljunk „KLUBOT”!!!!

Hogyan lettem megyei Hazafias Népfront gyűlés díszelnöke?

A klubéletről szóló felszólalásom, mint a nyári ménkű, oly nagy meglepetést váltott ki a hallgatóságból, valami szokatlan hang, a meglepő egyszerűségnek a betáplálása szükséges az emberi közelgésnek a megvalósítására.

A népművelés csődje…

Ma keresik az utat a népművelés hínárjában, csődjében... szerveznek, alakulnak új népművelési csoportok... kreálnak új állásokat, képezik a sok népművelőt, építenek milliós fényes ifjúsági kultúrházakat, csak nincsen aki ennek a gépezetnek tudná eredményesen kormányozni a menetrendjét, tudnának valami maradandót alkotni a hallgatóság számára...

Békenagygyűlés Söptén

BÉKENAGYGYŰLÉS 1965. jún. 13-án SÖPTE A Hazafias Népfront Bizottsága felkért, rendezzek egy Békenagygyűlést, amelyre meghívjuk a környező falvaknak a dolgozóit is, és természetesen a megye és a járás is képviselteti magát ezen a népünnepélyen.

Sok selejtes népművelők bukása

Itt a baj, pedig Petőfi majd másfélszázad távlatából hagyta ránk ezt a szent törvényt és ha megnézzük azokat, akik a népművelés szent lantjait akarják pengetni.... hogyan pengetni?

1965-66-os tanév Söptén, iskola igazgatónak neveztek ki...

A visszaemlékezést írom 1982. máj. 8-án /1945 május 9-én hadifogságban voltam Romániában gyűjtöttek bennünket össze Fogsáni orosz hadifogolytáborban/. Az 1965-66-os tanév nagy változást hozott életembe, s talán a hátravaló évek voltak a legmozgalmasabb, de egyben a legbecsapottabb, a legjobban kisemmizett eseményeknek a sorozata.

Kimutatás a söptei ált. iskola 1965-66. év végi eredményekről

Megdöbbenve néztem a volt iskolámat Söptén, gaz, elhagyatottság, gazdátlanság övezi a kultúrának oly szép otthonát, nincs gyerek, tanuló, nincs tanító a faluban, körzetesítéssel tecchalottá vált Söptén a kultúra.

Kultúrmunkáról... 1966-ban... Söptén...

Találtam egy kultúrházi munkatervet, ami 1953. dec. 28-án készült, ez a munkaterv nagyszerűen adja annak az időnek a képét, mi is foglalkoztatja háború utáni embernek a fantáziáját, miről is akar tájékozódni, amikor még Tv sehol rádió is elvétve akad itt-ott...

Hogyan lesz a barátból ellenség?

Megkezdetem az 1966-67-es tanevet. A múlt évnek kiemelkedő eseményeit már rögzítettem, most kezdem átnézni az akkori feljegyzéseimet, és ebből próbálom visszaidézni a mának a múltat. Ma pedig írok 1982. aug. 1-t, de mivel előttem van az akkori igazgatói és járási értekezleteknek a pontjai, csak valamit kell rajta módosítani és kész az egész.

Kultúrmunkák, tudatformálás...

Igen, ebben az időben még nagyon nagy volt a nyugati légkörnek a varázsa, hiszen nemrég játszódott le az ötvenhatnak nagy népvándorlása... nagyon sok hír verődött nálunk össze, ezekkel is szembe kellett nézni, és tiszta vizet kell önteni az agyak tekervényébe.

Jött az 1967. esztendő, Söpte - igazgatói trónfosztás

Valamiképpen ez az esztendő úgy jött, mint a gyerekekhez a Mikulás, jó teli puttonnyal, degeszre rakva, majd leroskad a teher alatt az ember... Na ez az év aztán mindent a feje tetejére állított....

Kirándulások 1967. Budapestre...

Akasztás közben volt annyi lelkierőm még, hogy a beütemezett kirándulást lebonyolítsam..., amit évente szoktam végrehajtani... Budapesti kirándulások, mindig nagy élményt adtak a gyerekeknek, de meg nekem is. Pontosan és előre kitervezve a programot, mindenüvé "zöld " jelzést kapva mehetünk oda, ahova sokszor nem mehettek azok az iskolák, akik csak akk-hokk módjára jöttek Budapestre.

Rang és rendjelek elkobzása

A kettős stafétafutásnak én lettem a győztese, mert a dokumentum szerint 1967. év jún. 28-val ismét megszűntem söptei pedagógus lenni... tehát ment a be-ki és visszahelyezéseknek a csavarintása... a szombathelyi járás végre kegyes volt kiadni és a szombathelyi vb. elfogadni... de mi is történt közben...

Új székhely: Sorok major, Petőfi-telep 1967. nyara

Hogyan is történt a háztájnézés? Amikor már a kezembe volt a kinevezés, mégis csak meg kellene néznem az új helyemet, azaz már ekkor átvételre menetem...

Tanulószoba engedélyezésének körülményei... lakás kérdése

Tanulószoba kérése Petőfi-telep Általános Iskola 1967. október 4. Óriási unszimpátiát váltottam ki a tanulószoba kéréssel Horváthnéban, hiszen ő mindent elkövetett, hogy engem lefokozzon, leépítsen, hiszen a férje a Feri már fáradt ember volt az iskolai ügyvezetésben, ők már csak éltek a múltnak emlőiből, ami már nagyon is kiapadóban volt.

Egymásmelletti élésnek főbb szabályai

Nagyon sok pedagógus akkor lő bakot, amikor úgy jön vidékre-falura, na én leszek az „isten”. Itt van az óriási csalódásuk aztán, nem talál talajt a lába alatt nincs kire és kikre támaszkodni, mert a buta gőgje, felfuvalkodottsága elbarikádozza a néptől, a lakóktól magát.

1968. év a Petőfi telepen... Kiss Vilmos jellemtelensége

Vártam a napok teltével a Musics féle figyelmeztetést, de maradt és soha sem lett ebből fegyelmi. Ezen az iskolai látogatáson nyitottam ki Musicsnak a szemét, akkor bebizonyítottam, hogy a felmagasztalt Horváth Ferinek a negyedikes gyerekei között van, aki még olvasni sem tud. Olvasás közben szóltam oda neki: ez negyedikes, Musics bólintott és nem volt bírálata. 1968. év Petőfi-telepen ”Nincsen rózsa tövis nélkül…!”

Hogyan lett az anyu iskolai takarítónő?

Igen, valakinek takarítani kellene az iskolában, na meg aztán a téli időszakban fűteni is kellene. Hogyan tudom ezt megoldani, ez volt a kérdés.

TIT-el való kapcsolatom megszűnt... 1968...

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hosszú éveken keresztül TIT tag voltam sok-sok előadást tartottam, mint TIT tag…

Nyugdíjazásomnak éve... 1970.

1970. nyugdíjazásomnak éve és ezzel járó gondolatok sokasága. Most 73 évemnek a napjait morzsolgatom az élet rostáján, szóval a nyugdíjban már 13 évet pergetek, most már mindazok az érzelmek, amik nyugdíjba menetelem előtt beárnyékoltak, egészen másképpen jelennek meg előttem. Benne vagyok, úgy kell fogadni, ahogyan az van fény és árnyoldalával.

Évzáró és búcsú a tanulóktól, falutól, 40 évi szolgálattól 1970.

Vasárnapra esett a tanévzárás, ezzel az alkalommal készültem egy kis műsorral, Gudics Sándor a TSZ. elnöke jött be Szombathelyre autójával és vitt ki az ünnepélyre, legalább a helybeliektől megkaptam a szeretetet.