Körmend ünnepre készül

1870. október 28-án látta meg a napvilágot Dunakilitin Batthyány József és Batthyány Ludovika 12. gyemeke, a későbbi legendás hírű szemorvos, Batthyány-Strattmann László. 1876-ban Köpcsénybe költözött a család. László itt töltötte gyermekkorát, és később itt születtek gyermekei is. 1914-ben halt meg Körmenden Batthyány-Strattmann Ödön herceg, utód nélkül. Batthyány László 1915. február 8-án Ferenc Józseftől megkapta a hercegi címet és azt, hogy előszülöttségi joggal törvényes fiú utóda, illetőleg az említett elsőszülöttségi hitbizomány mindenkori haszonélvezője a „Batthyány-Strattmann” nevet viselje, s a Batthyány és Strattmann címert egyesítve használják. A Szombathelyi Újság így ír 1915. február 19-ei számában: „Batthyány László herceg… Köpcsény, Hort és Oroszlámos ura, férfikora teljében nyeri el új méltóságát s vele a hitbizományt. Benne Körmend és egész Vas megye nagyra hivatott főurat, kitűnő emberbarátot nyert. Hisszük, hogy eddigi kedves otthona szeretete mellett szívesen jön a vasi földre, amelynek annyi pontja: Szombathely, Ikervár, Németújvár, Szalónak, Rohonc, Pinkaföld, Csákány és Körmend forrott össze a Batthyányak történetével.” Ettől kezdve már úgy szerepel, mint a „körmendi hercegorvos”. Kastélya jobb szárnyában rendezi be szemkórházát. „Délelőtt fél egyig rendelés folyt a földszinti nagy szobában – írja visszaemlékezésében Lilly Coreth, a herceg sógornője. A kastély udvara már kora reggel megtelt betegekkel társzekerekkel… A hét másik három napján szemműtéteket végzett… Műtéti napokon Laci sokszor hat hályogműtétet is elvégzett.” Vasárnaponként a plébániatemplomban vett részt a családjával a szentmisén. Emléktábla hirdeti a templom falán: „Élete utolsó évtizedében ebben a templomban imádkozott népes családjával együtt dr. Batthyány-Strattmann László (1870-1931). Itt kapott erőt ahhoz, hogy Jézus nevében a szegények orvosaként életét a szegény betegek szolgálatára szentelje. A test és a lélek orvosaként az egész embert akarta gyógyítani. Csak eszköznek tekintette magát, a gyógyulást mindig Istennek tulajdonította. Krisztus hűséges követőjeként az életet szolgálta: keresztény családjában, két kórházban és a társadalomban.” Születésének 125. évfordulóján ebben a templomban mutat be ünnepi szentmisét dr. Paul Iby eisenstadti és dr. Konkoly István szombathelyi megyés püspök. A herceg boldoggá avatási eljárását anyagilag az eisenstadti egyházmegye támogatta. Ezt szeretnénk Iby püspöknek megköszönni. Szentmise után a városi kiállító teremben bélyegkiállítás nyílik vallásos tárgyú bélyegekből. Erre az alkalomra a posta emlékbélyegzőt használ. A Herceg tisztelőit várjuk Körmendre erre az alkalomra.

Gyürki László
1995. október 17. Kedd