Naptár

Csodálatos naptár. Időrendi sorrendben tárgyalja a volt eseményeket, ami már csak történelem, de nekünk szomorú valóság.
Mennyi minden történt a bejöveteltől a búcsú pillanatáig.
Nagyon örülök, hogy megérhettem ezeket a történelmi nagy perceket, de úgy érzem igen lefékezték az örömnek nagyságát, habár volt elszórtan itt is ott is valami ünnepi hangulatkeltés, de még itt élnek a kommunista emlőkön meghizlalt, megtokásodott elvtársak, akik nem akarják elhinni, hogy leáldozott a napjuk, csak múltjuk van, jövőjük megfeneklett.
Ahol tudnak, ott még hangot adnak, sőt kritizálnak, már most tudják miben vétkes a mai kormány és majd ők lesznek hivatva a beszarozott gyereket tiszta új pelenkába fektetni.
Hogy mit tudtak, azt látjuk. Eladósodott országot hagytak itt, hitelekből, kölcsönökből tángálták a bolsevik hatalmukat, csak meg ne bukjon, dotálták az árukat, de 21 milliárd dollár adósság maradt ránk, minden magyarra 4 millió forint adósságot jelent, a mai kormányt sokan szidják, áremelkedés, munka az elmúlt 45 évnek elkötelezett politikai vezetésnek és főleg a butaságnak köszönhető Szovjet piac csak tíz évre tudja csak kifizetni az áruinkat, a nyugati piacnak pedig csak selejt a mi gyártmányunk. Rengeteg nehézség, bölcsesség, türelem, lemondás kell a kilábaláshoz. Gazdasági csőd örvényébe estünk.NÉPSZABADSÁG 1991. június 19., szerda

