Mussolini a fantáziált ifjúság

...pogány kultúrájából, ami hazánkat is behálózta -magát Savariáig nyúlott és tovább, majd ennek a romjain megtisztulva és megszépülve a katolikus egyház dinamikus, robbanó és hatalmat diktáló történeti hivatottságát -de ugyanakkor kaptam bepillantást az új világ-, főleg politikai irányzatnak minden veszélyt magában foglaló bontakozását -érezhettem a fasizmus új hibridtyúkjának a fészkelését, amely fészekbe olyan tojásokat tojnak, olyan tyúk rakta le a tojásokat -mint Mussolini- aki a kikelő tojásokból csak háborút csak vérontást- kikelő eszmét fog várni.
Maga az olasz nép, Mussolinit már ekkor bálványozta, fanatizálva- szinte megrészegülve a Mussolini tervektől átitatva, valóságosan új vérátömlesztést végzett az elpuhult Olaszország testébe -láttam az új eszmék felvillanyozó és felcicomázott- valóságos cirkuszi öltözetbe öltöztetett Mussolini ifjúgárdát -akik ropták- vágták nagy díszlépésben Róma utcáit, telitettek lettek az új eszméktől- tartalmat kapott a tunya tespedés- megindult az egész Olaszország átszervezése- az utolsó házig.
Ekkor hallottam, hogy Mussolini valóságos népművelői kurzusokat rendeztetett, ahol az írástudatlanokat tanították -akkor tanítatta a népet a kenyérsütésre-a házi kultúráltságot népművelés módjára szervezte. Láttam a rengeteg Mussolini képet -ahová, és ahol jártunk csak Ducse ....sőt láttam azt az erkélyt, ahol szónoklása közben rálőttek -de nem volt veszélyes a lövés.
Átgyúrta -formálta ezt a tunya népet- igyekezett kultúrájában méltóvá tenni az olasz nemzetet. Fanatizálta a lakósság minden rétegét, majd keresztvetéssel emlegették a nagy politikus nevét. Főleg az ifjúság volt teljesen beoltva az új fasiszta eszméktől átitatott injekcióval -az ifjúság- mint nálunk a leventék hosszú katonai sorokban, teljes díszegyenruhákban, amely teljesen kitöltötte a déli népek csillogó és színekben nagyon gazdag -formájában mutatós és hatásos uniformisban masíroztak az utcákon át, olasz forradalmi dalokat énekeltek, megteltek kíváncsiskodókkal az utak akik ragyogó szemekkel nézték az olasz ,nagy ígéretekkel telitett jövendő ifjúságot. (1935)
Csakis a fiatalság az, akikkel lehet forradalmi megmozdulást kezdeményezni, csak az ifjúság képes utcára kivonulni-masérozni. Azé a hatalom, akié az ifjúság
A növekedő kis fasiszta csemete most kezdte szárnyait próbálgatni –erősíteni- hiszen a távlatban már lehetett érezni a puskapor szagát- de a puskaropogtatására is hajlamos ez a fanatizált- hatalmi vágyaktól telitett ifúuság, nem tudja felmérni mekkora ára van egy-egy puskaelsütésének -és főleg nem tudja hogy lesz idő amikor vissza is lőnek. és akkor mi lesz?–
Most jut eszembe egy háborús kis humor. Az egyik magyar faluban a kisbíró -még az első világháborúban történt- pergeti a dobot az utcán. Sokan jönnek köréje -milyen hírekkel áll ki a faluban, hiszen háború van -mi újság a fronton -ekkor még nem volt rádió-, de még újság sem igen járt a faluba. Hirdetik: az olasz fronton a magyarok nagy erővel vonulnak előre. Zsákmányul ejtettek tíz ágyút -ötven lovat, na meg száz olasz hadifoglyot- a sebesültek száma és a halottak száma


Mit dobol a magyar kisbíró


több százra tehető. A hallgatóság kidült mellel hallgatja a derék magyarok harci sikereit -nagy büszkeség pirosra festi orcájukat. Ismét megveri a dobot a kisbíró -ezzel jelzi, több hirdetni való nincsen. A falubó1 is
vannak, akik ott harcolnak Doberdó és a Piáve környékén -azért egy öreg néni, akinek a fia is ott lövöldözik -odakiált a kisbíró felé: te János ! hát a magyarok nem vesztettek semmit? !!!
A kisbíró szűkebbre szabja szemenyílását -meglepte ez a váratlan kérdés- majd vissza kiált aggódó édesanyának: azt az olasz kisbíró dobolja otthon
Már a történelem színpadán le is játszódott ez nagy dráma, aminek felvonásaiban bizony nagyon sokan meghaltak -de a nagy színrendező -maga Mussolini a politikai gárdájával egyetemben véget vetett életüknek.
Az első és korának nagyon meglepő híre az volt, amikor Mussolinit valahová elvitték -lefogták az ellentáborának a vezetőivel elzárták hegyek közé egy kastélyba, ahová még a madár se igen tudott volna odatalálni -jött a hír, hogy Mussolinit Hitler elraboltatta- de hogyan is tudta ezt csinálni?- Hiszen oda se repülőgép, se ember nem tudott volna oda lopódzani?- Jött a hír, hogy helikopteren szöktették meg. A helikopter akkor még ismeretlen volt, hogy egy helyben leszáll és felszáll-
A történetek már ismeretesek -afrikai hódítása- stb.
Mussolini 1922-43-ig volt diktátora, az olasz fasiszta rendszernek-majd az olasz partizánok kivégezték.
A pápa és az olasz állam közti régi ellentét Mussolini idejében rendeződött, azaz kialakult az egymásmelletti békés egyházi és állami élet és ez jó hatással, sőt kedvező...