Jönnek az oroszok?

Habsburg Ottó katonai veszélytől tart

Azt még dr. Habsburg Ottó sem engedheti meg magának, hogy kabát nélkül vegyen részt egy szabadtéri politikai gyűlésen. Így aztán a rendkívül friss és agilis szónok kicsit meghűlve érkezett Szombathelyre a Kereszténydemokrata Néppárt megyei szervezetének meghívására, hogy a Sabaria Szálló télikertjében némi derűt és optimizmust varázsoljon ezen a február végi vasárnap estén.
A Páneurópai Unió elnöke, az Európa Parlament tagja az Európai Közösséghez való csatlakozásunk fő okaként ezúttal katonapolitikai szempontokat is megemlített. Biztató és felzárkózást ígérő előadásában ez volt az a kérdés, amely némi nyugtalanságot ébresztett a hallgatóságban, így bennünk is. Ezért megkérdeztük dr. Habsburg Ottót, valóban ennyire veszélyesnek ítéli meg a Szovjetunió szétesése nyomán létrejött helyzetet?
- Igen, és minden hónapban egy kissé veszélyesebbnek. Mikor Litvániában voltam és az egyik orosz generális kijelentette, hogy nem engedelmeskedik a kormánynak, ez már jelzett valamit. Most viszont a 14. hadosztály teljes egészében fölmondta az engedelmességet, és külön köztársaságot létesít. Ez már nagyobb horderejű probléma. Ezért kell mindent megtenni, hogy mielőbb csatlakozhassunk az Európai Közösséghez.
- Önt nemrégiben az Európa Parlament alelnökévé akarták kinevezni, de nem fogadta el, mondván, hogy a magyar delegáció vezetőjeként többet tud tenni azért, hogy mielőbb a közösség tagjai lehessünk. Va1óban ennyit tehet egyetlen ember ezért az ügyért?
- Azt az eredmény fogja megmutatni. Tárgyalni kell, kapcsolatot tartani a magyar Országgyűléssel, és azt hiszem, ha ezt más csinálná, kevésbé lenne eredményes. Beszélek magyarul, ismerem a viszonyokat és szívügyem ez a kérdés.
- Ön gazdasági receptként a szociális piacgazdaságot említette, amit nálunk a szocialisták képviselnek leginkább, s ettől egyeseknek gyanússá válik…
- Itt is léteznek ezek a Chicago boyok, akik csak a piacgazdaságról beszélnek és nem ismerik el a szociális oldalát. Lehetnek sikeresek, de a szociális feszültségek tönkre fogják tenni ezeket a sikereket.
- Ma is elhangzott itt, hogy önt bizonyos körök a haza fő ellenségének kiáltották ki, amit aztán a hazaszeretetével kiadósan megcáfolt. Ha ebben az országban a múltjuk okán egyeseket ismét ellenségnek kiáltanak ki, ők vajon miként tudják bizonyítani hazaszeretetüket?
- Hogy ennek ellenére lojálisak lesznek az országgal szemben.
- Azt is említette, hogy két vérvesztesége volt Magyarországnak 1945 és 1956. Habsburgként mi a véleménye 1849-ről?
- Azok lényegesen kisebb veszteségek voltak. Ötvenhatban elvesztettük a magyar értelmiség legjavát.
- A fiai is aktívan politizálnak?
- Károly fiam egyre inkább a politikai pálya felé vonzódik. Talán ő folytatja a munkámat.

F. S. - H. Sz./GRAFFITI
Fotó: B. S.