Igazolások

A működésem hogyan zajlott le 1930-napjainkig, az alábbiakban tudom felsorolni, aminek minden egyes dátumát megfelelő okmánnyal hitelesíteni tudom.
1., 1930. IX. hó 1-től Rábakovácsiban választottak meg tanítónak /53-ból/
1930. IX. hó 1942. okt-ig itt tanítottam.
2., 1942. okt. 1-től Alsószelestére mentem tanítani, kántortanítónak közben katonai szolgálatra hívtak be rövidebb-hosszabb időre
3., 1945. márciusában orosz hadifogságba estem /nyugati határszélen/
4., 1947. júl. 18. hadifogságból megjöttem. /Igazolvány/
Hol voltam 1947. júl. 18-1952. nyaráig?
5., 1947. júl. 18-tól kántortanító voltam Szelestén egészen internálásig.
6., 1948. ápr. 24-én leinternáltak /Budaörsre, Kistarcsára/
7., 1948. júl. 2-án Népbírósági elitélt nyolc Heapra
8., 1948. júl. 2-án elbocsátottak a börtönből /de mint szökevényt tartottak nyilván, mert az internálásom még fenn állt /két hét múlva jelentkeztem a rendőrségen, elvittek ismét Budaörsre.
9., 1948. júl. 1-vel állami tanítónak minősítettek.
10., 1949. május 4-én az internálásomat megszüntették /Kistarcsán voltam ekkor, e csak júniusban szabadultam végleg.
11., Mi történt 1949. május 1-től…
12., 1949. június 2. Meghozták a fegyelmi véghatározatot, tanítói állásomból elküldtek.
13., 1949. május 31. Rendőrségi felügyelet alá helyeztek /hetenként kétszeri jelentkezéssel a szelestei bírónál/
14., 1949. szept. 29. Elmozdítottak a tanítói állasomból, mint kántor tovább működtem /Ölbőn és Alsószelestén/
15., 1949. nov. 23. a rendőrségi felügyeletet megszüntették.
16., 1950. év nyarán Sárvárra a Magtisztító Vállalathoz kerültem munkásnak
17., 1952. július 4. A szombathelyi Tanács VB. Műv. Oszt. visszavett tanítónak
Söptén működöm, mint tanító. 1965-ben kineveznek isk. igazgatónak. Van egy határozat, hogy 1934. évi jú1. 1-vel állapították meg s szolgálatomat, szolgálati időm 1930-tol számítódik.
18., 1960. a pécsi főiskolára nyertem felvételit.
19., Miniszteri kitűntetés, és megyei oklevél.
20., 1965. iskolaigazgató lettem.
21., 1970. nyugdíjam 2100 Ft

II. János Pál pápa szombathelyi látogatása 1991. aug. 19-én (hétfő)

Szombathely városának polgárai nagy szeretettel fogadták az egyház fejét II. János Pál Pápát.
Nem történt semminemű durvaság, ocsmányság, mosolygós szemek, szerető szívek integettek a pápa felé, amerre csak járt. Csodálatos nagy energiával bír ez az idős ember, aki bírja ezt az óriási megterhelést lelkileg, fizikailag, na meg biológiailag is…
Szombathelyi Püspökvárnak erkélyén fogadja a hívők ezeit Dr. Konkoly István szombathelyi püspök vendége.