Naptár

1944. A szovjet csapatok Magyarország területére lépnek.
1945. április 13.: Kiverik a náci megszállókat, felszabadítják és egyben elfoglalják az országot.
1947. szeptember 25.: Életbe lép a magyar békeszerződés, amelynek értelmében a szovjet csapatok zöme kivonul. A szerződés egyik pontja azonban lehetővé teszi, hogy a Szovjetunió, mint az Ausztriát megszálló négy hatalom egyike az osztrák dokumentum aláírásáig – a beavatkozás joga nélkül – biztosíthassa utánpótlási vonalait Magyarországon.
1948: Megszületik az első kétoldalú megállapodása, amelynek értelmében Magyarország a háború alatt elfoglalt épületeket berendezésükkel együtt „bérbe adja” a szovjet hadseregnek.
1955. május 14.: Aláírják a Varsói Szerződés alapító okmányát. Az egyesített fegyveres erők létrehozásáról csatolt dokumentum arról rendelkezik, hogy a későbbiekben megállapodik a kormányokkal, hogy mely országokban legyenek szovjet csapatok.
1955. május 15.: Megszületik a7. osztrák államszerződés.
1956. november 1.: Nagy Imre miniszterelnök bejelenti az ország kilépését a Varsói Szerződésből.
1956. november 4.: A szovjet haderők általános támadást indítanak a felkelők ellen, megkezdődik a Magyar hadsereg egységeinek lefegyverzése.
1957. május 27.: Alapegyezmény születik az „ideiglenesen Magyarországon állomásozó” csapatok jogi helyzetéről, mivel Kádár János „külső provokáció” lehetőségére hivatkozva elveti Nyikita Hruscsovnak a kivonással kapcsolatos felvetését. A dokumentum értelmében a szovjetek jelenléte nem érinti a magyar szuverenitást, csapataik nem avatkozhatnak hazánk belügyeibe, s tiszteletben tartják az itteni jogszabályokat. Moszkva vállalja, hogy megtéríti a hadsereg által okozott károkat, s magyar engedély nélkül nem építtet.
1958.: Újabb szovjet-magyar egyezmény születik, amely rögzíti, hogy a szovjet csapatok kizárólag engedéllyel építkezhetnek. Kimondja, hogy távozás után minden, a szovjetek által kiürített objektumot a Magyar hadsereg kap meg. (Az egyezményben s szovjet tulajdon kategória nem szerepel.) A szovjet beruházásokért, az értéknövekedésért, az amortizációt, a használhatóságot és a műszaki állapotot figyelembe véve, a magyar fél forintban fizet térítést. Szabályozza az egyezmény a családtagok jogi és gazdasági státuszát is.
1970-es évek eleje (eddig tisztázatlan időben): Magyarországi bázisokra szovjet nukleáris eszközöket hoztak. Számukat 1987-ben nyugati források 36-ra becsülték.
1987. július: Grósz Károly – lapunknak 1991-ben adott nyilatkozata szerint – Moszkvában kezdeményezte a szovjet atomtöltetek kivonását, s megállapodott Mihail Gorbacsovval, hogy ez az első lépés a kivonulás terén.
1989. március: Németh Miklós – ugyancsak 1991-es Népszabadság interjúja szerint –a szovjet fővárosban a nukleáris eszközök sürgős kivonását kérte Nyikolaj Rizskovtól.
1989. június 16.: Nagy Imre újratemetésén Rácz Sándor, a Nagybudapesti Munkástanács volt elnöke és Orbán Viktor (Fidesz) az ország nyilvánossága előtt sürgeti a szovjet erők kivonását.
1990. március 10.: Moszkvában Horn Gyula és Eduard Sevarnadze – a magyar ellenzéki pártok képviselőinek jelenlétében – aláírja a csapatkivonásról szóló megállapodást. Ezt a határidőt 1991. június 30-ban szabta meg, s a többi között a környezetvédelemre vonatkozó cikkelyt is tartalmaz.
1990. március 12.: Az első szovjet egységek hazaindulnak Magyarországról.
1990. június 3.: Matvej Burlakov, a magyarországi szovjet erők parancsnoka nyilatkozatba helyezte, hogy a kivonulás leáll, ha a magyar fél nem hajlandó egyenként fizetni a kiürített létesítményekért.
1990. szeptember 28.: Ötnapos budapesti miniszteri tárgyalások nyomán a szovjet fél leszögezi, hogy a magyarországi objektumainak értéke 2,5 milliárd rubel, s igényli, hogy Magyarország térítse meg a csapatok és a polgári személyzet hazatelepítésének költségeit. Álláspontja szerint a magyar félnek minden egyes objektum átadása után külön kell fizetni, s kilátásba helyezi, hogy egyes létesítményeket eladna az önkormányzatoknak, s a kivonások terheinek enyhítésében vegyes vállalati tulajdonnal venne részt. A magyar álláspont szerint az elszámolásnak a hazai követelések felmérése után, egyszeri alkalommal kell megtörténnie.
1990. október: A magyar kormány – a szovjet jelenlét történetében először – megkapja a kiürítendő objektumok műszaki leltárát. Mihail Moiszejev tábornok, szovjet vezérkari főnök bejelenti, hogy Magyarországról és Csehszlovákiából kivonták a nukleáris eszközöket.
1991. február 5.: Döntés születik egy vegyes bizottság felállításáról, amely a vagyonjogi, gazdasági, pénzügyi és elszámolási kérdéseket hivatott megoldani.
1991. április 8.: Két eljárási szerződést írnak alá a szovjet objektumok értékelésének és a környezeti károk felmérésének módjáról.
1991. április 24.: A Szovjetunió védelmi minisztériuma a Népszabadság kérésére elismeri, hogy Magyarországon voltak nukleáris töltetek.
1991. június 13.: Silov altábornagy, a déli hadseregcsoport parancsnoka elbúcsúzik a magyar államelnöktől és a kormányfőtől.
1991. június 15.: Eredménytelenül zárul egy újabb miniszteri tanácskozás az elszámolásról.
1991. június 16.: Kigördül hazánkból az utolsó katonai szerelvény.
1991. június 19.: Silov és törzse távozik, ezzel az utolsó szovjet katona is elhagyja Magyarország területét.
POLGÁR DEMETERVas Népe 1992. február 19. szerda
EMLÉKEZETES CSÓKOK

