Ált. isk. igazgatónak neveznek ki Söptére 1965. aug. 22.

Járási Tanács VB. Művelődésügyi Osztály,
Szombathely, Hollán E. u. 1.
Telefon: 11-00
19 mell
Tárgy: Czeglédy Gyula igazgatói megbízása
Czeglédy Gyula igazgató
Söpte

Megbízom Önt 1965. szeptember hó 1-i hatállyal a Söptei Általános Iskola igazgatásával.
Ennek megfelelően egyidejűleg intézkedem új besorolásáról, mely a 10/1959./M.K.5./MM. sz. utasításában foglaltak szerint történik.
Szombathely, 1965.. augusztus12.


/Székely Erzsébet/
műv. oszt. vez.


Erről értesítést kap:
1.Címzett
2. Pénzügyi Osztály H.
3. Ál. Iskola Söpte
4. Irattár H.

Műv. otthon igazgatói szerződés felbontása. 1967. jún. 20.

Járási Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya,
Szombathely. Hollán E. u. l. sz.
Telefon: 11-00
219-es mellék.
Előadó: Torbágyi K. Tárgy: Művelődési otthon igazgatói
18501/1967. szám szerződés felbontása


Községi Tanács VB. Elnökének,
Söpte

Értesítem Elnök Elvtársat, hogy Czeglédy Gyula tanítót a söptei általános iskolától áthelyezem. Ezért kérem, hogy a művelődési otthon igazgatói megbízását 1967. évi július hó 1-i hatállyal vonja vissza. A művelődési otthon vagyontárgyait és felszerelését jegyzőkönyv alapján vegye át a községi tanács vb. titkára.

A jelenleg érvényben lévő Működési Szabályzat szerint a művelődési otthon igazgató helyettese a helyi KISZ. Szervezet által megbízott személy.

Elnök Elvtárs kérje fel Őt és a társadalmi vezetőséget arra, hogy ebben az átmeneti helyzetben szervezzék, irányítsak a község kulturális munkáját.

Egyben felkérem, hogy az új művelődési otthon igazgató személyére tegyen javaslatot Osztályomnak.

Szombathely, 1967. június 20.


/: Székely Erzsébet :/
műv. oszt. vez.


Művelődési otthon, klub, könyvtár átadása 1967. jún.30.

Járási Tanács Művelődésügyi Osztálya
Szombathely, Hollán E. u. 1. sz.
Telefon: 11-00, 219 mellék

18.501-2/1967.
Ea: Torbágyi
Tárgy: Művelődési Otthon, klub, könyvtár átadás ill. átvétel
Mell. sz.: 1 db

Községi Tanács VB: Elnökének
Söpte

A mellékelten csatolt értesítés szerint f. év július hó 10-én reggel 8 órától történik a művelődési otthon, klub, könyvtár leltári tárgyainak átadása illetve átvétele.
Kérem Elnök Elvtársat, hogy ez alkalommal, a zilált körülményekre való tekintettel – szíveskedjék az átadásra eljönni, ill. a Községi Tanács VB-t megbízott személy útján képviseltetni.
Az átadás időpontját azért határoztuk meg, mert ez után az épületet a nyári időszakra lezárjuk további intézkedésig.

Szombathely, 1967. június 30.

Székely Erzsébet
osztályvezető


Igazgatói leváltás /Gonda elvtárs keze van benne... 1967. márc. 30.
Megyei Levéltárból kapartam elő, de a Gonda által aláírt felmondás
irata nem található a Levéltárban, csak a száma van meg...


Járási Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya,
Szombathely. Hollán u. l. sz.
Telefon: 11-00
109-es mellék.

18.264-2/1967. szám.
Tárgy: Czeglédy Gyula söptei ált. iskolai igazgató leváltásának ügye.
H.sz.: 51/1967. M.T.V.B.
Melléklet: egy db.

Dr. Gonda György Megyei Tanács V.B. Elnökének,
Szombathely


Fenti szám alatt 1967. március hó 20-aá kézhez vett Határozat végrehajtásával kapcsolatban az alábbi jelentést adom:

Czeglédy Gyula söptei alt. iskolai igazgató leváltásáról és egyben Szombathelyre történő áthelyezéséről 1967. március hó 21-én a mellékelt határozatot kiadtam.
Nevezettel a kapott utasításnak megfelelően szóban közöltem a leváltás indokolását.

Czeglédy Gyula a leváltás tényét és annak indokolását tudomásul vette, - bár értesülésem szerint panaszát be fogja nyújtani, - ellenben Szombathelyre történő áthelyezését nem. Az volt a kérése, hogy Söptén dolgozhasson tovább, mert hosszú időt jelentene számára az új légkör, más munkahely megszokása. Ezzel a kéréssel felkeresett megyei és járási Vezető Elvtársakat is. Tekintettel életkorára, a kérelmet mindenki egyetértőleg tudomásul vette, így áthelyezését hatálytalanítjuk. A létszámkeret probléma megoldása miatt más nevelő kerül helyette Szombathelyre.

Czeglédy Gyula utóda az MSZMP. Járási Bizottsága javaslata alapján: Kovács Frigyes szaktanító, a Vasvári Járási Pártbizottság munkatársa lesz.

Szombathely, 1967. március 30.

/: Székely Erzsébet :/
műv. oszt. vez.


Átadás átvétel 1967. jún. 30.

Járási Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya,
Szombathely. Hollán u. l. sz.
Telefon: 11-00/109-es mellék.

180501--2/1967.
Ea.: Torbágyi Károly
Tárgy: Átadás-átvétel napjának kijelölése
Czeglédy Gyula tanító
Söpte

Kérem Kartársat, hogy Söpte község könyvtárát, a művelődési otthonhoz és klubhoz tartozó tárgyakat: f. év július hó 10-re készítse leltár szerint átadásra, illetve átvételre.

Utasítom, hogy f. év július 10-én de. 8 órakor a Söptei Ált. Iskolában, illetve annak szolgálati lakásában átadásra jelenjen meg.

Ugyanezen időpontig /július 10-én reggel 8 óráig/ kérem mindkét épületbőla magántulajdonában lévő tárgyak elszállítását.

Szombathely, 1967. június 30.

Székely Erzsébet
műv. oszt. vez.