Olaszországi utam mesélése
(1935-ben voltam Rómában Szerb Antallal)


Részletesen kellett elmesélnem utamnak minden fontosabb látnivalóját, mint a szomjas szivacs úgy szívták magukba utamnak élményét. Sok-sok kérdés, milyen volt a tenger?

Pintér plébános döfése

E sorokat kiváltotta Pintér plébános ironikus kérdése, továbbá lenézése, tán minek egy néptanítónak Rómába utazni, miért kell látni a kulisszák mögé is, elégedjek meg a színpad által nyújtott cselekményekkel, mert más a színpadi élet és más a színpad mögötti drámai élet.

Szobámat átrendezem

Ki csodál ma meg egy stereo rádiót, vagy színes TV-t… De kérdem, amikor elsőben Pápán hallottam megszólalni az első rádiót (1927-ben), szinte Lázár feltámasztásával felérő csodának tűnt fel, pillanatnyilag fel nem fogható technikai agyszülemény…

Süle Jenőék vettek biciklit-de hogyan?

Két kezemen tán több ujj volt, mint ahány kerékpár volt akkoriban a faluban, különösen az 1930-as évek folyamán, amikor a munkanélküliség a boletta uralkodott falun is.

Pistit agyonverik

Nem ért haza váratlanul, mert eközben a család felfedte Pisti lopását… nincsen a kamrába a bicikli.... lesték várták a testvérek a kapuban, honnan tűnik elő az öcsi a lopott biciklivel, a család féltett járgányával.

Ötven éves aranygyűrűsök

Kedves Ötven éves Aranygyűrűsök... Nővérem, Sógorom Ötvenszer hullott le a falevél, Ötvenszer illatozott a május. Hogy melyik volt a legszebb? Hogy melyik volt kedvesebb?… Szívetek titkos páncélkamrájában Ez már mind-mind csak emlékezet.

Katonai élet szépsége

A faluban volt egy fiatal, nagyon szép tanítónő, akihez többször eljárogatott Horváth Józsi kollégám. Ezt a barátkozást bizony nem könyvelte el Jenő valami megelégedéssel, de hát hogyan is lehetne visszatéríteni a hűtlen bárányt a falkába?

Ifjúsági vezető lettem

Hiszen ebben az időben jó pénzt fizettek ezen beosztású parancsnoknak, tehát ez sem volt közömbös, na meg mivel is lehetne lemondatni az öreget, hiszen hozzám képest öreg volt, ötven-hatvan közt, csak húzódott a kinevezés.

Müncheni szállás élménye

De mit is látok?....Hogy bábeli zűrzavar van, ki németül, angolul, franciául, svédül beszélt, ez még csak rendjén volna, de nem csak férfiak vannak itt, érkeznek fiúk lányokkal, vegyesen. Kezdetben még azt hittem, csak kísérők a lányok és tovább mennek, nem ez történt, a fiúk mellé, azaz az üres ágyba a lányok is lefeküdtek...

Kinek lesz igaza?

A mi ifjaink előtt, akik szintén vágyódtak nemi életre, hiszen egészségesebbek voltak, mint a mai nemzedék, de családi élet szelleme, a vallásos hite, a gyakori gyónás, az irodalmak, a környező ráható irodalmak mind-mind a megtartóztatásnak a hitét vallották, nem tudott hétköznapivá lenni e nemes érzés, nem került a ponyvára, habár ismétlem akkor is voltak vágyak, de nem tartozott a nagy nyilvánosság színpadára.

Házasság előtti szex élet

Akkor miért vezetünk a válási statisztikában, világ viszonylatában… persze rengeteg és terjedelmes, sokágazatú ez a kérdésem, nem lehet egy mondattal megtalálni a helyes feleletet, nem is célom ezt a gordiuszi csomót feloldani.

Ravatalozóból leventeotthon

… ma is sok Czeglédy kellene a KISZ szervezetbe, az ifjúsági életbe, akik tudtak tanítani, nevelni, példát mutatni, és én mindenkor hálás vagyok azokért a pofonokért amit nekem, mint rossz tanulónak adott Czeglédy tanító úr Rábakovácsiban...

Szeges borona a kocsmaajtóban

A faluban is élt egy nagyon verekedős, vad, túlfűtött ifi, aki ha már elérkezett odáig, hogy elvesztette az ítélőképességét, jaj volt ott mindenkinek.