Az Egyesült Államokban, ahol szívesen emlegetik a leg-eket, meg a filmtörténet legemlékezetesebb csókjait is számon tartják.
A Gallup intézet közvéleménykutatása szerint az amerikaiak az Elfújta a szél című filmben Rhett Butler és a főhősnő, Scarlett O'Hara hosszas csókját tartják a legemlékezetesebbnek. Második helyre tették a Burt Lancaster és Deborah Kerr intim nagyjelenetét a Most és mindörökké című filmben, míg a harmadik legelfelejthetetlenebb csók Humphrey Bogarté és Ingrid Bergmane a Casablanca című filmben.
Nem lenne Amerika Amerika, ha a közvéleménykutatást nem egy rúzsokat gyártó cég szponzorálta volna. A „csókkörkérdés“ amelybe több mint ezer felnőttet vontak be, arra is kíváncsi volt, hogy a megkérdezettek nyitott, vagy lehunyt szemmel hódolnak a csók művészetének. Az eredmény talán kevésbe meglepő, mint maga a kérdés, ugyanis megkérdezetteknek csak nyolc százaléka tartja nyitva a szemét csókolózás közben...
A világ- és a filmtörténelem emlékezetes csókjai közül: Brezsnyev és Honecker, Monroe és Allen, Jézus és Júdás. (Képeink.)


Vas Népe 1993. március 2.
Nagy Imre-ügy

– Kár lenne úgy felfogni a dokumentumok nyilvánosságrahozását, hogy ez valamiképpen Nagy Imre lejáratására, befeketítésére irányulna – hangsúlyozta az MTI moszkvai tudósítójának Vlagyimir Pankov.
A Rogyina című orosz történelmi ismeretterjesztő folyóirat főszerkesztő-helyettese elmondta, a lap két hét múlva közli azokat az iratokat, amelyekről La Stampa című olasz újság a múlt hét végén hírt adott. A főszerkesztő-helyettes cáfolta, hogy az újságnál különleges figyelemben részesítenék Nagy Imre sorsát. Csupán a véletlenek egybeesésének nevezte, hogy annak idején épp a Rogyina hasábjain jelent meg az a nagy visszhangot kiváltó feltevés, amely szerint esetleg a magyar politikus részese volt az archívumok, és teljesen természetes emberi igény a történelem feltárása, annak kiderítése, mi hogyan történt, ki kicsoda volt valójában. Nem foglalkozunk külön sem Nagy Imrével, sem Magyarországgal – hangoztatta Pankov. Most közölték például Buharin utolsó, Sztálinhoz írt levelét. Ez a hűségnyilatkozatnak is beillő írás például cáfolni látszik azokat a feltevéseket, amelyek Buharint Sztálin ellenzőkének vezéreként tűntetik fel.
– Ez az irat most egyértelműen azt mutatja, Nagy Imre igenis együttműködött a titkosszolgálattal, tudatosan segítette a „szerveket” egyes személyek leleplezésében. Hogy eközben mire gondolhatott, milyen indítékok ösztönözték, erre nem lehet választ adni. Semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni azt a kort, amelyben élt. E kor sajátosságainak ismerete nélkül teljesen történelmietlen bármiféle egyértelmű, leegyszerűsített ítéletet kimondani személyéről.


