Kinek lesz igaza?

Ez a demográfiai hullám most tetőzik nálunk, talán túlságosan veszélyesen, a világ statisztikájában, a válásokban elsők vagyunk, a családi élet bomlóban van, az állami menhelyek, azaz nevelőotthonok szűkeknek bizonyulnak, a kékfény telitett a betöréses, gyilkossági mozzanatoktól, a börtönök zsúfoltak, „Róma ledől, rabigába görnyed, ha az erkölcs léha és laza”, elmélkedett egykor Berzsenyi a gyönyörű versében...
Döntse el az utókor majd, hogy melyik társadalmi etikett a jobb, és egészségesebb, csak ne legyen késő, mert a lavina magas hevét még gátakkal sem lehet folyásában megakadályozni. Mindent feléget, felperzsel maga után. Úgy érzem ez pedig egy lavinafolyással felér...
A mi ifjaink előtt, akik szintén vágyódtak nemi életre, hiszen egészségesebbek voltak, mint a mai nemzedék, de családi élet szelleme, a vallásos hite, a gyakori gyónás, az irodalmak, a környező ráható irodalmak mind-mind a megtartóztatásnak a hitét vallották, nem tudott hétköznapivá lenni e nemes érzés, nem került a ponyvára, habár ismétlem akkor is voltak vágyak, de nem tartozott a nagy nyilvánosság színpadára.
Bizony arról a témáról nagyon sokat kellett akkoriban beszélgetni, amikor már azóta a tudomány is más megfogalmazásban teríti elő a szexuális kielégítést, de nem serkenti az ifjakat a mielőbbi nemi élet bekapcsolásba, és annak élvezetébe, gyönyörűen és igazán nemesen tárta fel ezt az örök és halhatatlan nagy titkot Dr. Czeizer genetikus, aki ugyan a felvilágosítás teljes híve-...