Miért kezdtem bele az életrajzom megírásába?

Talán ezen gondolatok közepette érlelődött meg bennem az-az elhatározás, jó volna visszatekinteni a múltba és azoknak eseményeit, reményeit, vágyait, csalódásait, bukásait, sikereit betűkbe öntsem, részben a magam szórakoztatására, részben úgy kívánja az énem, és főleg van rá időm, amit most ilyen hasznos tartalommal tölthettem be.
Amint már valahol írtam, a jelenben ?Palota őr? Éjjeli őr lettem az Áll. Gazdaságnak központjában Szhelyen, Szőlősi út 11. sz alatt, 1976 dec i-től és most már írunk 1977. júl. 27ét. Itt van szabadidőm bőven arra, hogy soraimból megszőjem életem mintás damaszát. Ugyan már egyszer elkezdtem írni magamról, azaz velem történtekről, de úgy tudom több akadály jött közbe, amiért is nem folytattam.
Nem életrajzot akarok írni, hiszen az nagyon sablonos lenne, de igen is az életemnek kiemelkedő állomásait igen is megszeretném örökíteni, ha már másért nem is, csak azért, hogy az itteni őrségbeni óráim jobban teljenek.
De mivel is kezdjem e sorokat, azaz honnantól írjak le valamit is, hiszen élmények raktárában már a feledés pora régen belepte őket, a pók is bekötötte, háborítatlanul, zavartalanul élettelenül de mégis élve élnek bennem, csak varázsszóra várnak és már megelevenedve állnak előttem ? hát rajta! Kifele a maga sorrendjében.
Mégis talán úgy szokás, hogy mindenki kezdi gyermekkorától, és onnan megy előre, vagy a jelenből kiindulva megy visszafelé.
Mégis úgy találom jónak a magam részéről, hogy írok a legrégibb időknek történeteiről, azaz amikorra csak vissza tudok emlékezni.
Hát akkor jöjjön a gyermekkor ? ?szép gyermekkor jöjj vissza egy szóra?