Pintér Józsefből kanonok lesz

Nem elismerést, nem bíztatást, elmarasztalást kaptunk kezdeményező újításunkhoz. Igen ez volt sok papnak az álláspontja. Könnyebb a vakot vezetni, mint akinek meg van a látása.
Mégis, csak szeretnék valami jót is írni Pintérrő1 –de valahogyan úgy vagyok– csak a rosszra emlékszem nem tudok valami jót felidézni róla
Egy alkalommal húsvét vasárnapra –délutánra tettem a színdarab bemutatását–vagy hétfőre– nem emlékszem egészen pontosan– de úgy vélem húsvétvasárnapra esett.
Nagyban készülünk délután, hogy litánia után 1esz a színdarab –egyszer csak jött a hirnök–lihegve jelenti, hogy a nagyságos úr nem engedi meg, hogy a húsvét szent ünnepi hangulatát egy népszínművel megfertőzzük –egyébként is nem lett vele megbeszélve előre –így nem is tud róla– de nem is engedélyezi. Már nem emlékszem, hogy hogyan végződött ez a hatalmi harc, de borzalmasan tudott gáncsoskodni, mint iskola, igazgatója –a hatalom egyházi szócsöve.
Majd hét évig voltunk együtt –sohasem lépte át a tanítói küszöbömet–erre nem voltam érdemes–soha meg nem látogatott–, de mint a szivacs szívta magába a pletykát–hiszen a házvezetőnője–mint központ sok oldalról értesült a faluban történtekről, amivel aztán traktálta a nagyságos urat.
Kb. 1936-táján a levegőben megjelent egy hír, hogy Pintér plébánosból kanonok lesz–bevonul püspökvárba. Amikor ez már befejezett tény volt, egy alkalommal gratuláltam, neki–aki a következőképpen meditált. Tetszik tudni, nem szívesen megyek be Szombathelyre kanonoknak, mert ott egy kanonok már nem olyan köztiszteletű valaki, mint egy falusi plébános.


Pintér utolsó órái – árverés


Városon elvész egy kanonok –ismeretlen– amíg falun egy pap minden kinek az ismerőse –tisztelet dicsglóriája kíséri végig.
Pillanatnyilag nem értettem meg ezt az okdatolást –hol voltam én akkor, hogy miért nem nagyobb úr egy ezredes, mint egy százados. Na szóval tényleg menni fog a plébánosunk Szombathelyre. Minden előkészület megtörtént a helycserére. Igen ám, a legnagyobb gond volt a vagyon átmentése. Volt itt bőven minden, mi lesz ezzel a sok ingósággal.
Erre is megtalálta a szentatya. Árverést hirdetett minden eladható tulajdonára. Felkérte Vátró1 Gombás gazdasági intézőt, aki levezette az árverést –borjuk, tehenek, lovak, fiákkerek, hintók, stb. felett. Nagyon sokan gyűltek össze a plébánia udvarán, hiszen nagyon szép állomány szolgálta az árverést. Minden elkelt –megvettek a parasztok, ami csak árverés alá került. Sok pénznek kellett összegyűlni, mert a későbbi hírek szerint Táplánszentkereszten az ügyvéd bátyjával, kb. 150 hold földet tudtak megvenni, vesztükre mert így lettek kulákok, de nem érték meg. Hát kérem, ha más nem csak ez az egy adat minden eddigi állításomat igazol –ha egy papnak ez istene– a föld, a vagyon– az Isten csak eszköz –a cél megvalósításában.
Bevonult Pintér Szombathelyre a kanonok utcába –a kastélyába– Szily János utcába (most alkotmány utca) itt minden kanonoknak egy külön emeletes rezidencia állott rendelkezésére –Ady erről is írhatott volna egy cikket. Sohasem látogattam meg –de a búcsúzása azaz elbúcsúzása is teljesen sima volt –sivár, fukar– még csak egy búcsúpohár sem csengett össze.
Nem volt szerencséje a megszerzett vagyon felett, mert ha van Isten, az nem mindig ver bottal –hanem most bombát küldött a végbúcsúztatására.


