BALOZSAMEGGYES

1990. szept. 23. a II. világháborúban elesetteknek emeltek,
állítottak márványtáblát.


Ünnepi beszédet mondta: Czeglédy Gyula nyug. tanító.
Felszentelte: Tóth Ferenc esperesplébános
Emeltette a község lakóinak az egészének áldozatkészsége.
Az ünnepélyt rendezte: A községi MDF, és a Tanács.
A műsort összeállította és betanította: Tóth Ferenc esperesplébános úr.
A szózatot szavalta: Horváth Zsigmond /Rábakovácsi születésű /Szécsiszigeti plébános/
Balozsameggyes, mint község a szegényebb falvak közé tartozott. De egészében melegszivű, barátságos, dolgos nép lakta. A falu déli részénél volt egy cigányszer, akik annak idején igen szegényen élték életüket. Jó muzsikusok is voltak: Kila Jenő, hegedűprímás.
A falunak volt egy lelkes dolgos példamutató családja: Pavlics Károly tanító és a felesége, akiknek kilenc gyermekük volt, a kilenc gyermek mellett a tanító néni hajnalban sütötte a kenyeret, de nyolc órakor már az iskolában tanított.
Károly bácsi a kultúrának, a szeretetnek igazi nagysága volt, az első világháborúban lábsérülést, lövést kapott ezért bottal járt kelt, egy kicsit bicegve. Valóságos apostola volt a falujának, ügyvédje, papja, jegyzője volt egy személyben. A kilenc gyermek diplomás lett, az egyik fia mérnök, Ő szerkesztette meg a holdon járó hatkerekű autót.

Róluk ugyanis hivatalosan szót sem szabadott ejteni, egészen addig, amíg a tisztánlátás, ezt a sztálini örökölt görcsünket is feloldotta.
Tudtommal elsőben a megyében a háború után elsőben Gércén, majd Nagycenken mertek emlékművet állítani.
Becslések szerint 350 ezren estek el, de pontos számadatok nincsenek.
A koncentrációs táboroknak 500 ezer áldozat volt, 1,4 millió foglyot hurcoltak meg, közülük 250 ezernek ez volt az utolsó útja. Velük együtt a háború mintegy 5 millió magyart sodort magával, űzött el a hajlékából, hogy közülük sokan soha ne térhessen haza. Ez a szám hatalmas, az akkori Magyarország lélekszámának 1/3-a.
Ez a maroknyi nép 5. abban a szomorú rangsorban, amely az áldozatok számát sorolja.
Eddig voltak jó és rossz halottak, pedig tudjuk, a halálban nincsen minőségi különbség. Akikre itt emlékezünk életüket, a legszentebbet áldozták fel. Tisztelet emléküknek.

Az a véleményem nem önként ment a háborúba sem az orosz, sem a német, sem a magyar, sem más ország fiai.
Vittek bennünket!!!
Egy népnek el kell viselni a történelmét.
1939. szept. 1. /51 évvel ezelőtt/ a II. világháború kitörésének napja.
1942. nov. havában indultam a Doni harcterekhez, a 7. hadosztályhoz.
A halál minden percben leselkedett rám és ránk, akik ott voltunk, ha valaki utazott Önök közül a Briánszki erdőben, a partizánoknak gócpontjában, az én szerelvényem előtt robbantottak fel egy vonatot, a mi szerelvényünk előtt három kaviccsal megrakott vagon kocsi volt, nehogy a mozdony alatt robbanjon az akna... mikor pedig tűz alá vették az orosz partizánok a szerelvényünket, a golyók átütötték a vagon oldalát, a vagon lakói pedig hasra húzódva feküdtünk a vagon padlózatán, borzalmas pillanatok, percek, a vagont elneveztem élők koporsójának... az én vagonomba nem lett sebesült, de a szomszédságban volt a konyha, és ők állva voltak, főzés közben, bizony ott lett áldozat.