Találkozás Habsburg Ottóval 1990. jún. 25.

Szombathely, 1990. jún. 25. Főiskola


Találkozás Habsburg Ottóval Dr. az Európai Parlament Elnökével és fiával, Pállal


Hogyan is jött létre ez a találkozás? Habsburg Ottó édesapja IV. Károly király építetett Zalaegerszegen a Ferences rendnek egy templomot, valamint a rendházat. Természetesen amikor szétvertek a szerzetes rendeket, így Egerszegen is útilaput kellett kötni a Ferences barátoknak a talpukra, ki erre, ki arra vette az irányt, szétszéledtek a világnak mind a négy tájára. És mi sem volt könnyebb, ezt a szép rendházat elfoglalta a Kiegészítő Parancsnokság, mondván nincs szükség a szerzetes rendekre, a hitre, a vallásra, jöjjön az új szellem a sátán ördöge, majd az fog itt egy boldogabb jövőt kialakítani. Mindazt, amit koldulás és egyéb adományokkal a szerzetes rendek felépítettek, most az új hatalom elbirtokol, mint a kakukk fióka kiszórja a fészek többi lakóit, hogy magának helyet teremtsen. Na ez országszerte így volt, itt magában Szombathelyen is ezen az úton haladt a szocializmus döcögő szekere.
Nagy egyházi ünnepre virradt vasárnap /1990 jún. 24./ Zalaegerszeg a Ferences rend visszakapta rendházát, s ez alkalommal rendeztek hálaadó istentiszteletet. Óriási tömeg gyülekezett ezen alkalommal a templom környékére, sokan a templomon kívüli hangszórókon át hallgathatták a nagy ünnepnek a ceremóniáját, szent beszédeit.
Ebből az alkalommal hívták meg a legilletékesebbet, IV. Károly fiát: Dr. Habsburg Ottót, Pál fiával. Dr. Konkoly István megyéspüspök celebrálta a szt. misét, a maga fényével.
A Fennséget, a királyfit, a professzort és még ki tudja mennyi címe, és rangja van Ottó hercegnek, nagy lelkesedéssel fogadta Egerszeg polgárai felekezet és pártkülönbség nélkül. Na persze azért nem eszik oly forrón kását, akadt itt is oly bősz némber, akinek ez a randevú nem tetszett, hogyan is tetszene, amikor ezideig csak elmarasztalás érhette e családot, hiszen Habsburg háznak voltak is történelem folyamán több politikai végzése, amik a magyarságot kisebbítették, azaz vértanúkat, áldozatokat kívántak a vérpadon. De nem lehet a fiút az apa bűneiért büntetni, kizárni a magyarság szívéből, főleg akkor, amikor a fiú maga is elítéli a történelemnek ezen elhibázott lépéseit és most a fiú, mint a bibliában vagyon megírva, visszatér ahhoz a nyájhoz, ami a mocsárban vesztegel, mindent elkövet, hogy ez a sokat szenvedett magyar nép ismét visszakapja a hitet, reményt, optimizmusát. Mentőövet ad a fuldoklóknak, ez a fiú minden szeretetet megérdemel, magyarság a szívébe zárja és nagy örömmel nyugtázná, ha az országunknak ő lenne majd a Köztársasági elnöke.
Erre a kérdésre nagyon diplomatikusan válaszolt: A jelenlegi helyzetben, az Európai Parlamentben többet tud tenni hazánkért, annak boldogulásáért.