Kik tanítottak elemiben?

Hogy haladó gondolkodású volt Barabás István, bizonyítja a helytállása.
Arra emlékszem, mint kb. negyedikes lehettem, hogy az a hír járta be az iskolát és az utcát, hogy a kommun bukásával Barabás István is lebukott. Mint egyházi kántor, papok szolgája, kiszolgáltatottja, nagy örömmel fogadta a százharminchárom napot, várta már ezt a napot, amikor a szolgából úr lehet, de korán örült, mert az ottani domonkos papok állásától fosztották meg ezt a kiváló pedagógust. Nem taníthatott sokáig, de mégis aztán úgy emlékszem vissza, mintha rehabilitálták volna, és ismét taníthatott volna.
Korának nagy és kiemelkedő fáklyavivője volt, aki Adyval egyetemben sürgette a mielőbbi csodákat, munkáshatalmat.
Gyönyörű verset is írt a temetési könyvébe, amit szintén az egyházmegyében bevezetett temetési könyv volt, de nem tudom ezt a temetési könyvet megszerezni /Markó József megtalálta Ölbőn a templomban/, mondanivalója az, hogy napról napra kíséri ki az örökhelyre a kántor a szeretteit, énekelget nekik, és majd egykor kiviszik az öreg kántort is, csak legyen neki, aki énekeljen. Gyönyörű ez a vers.
A hálás utókor, a nagy fiúiskola falába örök emlékezetül az utókor számára márványtáblával örökítette meg ennek a nagyszerű embernek alkotó nagyságát, mindig felforrósodik a szívem, ha Vasvárra megyek és látom ezt az aranybetűs feliratú márványtáblát.
Gyermekei is voltak: Ilus, akit elvett Kiss Imre /púpos volt szegény, sokáig ott tanított Vasvárott, majd Szhelyre került, és mint kántor dicsőítette Istenét, a domonkosok templomában.
Nem emlékszem Varga Károlyra, akit az ifjúság nagyon szeretett, mindig vidám, mosolygó tanító volt, az akkori inasok iskoláját vezette.
Sokat beszélgetett az orosz hadifogságáról /első világháborús fogoly volt/, mi pedig nagy áhítattal hallgattuk szomorú, de akkor még nem éreztük annak nagy borzalmát, amit aztán magam is saját bőrömön kellett átitatni. Ott tanított Varga Erzsébet és valami Gabi néni, aki később Soós Pálnak Csényei mesternek lett a felesége. Kedves emlékeim közé raktam valamennyit.