„A magyar nemzet a hősök nemzete volt”

Vas Népe 1991. május 27. hétfő
Velem első díszpolgára dr. Habsburg Ottó


„A magyar nemzet a hősök nemzete volt”

Ha egy politikusnak „bája” van, mert közvetlen, megnyerő, mert minden megnyilatkozásában érződik, régóta együtt dobog a szíve nemzetével, akkor óriási a vonzereje. Tegnap megtapasztalhattuk ezt Velemben.
A néhány száz lelket számláló községben már korán reggel tarkállott a sokaság a házak között, vártuk dr. Habsburg Ottót, a település első avatandó díszpolgárát.
Tíz óra tájban a falu két harangjának kondulása jelezte: érkezik a vendég. A falu határában Horváth Miklós velemi polgármester, dr. Pusztai Gyula, a megyei közgyűlés elnöke, dr. Tömböly Tamás, a köztársasági megbízott Vas megyei hivatalának vezetője, - Horváth Vilmos országgyűlési képviselő és Básthy Tamás, Kőszeg polgármestere fogadta. Amikor dr. Habsburg Ottó a „Hősök-kapujához” érkezett, először sorban kezet fogott azokkal az idős emberekkel, akik a faluból katonákként járták meg a háborúk poklát.
Velem a Hősök Napján, hősi halottaira emlékezett.
Valamikor februárban a helyi önkormányzat testülete dr. Herényi István képvise…
(Folytatás a 3. oldalon)

„A magyar nemzet a hősök nemzete volt”
(Folytatás az 1. oldalról)

…1ő, nyugalmazott törvényszéki bíró, a Johannita Rend tagja javaslatára határozta el: felelevenítik a régi szokást, megünneplik a falu hőseit, meghívják az ünnepségre dr. Habsburg Ottót, s ha elfogadja a meghívást, akkor a falu első díszpolgárává avatják.
Minden így sikerült.
Dr. Habsburg Ottó, akit megnyilatkozásai után bátran nevezhetünk a. nemzet lelkesítőjének, tegnap a Hősök Napja tiszteletére elmondott ünnepi beszédét is azzal kezdte: nincs oka a magyarnak a csüggedésre, a pesszimista hangulatra.
- Önök, akik itt élnek, nem is látják annyira, mennyire építkezik ez az ország. Én, mint az Európai Parlament magyar bizottságának az elnöke tudom, mennyi. minden sikerült már.
A magyar falut nemzetünk alapjának, gyökerének nevezte, amelynek hazafiasságából, vallásosságából mindig erőt lehetett meríteni sorsfordulóinkon, a nemzeti megújhodáshoz. A Hősök Napjára emlékezve figyelmeztetett: Magyarország volt az első ország, ahol megdőlt a kommunizmus, 1956-ban megszakadt a parancsuralom, ezért ezen a napon emlékezni kell a forradalom áldozataira, hőseire is.
- A magyar nemzet a hősök nemzete volt, - hangsúlyozta. Évszázadokon keresztül védte a kereszténységet, sokat tettünk már eddig azért, hogy bízzunk a jövőben, magunkban. Négy évtized rombolásait nem lehet egy-két év alatt rendbe hozni, de ne csüggedjünk, mert. „a pesszimizmus bénítja az embert”.
Ezután a hősök emlékművét koszorúzták meg a vendégek, közben dr. Herényi István felolvasta az elesettek névsorát. A hősök napi megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött, a Szózattal fejeződött be.
A néha szemerkélő esőben megindult a tömeg a Stirling villába, a község önkormányzatának ünnepélyes ülésére. Díszpolgárrá éppen abban a házban avatták dr. Habsburg Ottót, amelyről Pálffy József helytörténész úgy tudta: a 30-as években ide akarták átmenteni Ottó trónörököst, emiatt jöttek „ellenőrizni” csendőrök is a faluba. (Később a sajtófogadáson dr. Habsburg Ottó erről a mendemondáról azt mondta: tudott a legitimista szervezkedésekről, de hogy őt konkrétan ide, Velembe akartak volna hozni, arról nem.)
Az ünnepi ülésen a Kőszegszerdahelyi Asszonykórus kőszeghegyaljai és vasi népdalokkal köszöntötte a résztvevőket. A díszvendég mosolyogva „ah” felkiáltással reagált, amikor az asszonyok éneke arról szólt: „A hegyaljai lányoknak nincs párjuk.”
Miért éppen dr. Habsburg Ottó lett Velem első díszpolgára? A polgármester úr lapunknak már korábban nyilatkozott erről: azt a fáradhatatlan munkát ismerték el ezzel, amelyet dr. Habsburg Ottó az egyetemes emberi jogokért, a határon innen és túl élő magyarságért, a demokráciáért, hazánknak az európai csatlakozásáért tett eddig, és tesz napjainkban is.
Hogy vélekedett erről, a díszpolgár?
- Rendkívül becsülöm ezt a döntést, örülök, hogy ezzel a községgel élő kapcsolatban leszek.
Azzal folytatta: Magyarország szabadsága attól függ, hogy bekerüljön minél előbb az Európa Parlamentbe, az európai közösségbe. Ez biztonságot ad nekünk, és a két világ határán élő kis nemzetnek, s gazdasági haladást is. Viccesen, a jelenlevők derültségére megjegyezte: lehetőségünk lesz arra, hogy bizonyítsunk, igenis a magyar bor a világ legjobb bora.
„Számíthatnak rám!” - volt a díszpolgárrá avatott beszédének utolsó mondata. Ezután azt jegyezte be Velem most nyitott vendégkönyvébe: „Dr. Habsburg Ottó, Velem község polgára.” A polgármestertől a „község polgára” fából készült madonnát kapott. Ez volt Velem ajándéka első díszpolgárának.
Amerre csak ment a faluban Habsburg Ottó, mindenütt megszólították, néhányan édesapjának, IV. Károlynak és édesanyjának, Zita királynőnek egykori képeit mutatták. Dedikáltattak Hadszíntéren járt édesapjáról kapott ajándékba régi fényképeket.
A Stirling-villából Nepomuki Szent János szobrának avatásához vonult a vendégsereg. A hidak, utak, folyók védőszentjének szobrát Balogh Tamás népi iparművész készítette el. Tegnap a szobornál Pungor László kőszegszerdahelyi esperes mondott ünnepi beszédet, a szép alkotást dr. Habsburg Ottó leplezte le.
Velemben tegnap díszebéddel ért véget az ünnepségsorozat.

Némethy Mária
Fotó: Kaczmarski