Unokám Katica elsőáldozó

Most minden a pap szorgoskodása, ügyeskedése, eredménye volt ennek napnak a szépsége, de akkoriban nem így volt ez. Mivel én tanítottam akkoriban az alsó tagozatosokat, s abban az időben, ha jól emlékszem, szintén a másodikasok, azaz tán a harmadikasok járulhattak első ízben a szent áldozáshoz.

Három vers KatikánakKi lesz Pintér utóda?

Prédikációival valóságosan magasba szárnyalt, a hallgató hívek elszakadtak a föld vonzó erejéből, kiragadta a híveket a napi anyagi szerzés sátáni birodalmából és repült velük az igazi, szebb, tisztább élet felé...

Paca Pali története

Érdekes, a gyerekekhez azonnal le tudott szállni, hiszen akkor már egy sereg meséje élt a gyerekekben, „Paca Pali” története…

Jenő ostroma

Az akkori fizetés nem volt rossz, de jó sem, hiszen a vásárlási értéke a fizetésnek nagyobb volt, mint ma, de ahhoz nagyon kevés volt, hogy egy családi fészket ki lehessen belőle alakítani.

Rumi ismerkedés

Terka elpanaszkodott, hogy bizony mit akartam vele, azaz mennyire akartam az almába beleharapni, mert egész éjszaka nem aludt a sex izgatottságában. Jenő ezt sajnálattal vette tudomásul, mert egy ilyen lehetőség, egy korai édenkerti ölelés, csak házassággal fejeződhetik be. Szenvedett szegény Terka, de nem tehettem róla, nem volt számomra partiképes, nem tudom elképzelni feleségül, így bizony üres járattal járatta a malmát, nem tudott felőrölni.

Jenő, mint fajgyűlölő

Számtalanszor felvetődött az akkori ifjúságnál a kérdés: Ütni kell a zsidót?- kérdezték. Nem kell ütni feleltem, sőt tanulni kell tőle.

Meddő harc, Terka hálója üresen marad

De ordít és vicsorog rám, mint aki tehetne valamit. Borzalmas nagy nyugalommal hallgattam végig a kifakadását, és válaszoltam: Ha huszonnégy évet kérsz, akkor sem kérem akkor se kérem meg a húgod kezét, érted?

Öreg Horváth bácsi tettei, orosz kapitány sorsa

...aki ugyan később maga is bajba jutott fiaival együtt, mert egy orosz tisztet a mezőn, aki lóval ment a comaházi határban, gyerekeivel agyonütötték a kapitányt.

Tihanyi Ödönről

Pintér plébános utódjaként Dr. Székely László még valamiképpen méltó utódként tölthette be a plébánia méltóságát, a püspökvár hatalma, a falu uraságai nagyon szemfülesen figyeltek a megüresedett plébániai széknek elfoglalására, utódlására.

Sztriptíz a plébánián

Az egyik plébánián elhatározták, hogy nagy vacsorát rendeznek, de csak ruhátlanul lehet belépni az ebédlőbe, legyen az férfi, vagy nő, szóval már akkor is volt már sztriptíz bál... Természetesen meghívták erre az estére az ártatlan, szűzi fiatal tisztelendő urat is, aki bár kezdetben hallani sem akart erről a földi botrányról, de csak addig-addig beszélgettek vele, amíg csak kötélnek állott e szentéletű káplán.

Németh Ferenc pap apa lesz

Ez a hetyke asszony, állítólag valami ezredes volt az apja, lovagolni megtanult, mert többször ügetett el női nyergében az iskola előtt, s bizony egészen lóhátról beszélt velem, még akkor is ha a földön állt. És ez az asszony tálal nekem búcsúkor!!!

Főző Miklós hízott ökröket vizsgálgatja

Tudod e Miki mikor jó már a hízott ökör? Na gyere ide és fogd meg az ökrök tökeit, ha már jó zsíros tapintatú, akkor extrém lesz. Miklós húzódozott ezen sex mozdulatoktól, de Józsi csak biztatta, ne félj, hát fogd meg !

Imrével való barátság

A Müncheni utunkban is van mire visszaemlékezni. Szállás megkeresés után, városnézésre indultunk. Majd úgy estefelé beütemeztük a Hochbraunhaus /Nagysörház/ megtekintését, ahol sörözni fogunk.

