Általánosan a fogságról

Fogsány, 1945. június 5.
Édes Angyalkám!
Tegnap volt kettő hónapja, hogy fogságba estem. Azóta sok érdekesnek voltam a szemlélője. Az itteni helyemen már másképpen szól a nóta, mint otthon. Ismét egy propaganda beszédet hallgattam végig. Az egésznek a lényege az volt, hogy mi jelenleg politikai okokból vagyunk foglyok, és azért kell nekünk itt lenni! Nem olyan a magyarországi politika, amely teljes megnyugvást adna. Ne üljünk fel semmiféle propagandának, azaz rémhíreknek, mert az csak csalódást okoz, a gyenge idegzetűeket megrendíti. Hogy mikor megyünk haza, azt még senki sem tudja, most folynak a tárgyalások. Hogy ki megy ki Oroszországba, ki nem, azt nem tudni. Kollektív Magyarország felépítésén kell dolgozni. Ez nem zárja ki a középosztály szükségességét, sőt nagyon is szükség van rá, de a válaszfalak leomlása mellett.
Minden osztálynak voltak hibái, amiket jóvá kell tenni. Munkánkkal kell kiérdemelni a megbecsülést, a méltó munkás a maga bérére. Vállalni kell a harcot.
Nagyon tartalmas és helyénvaló volt beszéd. Igen dolgozni akarunk. De mindjárt kérdem, hogy az én magamfajta állású tanítók, nem a munkában és a munkából éltek. Csak a munka volt a jelszavam egész életemben. Minden politikai irányzattól mentes munka, mert a tanító az ne politizáljon, mert az egységes munka célkitűzéstől nem kívánja meg. Gyönyörű hivatású a mi állásunk, de meg is kell becsülni. Nem volt megfizetve ez a munkás osztály sem. Igen is meg kell fizetni ezt a szellemi proletárt is, aki egész életét csepegtetve adja át falujának. Egy jó tanító olyan, mint egy búzaszem, amit elvetnek a földbe, ott elpusztul, de abból az egy szemből sok búzaszem lesz, áldás lesz.
A tanító a falu mestere, papja, orvosa, mindene.
A mindennapi élet zajlik. Hála Isten egészséges vagyok.

Most már kb. 400 német tiszt van a táborban. A legénység elment a táborból, tisztek a munkások. Dolgozunk a tábor területén. Munkahelyek a pékműhelyek, konyha, favágás, téglahordás, kútmerés, ásás stb.
Megszökések is vannak. De szamárság, mert nincs neki értelme, hiszen hová megy? Magyarországon orosz van. Úgyis rendeződik a helyzetünk és nekem nincs mitől félni.
A tábor hangulata hullámzó, a rémhírek kedvező, vagy kedvezőtlen voltától függ. Magam is úgy vagyok, mint akiben kettő én lakozik, az egyik én itt van, de a másik nálatok van mindig. Az egyik szememmel szemlélődöm én itt, a másikkal mindig titeket látlak, mert az Istentől csak azt kérem, hogy még egyszer adjon vissza engem Néktek.