Lenin szobor előtt 1990. márc. 15.-én Szombathelyen

Lenin szobor haldoklása, utolsó kenete.

1990. márc. 15.

"Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog!" jelszótól volt hangos egy Lenin évforduló.
A történet a következő. Az országban már sorban ledőltek a földi isteneknek bronz szobrai, de még Szombathelyen kopasz fejjel, felöltőben díszelgett büszkélkedett Lenin szobor. Szombathelyen is, mint az egész országban a kommunista pártnak piros bársonyszékébe beleragadott állami hatalomnak hű summásai uralták a közvéleményt. Március hó előtt felkérték még a városi tanács és a többi kommunista szerveket, hogy 1990. márc. 15.-re vigyék el a Lenin szobrot, a Sport palota, márc. 15. térről.
Mindenki várta, na mi is fog történni.?... A hivatalos szervek közölték hogy technikai akadályok folytán nem tudják a kitűzött napra a szobrot elvermelni. Na erre fel, márc. 15-re virradóra nejlonnal letakarták a szobrot. Magam is kíváncsi voltam arra, hogy mi is történt? Amint nézegettük a szobrot, észrevétlenül lencsére kapott valaki és így kerültem a képre. A szobor mellé kitűzték a nemzeti zászlót.

A szobrot hamarosan kellő vigyázattal leemelték talapzatáról, ez az alapzat a mai napig is ott áll. A szobrot a városi tanács elvitette, de nem tudom, hogy hol van a mostani helye a szobornak. Majd megérdeklődöm.
Érdekes egyébként számomra a következő történet. Kb. 1950-60 között, pontos dátumot nem tudok mondani, Budapesten vagyok a söptei ált. iskola nyolcadik osztályos tanulóival. A nemzeti galériába mentünk, festményeket nézegetni. Itt találkoztam véletlen folytán egy úrral, aki bemutatkozik nekem, szintén a képeket nézegette, Strobl, szobrászművész vagyok. mondja ő, honnan jöttünk, Szombathelyről. Igen! Na hamarosan viszik az én szobromat Szombathelyre, Lenin szobra... Így az alkotójával is találkoztam, persze azóta a művész is elment az élők sorából.
Külföldiek nagy összegeket ígérnek a szobrokért, de egyenlőre nem eladók, hiszen nem is tudjuk kik is az igazi gazdájuk muzeális értékekké válnak.
Egy tény: Hetven éven át tapsoltunk egy idea mellett, biztatván a milliókat, Marx, Engels, Sztálin, Lenin s a többiek, akik ezt a kommunista talmudot mutogatták, mint egyedüli üdvözítő politikai boldogsághoz vezető utat, ez a jövevény kisült, hogy torzszülött, saját hazájában /szovjet birodalomban is/, elhalóban, foszladozóban van, megbukott. Azokban az országokban, ahol ez a téveszme akart gyökeret verni, valamennyit a nyomorba döntötte. Most kezdhetjük elölről, új gyermeket kell szülni, és azt nevelni az emberiség boldogulására.
Ez volt a szoborra írva:
Lenin,
van egy tanácsunk,
vidd el a Tanácsunk!!!!
Ez a felírás egy táblára volt írva és ez lógott le a szoborról.

A BÉKE tanyája.... 1988. jun.29.

Város szélén, erdő szélén,
Bújnak meg a kertek,
Ide járnak nagyon gyakran
Nyugvást kereső emberek.

Kertnek, kert a szomszédja,
Szíves, nyájas emberek lakja,
Nem kell ide senkit csalogatni,
A barátság hoz ide mindenkit.

Hogy mi minden van a kertben,
Nem lehet azt felsorolni,
Van itt virág, eper, málna
És ami kell meg a konyhára,
Egyik szebb, mint a másik
A munka édes gyümölcse beérik.

Itt van igazi baráti boldogság,
Derű mosoly, vidámság...
Hogy ki ne száradjon a jóság virága,
Sörrel, borral egymást megkínálja.

Van itt kacagás, nevetés,
Igazi felebaráti érzés,
És amikor a nap is elfáradt,
Leszáll az erdő túloldalára,
Indul a kukulló is jó éjszakára.

Csend némaság él e tájon,
Egy kis madár ugrál a fákon.
Ezernyi színben játszadozik,
A kertek tarka-barkasága.

Itt ülök a magányban,
Szorgos hangyák futtában,
Csodálkozva néznek rám,
Sietve mennek tétován.
Kis alpesi házikó a vendéglátó,
Van itt bőven enni, innivaló,
Barátsággal fogad mindig,
Testet-lelket felvidít.

Íródott e vers Péter unokám névnapjára...