Az ötvenhatosok 1848-ról

Cziprián

Az 1848-as forradalom is szabadságharc 150. évfordulója alkalmából rendezett első megemlékezést szombaton a Vas Megyei "56-os Szövetség, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Recski Szövetség tagjai tartottak a szombathelyi Városházán. Dr. Bokor Imre professzor ünnepi beszédében párhuzamot vont a két világrengető magyar forradalom között.

Mindkét forradalmunk idegen zsarnokok és hazai kollaboránsaik ellen tört ki; mindkettőt osztatlan rokonszenv kísérte világszerte, s bár mindkettő alulmaradt a túlerővel szemben, jelentőségüket még az ellenfelek sem vonták kétségbe. A császárváros "48-as forradalmát Kossuth beszéde váltotta ki – mondta a szónok –, midőn a magyar forradalmár-politikus igaz és gyújtó szavaira egy monarchia alapjai rengtek meg. Az 1848-as forradalom politikusai, a „veressipkások” és a hadvezérek példamutatását máig őrzi az emlékezet. Nem szabad elfelejtenünk 1956 hőseinek hősiességét és bátorságát sem – figyelmeztetett dr. Bokor Imre, akik a szabadságot újra porba tiporni akaró zsarnoksággal szálltak szembe, helyrehozhatatlan repedést ejtve ezzel a szovjet küklopszon. Bár Kádár János személyében olyan helytartót ültettek nyakunkra, akinek uralkodása alatt a nép szinte észre sem vette, hogy nagyobb hatékonysággal nyomják el, mint Rákosi alatt – az idő kerekét már nem lehetett visszaforgatni. A szónok párhuzamot vont Haynau terrorja és a kádári megtorlás között is: a „bresciai hiéna” nevéhez 120 kivégzett, 3 ezer börtönbe zárt és 8-10 ezer emigrációba kergetett áldozat neve fűződik, az 1956-os forradalomban való részvétel miatt 836 embert végeztek ki, 75 ezret börtönöztek be, és kétszázezren kényszerültek elhagyni az országot. "56 üzenete mégis az, hogy a terrorral és hazugsággal kicsikart eredmények mindig ingatagok: az igazság mindig napvilágra jut – fejezte be dr. Bokor Imre ünnepi beszédét.
A Vas megyei "56-os Szövetség elnöke, dr. Torjay Valter záróbeszédében szóvá tette, hogy filmjeink nem 1848 dicsőségét, hanem „az októberi szomorúságot” idézik fel. „Ne engedjük szép történelmünket elhalványulni, a két nagy forradalom kapcsolódását elhallgatni – intette hallgatóit dr. Torjay Valter –, hiszen büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk!”
1998. március 9. HÉTFŐ


Czeglédy Gyula Szombathely Balogh Gyula u. 15. 9700


Igen Tisztelt
Prof Dr. Bokor Imre Úr!
ny. mérnök ezredes, egyetemi tanár, hadtudományok doktora


Budapest 1026
Pasaréti út 86/A

Tisztelettel írásban is kérem, ha lehetséges szíveskedjék címemre megküldeni fénymásolatban 1998. márc. 7-én n szombathelyi Városházán elhangzott csodálatos, észhez, szívhez szóló 1956-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatos lángoló szónoki értékezését.
Nem tudom mennyire megvalósítható a kérésem. A velejáró kiadásokat szíveskedjék velem közölni és azt postán át kiegyenlítem.
Bízva abban, hogy kérésem meghallgatásra talál és én boldogan fogom az emlékirataim sorozatába beiktatni.
VÖRÖS VÍRUS c. magasszárnyalású könyvét pedig csak úgy tudom olvasni, mint egy Breviáriumot, nagyszerű észtermék.

Szívélyes üdvözlettel:

Czeglédy Gyula
vasdiplomás tanító, t. százados, volt szibériai hadifogoly, Buda-dél, Kistarcsa internálók lakója, állásából kirúgott pedagógus, három éven át üzemi zsákoló munkás, majd 1952-ben ismét rehabilitáltak 1970-ben mentem nyugdíjba.


Elnézést kérek e mákszemnyi életrajzomért...