Vas Népe 1993. március 1. hétfő
Terhelő adatok Nagy Imre ellen

A torinói La Stampa című lap szovjet irattári dokumentumok alapján szombati számában azt írta, hogy Nagy Imre a harmincas években az NKVD ( a KGB elődje) ügynöke volt, és számos ismerősét feljelentette.
A cikk két irat másolatát közölte: az egyik az a „kötelezvény”, amelyet Nagy Imre 1930-ban írt alá információk szolgáltatására a szovjet politikai rendőrségnek, a másik pedig Krjucskovnak, a KGB utolsó elnökének levele 1989 júniusából Grósz Károlyhoz azzal a céllal, hogy az MSZMP vezetése tudomására hozza: a sztálinizmus elleni nemzeti harc jelképévé magasztosult politikus, az ’56-os forradalom vezetője éveken át ügynök volt a Szovjetunióban, s feljelentett legalább 38 emigráns magyar kommunistát és 150 szovjet, olasz, német és más nemzetiségű ismerősét.1993. február 26. Jányival személyesen is találkoztam, beszélgettem. Talpig katona volt.

…Don partján. Szinte hihetetlen, de a legtöbbre személyesen emlékezik.
1936. augusztus 1-jén új beosztást kap, az 1. vegyesdandár 1. gyalogsági parancsnoka, de november 1-jével már a 3. vegyesdandár parancsnoka Szombathelyen. Innen kerül 1938. május 24-ével, a Kormányzó Katonai Irodája főnöki beosztásába. Jány hovatovább szenved itt. A hivatali munka, az irodai élet nem az ő világa. Szinte megkönnyebbül, amikor 1939. január 4-ével fölmentik és átveszi testi-lelki jó barátjától, Nagy Vilmostól az I. hadtest parancsnoki posztját. Újra katonák között, a csapatok közelében lehet.
A honvédség fejlesztése és átszervezése eredményeként 1940 tavaszán fölállítják a hadsereget. Jány a 2. hadsereg élére kerül 1940. március 1-jével. Még abban a hónapban magyar királyi titkos tanácsos lesz. Közben már 1938. január 1-jétől protestáns egyházi főgondnok is a mélyen vallásos, rendkívül puritán Jány. Katonai karrierje szinte töretlen. 1941. május 1-jével gyalogsági tábornok. (1941 augusztusától e rendfokozat vezérezredesre módosul.)
Katonai szolgálata közben a végéhez közeledik, hiszen 1941. augusztus 18-án betöltené a 36. tényleges szolgálati évet, mely mindenki számára a nyugállományba helyezést jelentette. Jány azonban marad a tényleges szolgálatban. Hogy miért? Arról egy 1942-ben készült irat így szól: ,,...bár 1941. évi augusztus 17-én 36. tényleges szolgálati évét betöltötte és az 1940. évi december hó 23-án megtartott Katonai Koronatanács 1942. évi május hó 1-jével fogyatékbavételét határozta el, 1943. május hó 1-jéig hadseregparancsnokul történő visszatartását javaslom, miután jelenleg más erre alkalmas, tapasztalt hadtestparancsnok nem áll rendelkezésre.” Ezt a véleményt a honvéd vezérkar főnöke, Szombathelyi Ferenc vezérezredes fogalmazta meg, akinek 1941. szeptember 6-ai kinevezése nyomán Jány nyugállományba helyezését kérte, mivel nála rangban fiatalabb került a vezérkar élére. Kérelmét az államfő elutasította.
Jány marad a 2. hadsereg élén, majd a nevében azonos, de összetételében már teljesen más 2. hadsereg parancsnokaként május 13-án a hadsereg parancsnokság törzsével elindult a keleti hadszíntérre. A Hadsereg parancsnoka ekkor sem tudja még pontosan, mi lesz a több mint 200 ezer főből álló hadsereg feladata. Csak remélik – mint a Honvéd Vezérkar főnöke és a politikai és katonai vezetők többsége is –, hogy csapatainak biztosítási feladatokat, kisegítő irányban folytatott hadműveleteket kell végrehajtania. A vezéri főhadiszálláson tett látogatása során tudja meg, hadseregére komolyabb feladatok várnak. Reméli, ehhez a németek ígérte fölszerelési,…