Levelek

Kérelmek: Nyugdijközp. Honv. M. B.pest, Tanárképző F.isk.

Czeglédy Gyula, Szombathely, Balogh Gyula u. 15. 9700
nyugdíj törzsszám: 1 5 3-25764- 4

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság!

Budapest Váci út 73-1820

Kérésem a következő:1970-ben mentem nyugdíjba, mint tanító. A nyugdíjintézet akkor, a negyven / 40 / éves szolgálatom helyett, csak 38 évet számított be, azaz állapított meg, nem számította be a személyes korlátozásomnak az idejét és annak zaklatási időtartamát.
Csatoltan küldöm a Belügyminisztériumnak Hatósági Bizonyítványát.
Tisztelettel kérem a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, hogy ennek alapján szíveskedjék a teljes / 40 / negyven szolgálati időmnek a beszámítását, valamint eltelt időszaknak a teljes rehabilitálását.
Varom szíves intézkedésüket, maradok
Szombathely, 1990 március 8.
Teljes tisztelettel:
Czeglédy Gyula
Nyugdíjas néptanító
Megkaptam az 500 Ft nyugdíjemelést 1990 március 23.

Czeglédy Gyula, Szombathely, Balogh Gyula u. 15
9700

Honvédelmi Miniszter Úrnak!

Budapest Pálfy Gy. u. 7/11 1885.


Tisztelettel a következő kérdéssel fordulok Önhöz. Pontos dátumot nem tudok írni, mert az idő felemésztette, de a hivatalos " Katonai Közlönyben ", megtalálható, hogy kb. 1942-ben léptettek elő tartalékos főhadnaggyá, nem nyilas főhadnagy vagyok, azaz voltam.
Orosz három évi hadifogságom, majd a hazai internáló táborok kitöltése után valami civil bizottság, minden alapot indokolatlanul hagyva, megfosztott a tartalékos főhadnagyi rangomtól, amit a mai napig is nagyon sérelmesnek találom, ez is mint sok-sok koncepciós ítéletek méltán jogorvoslást érdemelnek.
A jelenben már nyolcvan éves vagyok, mégis bánt ez a jogtalan és érdemtelen bizottságnak a határozata.
Kérve kérem a Miniszter Urat, hogy tegye lehetővé, hogy a volt tartalékos főhadnagyi rangomat ismételten megkaphassam.
Szombathely, 1990. március 5.
Teljes tisztelettel:
Czeglédy Gyula
nyugdíjas néptanító
Czeglédy Gyula Szombathely, Balogh Gyula u. 15 9700
Tanárképző Főigazgató Úr!

Szombathely

Ez évben leszek jogosult a " Gyémánt " diploma adományozására.
Kérem a Főigazgató Urat, hogy a járulékosok névsorába előjegyezni szíveskedjék, valamint annak idejéről kérem az értesítését.
Örömmel vállalok egy rövid élménybeszámolót az elmúlt hatvan éves néptanítói múltam gazdag kincsestárából.
Szombathely, 1990. március. 7.
Teljes tisztelettel:
Czeglédy Gyula
Nyugdíjas néptanító