Nyugdíjam elhalasztását kérem 1970. febr. 28.

Városi Tanács VB. Művelődésügyi Osztály

Szombathely


Személyesen is kértem kellő és méltányos indokok alapján a Művelődésügyi Osztályvezető elvtársat, valamint a Dózsa György Körzeti Ált. Iskola igazgató elvtársat és most írásban is megismétlem azon kérésemet, hogy ne helyezzenek nyugállományba még ebben az évben.
Még egy évi szolgálatra igen nagy szükségem volna, mert a közszolgálatomból kiesett, nyugdíjba be nem számítható éveim után legalább eggyel is tudnám növelni a nyugdíjba beszámítható éveim számát.
Szombathely, 1970. febr. 28.
Tisztelettel:

Czeglédy Gyula
tanító


Milkó I. osztv. válasza a nyugdíjaztatásomra 1970. márc. 20.

Járási Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya,
Szombathely, Kőszegi u. 23. sz.
Telefon: 12-599

20.241/1970
Ea.: Dr. Gayer Tné/Hné
Tárgy: Czeglédy Gyula tanító nyugdíjazási kérelme


CZEGLÉDY GYULA tanító
Szombathely
Petőfi-telepi ált. iskola


Osztályunkhoz címzett kérelmére értesítem, hogy munkaviszonyának egy évvel történő meghosszabbítását engedélyezni nem áll módunkban.
Ugyanis a korábbi beszélgetésünk során Ön kérte nyugdíjazását - elfogadható érvekkel alátámasztva - melyet mi munkaerő-gazdálkodási megbeszélésünkön a személyi problémák megtárgyalásakor figyelembe vettük, s a város munkaerő-szükségletét a szerint terveztük.

Munkaviszonyának 1970. szeptember 1-el történő megszűntetése iránt a későbbiek során fogok határozatilag intézkedni.

Szombathely, 1970. március 20.


/: Milkó István :/
osztályvezető


Nyugdíjaztatás okirata 1970. máj. 30. Milkó István osztv.

Szombathely Városi Tanácsa V.B. Művelődésügyi Osztálya,
Szombathely, Kőszegi u. 23. sz. Telefon: 12-599

20.241/1970.
Ea.: Dr. GayernéCzeglédy Gyula
vez. tanító

Szombathely
X. Petőfi telepi ált. iskola

Kedves Czeglédy Kartárs!

Az Mt. 26. §./1. bek. értelmében – előzetes szóbeli megállapodásunk értelmében – nyugdíjjogosultságának elérésére való tekintettel – munkaviszonyát 1970. augusztus hó 30. napján megszűntetem.

O. sorozatú 555111 sorszámú munkakönyvét 1970. június hó 15. napján rendelkezésére bocsátom.

Megköszönöm az oktatásügy terén kifejtett négy évtizedes eredményes, odaadó munkásságát, és kérem hogy nyugdíjazásával ne szűnjön meg kapcsolata iskolájával, az oktató-nevelő munkával.

A megérdemelt pihenéshez jó erőt , egészséget kíván Szombathely Városi Tanács VB: Művelődésügyi Osztálya!

Értesítést kap:
1./ Czeglédy Gyula H. X. Petőfi telep
2./ Központi Gondnokság H.
3./ Dózsa Gy. úti ált. iskola H.
4./ Irattár H.

Szombathely, 1970. május hó 30.

/: Milkó István :/
osztályvezető