Légitámadás borzalom – Pintér ügyvéd bunkera


Teljes földi anyagi biztonságban takaródzva, hiszen van birtok, van jövedelem, van kanonoki állás, ami szintén öt ezer hold jövedelmét ontja a boldoguláshoz, mert minden kanonoknak kb. öt ezer hold birtok adta a földi hatalmat.
Mikesnek a püspöknek huszonöt ezer hold sem tudta biztosítani a háztartásának a kiadását.
Na aztán mi lett a vége? –Ez a hős legitimista– Károly király– Ottó csecsemő pártoló–akiktől várták hatalmuk további megszilárdulását –amikor Szombathelyt bombázták –bizony az angol barátság annyira szerette és hálás akart lenni hűsége miatt, csak egy bombát küldött ajándékba a kanonoki házra, ami végleg megszabadította a földihüvelyét a lélektől –lyukat vájt a kapzsi testén, hogy a lélek kibújhasson belőle– mégpedig nem is egyedül volt ebben a meglepetésben. Vele lakott Kiss Lajos kanonok cseléd gyerek, aki szintén ekkor – egy időben indultak el az örök –ismeretlen– maguk sem hitt másvilágba.
Egyébként nem áll egyedül ez a történet az ügyvédi bátyja –saját udvarán csináltatott bombabiztos bunkert. Pénzzel még ezt is lehet, az erős bunker megvéd a sivító bomba halált hozó rombolásától.
Nőverem mesélte el a következőket. Valahogyan a sziréna, amikor megszólat –hová fussanak?– a közelben volt Pintér ügyvéd nagyszerű bombabiztos bunkere– berendezve nagy kényelemmel –hát hová meneküljön– a szirénák hajmeresztő sivalkodása mindenkit siettetett valami fedezékbe. A Szikra a Pistával volt együtt gyere fiam, itt van az udvaron az ügyvéd úr nagy bomba biztos bunkera– tán nem lesz baj ha odahúzódunk be, amíg a riadó tart. De bizony, amikor jött a gőgös ügyvéd úr –látja a nővéremet gyermekével –kikelt magából– mit képzelnek el– szól nagy haraggal –tán ő másnak építette ezt a bunkert ez kimondottan csak a család védelmére szól. Szegény Szikrám nagyon szívére vette ezt a kedves durvaságot– a Géza fia meg valahol máshol volt, amiért szintén aggódott az édesanya, de szirénák bömböltek– úgy látszik nagy kötelék közeledik Szombathely fölé –lesz ami lesz– gyere fiam menjünk szólt a Szikra- keressük meg a Gézát is– és futva hagyták el a nagyságos Pintér ügyvég úrnak a családi bombabiztos menedékét, ahová már a család is odakuporodott.
Bizony nagy kötelék amerikai bombázók jól megpakolva bombákkal, csak eregették a kettőszáz kilós bombájukat –hol ide, hol oda és egy bomba nem volt tekintettel az ügyvéd úr rezidenciájára is –teletalálat érte a bombabiztos bunkerjét–biz a család már csak a másvilágról kérhettek bocsánatot nővéremtől–és milyen jó lett volna ha ők is velük tartottak volna.
Tehát Isten nemcsak bottal, hanem bombával is tud verni. Ekkor kapott találatot a püspöki templom is és még rengeteg rom, halott utca hosszat. Isten útjai kiszámíthatatlanok.
Ezzel be is fejeződött a Pintérről szóló história. A történelem is visszaüt, hiszen ez a nagy királypárti, saját önmagának adott kegyelemdöfést.
Ha most élne Pintér –bizony a szocíálizmust megoldották, de nélküle, nem hiszem. hogy lett volna akkora hite, hogy kibírta volna a trónfosztást a nagy vagyona felett. Ebben a földi nagy vagyon dúskálódás lett egyben a kriptájuk a papoknak, mert az anyagi –az ördögi– sátáni kapzsiság elvonta az Isten szolgálatából. Valaha Vass Jóska –a közokt. miniszter mondotta Vasvárott egy szónoklatában, ilyen nagy hassal nem lehet a szegénységet hirdetni.