Imre sorsa, változása

Talán a családi tragédiák is besegítettek, ugyanis édesanyja öngyilkos lett, bátyja, aki külföldön meghalt, édesapja valóságos szegényházi töltelék lett, elhagyatva, mint a koldus úgy halt meg...

Arz grófról anekdoták

Mikor kocsijával ment keresztül a falun, legtöbbször cukrot dobál le a gyerekeknek, de nem ám egyszerűen csak ledobta, hanem kinézte azt a helyet, hol van egy nagy kupac tehénszar, s látott ilyen halmot, akkor annak a közepébe dobta a cukrot. Mit sem törődve a gyerekek nagy verekedés közepette hogy kapkodták ki a tehénszarból a cukrot, sőt még verekedtek is rajta, hogy szaros volt a cukor, de azért cukor volt.

Kártyaadósságok, feleség és vagyon

Hogy kártya dolgok ekkoriban milyen nagy jelentőségnek és egyben veszélyesek is voltak, bizony több vagyoni csődöt okozott, párbajt, életet kívánt a kártyaadósság, szent volt annak minden hozama és huzala.

Volt családi politika, függés a szülőktől

Ez volt a családi politika, ezért koplaltak, ha kellett éheztek, böjtöltek, zsíros kenyéren éltek, vagy a hétfőn megfőzött káposztát még pénteken is ették.

Motorról álmodok

Remek kiállású kis motor volt, János hamarosan megtanította annak kezelését, inditás, megállás, duda, kettő is bőrduda és villany duda, szép fekete színben, préselt lemezzel, a Bosch gyár remeke volt ez a motorkerékpár.

Erdélyi bevonulás élménye (1940. szept. 4.)

Talán minden időknek legnagyobb élménye és legmaradandóbb emlékek emléke marad Erdélybe való bevonulás. Ismeretes a történelmi gyászos végrendelet, amikor mindenki harapott egy-egy szeletet, ki nagyobbat, ki kisebbet hazánk testéből...

Az Alföldre, Komádiban telepszünk le

A nagy kutyacsaholásra csak kinéz a gazda, vagy annak az asszonya, ha pedig azok nincsenek otthon, hát akad még gyerek, vagy egy öregember. Hát hogyne nézne ki, amikor lovast lát és nem is tanyai embert, hanem élő katonát, akinek mindig nagy tisztelete volt a civilek előtt.

Komádi portyázás

Mi baja letett volna az embernek, ifjú voltam, vőlegényjelölt, Böske már akkor felragyogott az életem berkében, szerettem az életet, szerettem az embereket-és viszont szerettek engem is.

Erdély földjén masérozunk

Most kell megemlékeznem valamiről, ami a csodával egyenlő. Amint menetel a zlj. "Csillag" pej paripám szedegeti a métereket egymás után, több motorkerékpár halad el a menet mellett.

Nősülni kellene

Az élet berkeiben nagyon sok ismerősre tettem szert, nagyon sok kedves barátom volt, akikkel szívesen eltöltöttem pár órát, nagyon sok lányismerősöm is akadt a lénység berkeiben, de sohasem léptem át az erkölcs, a jó ízlés és főleg az udvariasság határát, talán a mai szemmel nézve nem voltam bátor és merész, azaz nem voltam érett arra, hogy mások hiszékenységét kihasználva, magam részére előnyöket kovácsoljak ki.

Fészekrakás története

Életünk megújuló tavaszának legszebb napjait éltük együtt nagyon sokszor, hiszen több alkalommal mentem Rábakovácsiból Répceszentgyögyre.

Esküvő története

Böske nagyon szép menyasszony volt, igazi szépség, hiszen húsz éves volt. Ragyogott a szépségtől és boldogságtól.

Ifjú házas élet ragyogása

Napi életünkben, ebben az időben nem volt semmi zavaró körülmény, minden a legnagyobb összhangban telt el, meg volt a napi munkám, iskolában, oskolán kívüli munkakörben.

Szelestére kellene menni…

A búcsúztatásomon ott volt az egész falu apraja és nagyja, az iskolások, leventék, az egyházközségi tagok, élükön a Szombath József plébános, asszonyok és férfiak, nem voltak könnyű percek...

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1