A pápa és a néger rabszolgák

Vas Népe 1993. aug. 10.
Jamaica, Denver


II. János Pál pápa hétfőn elutazott Jamaicába, egyhetes közép- és észak-amerikai körútjának első állomására. A szentatya az út során találkozik Clinton amerikai elnökkel, és misét mutat be több százezer fiatal előtt.
A 90 százalékban feketék, illetve félvérek által lakott karibi szigetország fővárosában, Kingstonban a pápa hétfőn és kedden tiszteleg az afro-amerikaiak, vagyis az amerikai kontinensre hurcolt 100 millió néger rabszolga emléke előtt. Útjának másik közép-amerikai állomásán, a mexikói Yucatan szövetségi államban pedig fogadja az amerikai őslakosok képviselőit a megbékélés jegyében, kifejezésre juttatva az ő saját kultúrájuk iránti tiszteletet.
II. János Pál csütörtökön érkezik a Colorado állambeli Denverbe és még aznap megbeszélést folytat Bill Clinton amerikai elnökkel, aki a pápa támogatását keresi több bel- és külpolitikai céljához. A denveri látogatás tulajdonképpeni célja, hogy a VIII. ifjúsági világnapon találkozzék a városban a világ minden tájáról összegyűlt több százezer fiatallal. Találkozik a pápa az amerikai püspökökkel is, hogy megvitassa az Egyesült Államok-béli katolicizmus legégetőbb problémait. (A pápa a közelmúltban bizottságot volt kénytelen felállítani az észak amerikai papok és szerzetesek által elkövetett szexuális bűncselekmények kivizsgálására.) Az ifjúsági világtalálkozó csúcspontján, vasárnap - Nagyboldogasszony ünnepén - a pápa misét celebrál a több százezer fiatal számára.
A pápának ez a 60. külföldi útja, s a 3. látogatása az Egyesült Államokban. 1979-ben Carter elnökkel, 1987-ben pedig Reagannel találkozott.

Változott a világ, változott a körülmény, „nem a hegy megy a Mohamedhez, hanem Mohamed megy a hegyhez”... II. János Pál pápa érzi, hogy a hivőkben erősíteni
kell a hitnek a fundamentumát, sok szekta, eretnekség burjánzik világon, ezt a ferdeség sarját kell lenyesni, és a helyes irányt mutatni a hivőkben.
Hogyan is bírja ez az idős ember misszionáriusi hivatását betölteni? Kell, hogy valaki a hullámok sodrásából kivezesse a háborgó tengerből az egyház hajóját. Mit féltek kicsiny hitűek?

Szombathelyi volt reptéren zajlik ez az ünnepség.
Óriási megszervezettség kellet előzetesen, hogy minden a helyén legyen. Parkolók, mentők, üdítők, WC-ék, ülőhelyek, rendezőség, karhatalom, volt bizony előzetesen munka, de sikeres volt az egész ünnepség.
A TV közvetítette az ünnepélyt, így nem kívántam elmenni a helyszínre. Már voltam Rómában, ott a helyszínen szemlélhettem egy pápai fogadást. Megható és ünnepélyes ceremónia, amiben részesülhet az ember.
Aki teheti, menjen el Romába és helyszínen kaphat lelki telitettséget.

Szombathelyi püspökvár előtti téren, és Rómának dobog szíve „…éneklik
fennhangon az ünneplők sokasága.
Az ideológia-marxista szemlélet ki akarta irtani ezt a nemes és nagylelkű apácarendet, akik életük feláldozásával gyógyítottak, tanítottak, ott voltak a korházi agyaknál, vigasztaltak, előkészítették a beteget a halálra, könnyebb legyen elszakadni a földi élettől. Feldúlták kolostoraikat, igyekeztek kiölni belőlük esküjüknek szent fogadalmát. Ismét éled ez a szent és feláldozó nemesi apácai rend, kapják vissza a volt rendházakat, elfoglalhassák élethivatásuknak állomásait.
Csodálatos szép a szabadtéri oltár, Ausztriából kaptuk kölcsön.
Az oltár szerkezetében, szimbólumában méltó az ünnepi méltósághoz.
A pápa több nyelven köszönti a hivőket, a jelenlévőket, a TV előtti nézőket, még cigánynyelven is megszólal, az ember az emberhez.
A képen nem a pápai ünnepséget mutatja, azt hiszem Csehimindszenten volt ez a felvétel, amikor is mindszenti József hercegprímás szobrát szentelik fel.
A képen Takács Antal esperes plébános /alsószelestei származású/ előkészíti az áldozati kovásztalan kenyeret. Ez az ünnepély is nagyon sikeres volt, jelen volt Dr. Habsburg Ottó fensége is.
Ismeretes, hogy /Pen József/ Csehimindszenten született egyszerű kis paraszti családban. Szülőfalujában emeltek szobrot emlékére.
Édesanyját ismertem, rokonait is.
Amikor az amerikai követségről /börtön/ után megengedte a rendszer, hogy zárt autóban kimehessen Ausztriába, itt a faluján vitték keresztül, de nem engedték kiszállni az autóból, hogy szülei sírját - elbúcsúzzon a halottaktól - megnézhesse.
Helikopter hozta a pápát Szombathelyre, a reptérre.
Több ezer ember üdvözölte a nagy vendéget.
Indul a pápa fel az oltárhoz, szabadtéri oltár, méltóságot örömmel láttam, hogy sok kis pap, papnövendék is megjelent az ünnepségen…