TARTALOM

Múltba néz az Ősz...
Visszapillantás a múltba...
A születési csomag
Anyai szívnek melegsége, szeretete
Visszagondolok a doni kanyarra /1942 nov-dec/…
Jött a parancsolat a SAS behívó...
Várpalota… Újdörög kiképző zlj. segédtiszt főhadnagyi rangban
Attila születésére emlékszem...
Édesanya roppant szívós és tervező
Attila születése... Alsószelestén...
Névadás... keresztelés...
Mécs László papköltő elmélkedése, mit is hordoz az a anyai méh?...
Ima ereje...
Sok volt a finom likőrökből... Attila elgyengült... Fani néni segítsége...
Attila Szombathelyre jár iskolába... 1958-ban...
Petőfi iskola Farkas Lenke... Atti Zrínyi iskolába iratkozik be...
Attila Győrbe kerül a Textil szakiskolába, technikumba… 1962
A technikumból jött a távirat...
Győrben vagyok, a portás, igazgató úrnő... égő újságcsomó
Politikai ügyet akartak koholni... Milyen újságok járnak a kollégiumba?...
Attila takarékos, autónyeremény kötvényt vett...
Németh Pál leánya Klári, megjelent Zsó a láthatáron...
B.pesten Koma kritikája... Atti készül az egyetemre, Náci meséli fiát...
Mi a szerelem?… dátumok sorozata...
Attila és köztem való viszony sorvadásba esett... lobbanékony a fiam...
Villanykályha története...
Atti eljárt dolgozni, Zsó édesanyjánál voltunk- egyszerűség...
Zsó édesapja elvált, jó állásba került, esküvő, Tó vendéglőben vacsora
Miért fizettem a vacsorára?... Cseresznye lopókkal elbánt...
Esküvői hangulat Zsó és Attila esküvője, két szamár története...
Attiláék lakás szereznek a Rohonci úton... Egyetem felvétel Attinak...
Hogyan lehet bejutni az egyetemre, Szala Náci élménye... Zsónak nem sikerült az egyetemi felvétel... Kis boríték jött az egyetemről...
Zsó nagyon szemre való nőszemély volt...
Jött a szakítás, borzalmas lelki tusa, könny és sírás...
Zsónak pénz kellett, Frici bácsi kölcsönzött kamatmentesen...
Kb. negyvenezer forintban egyezkedtek meg...
Ki is volt ez a Kiss? Zsónak fia: Attila is velük ment... Győrbe...
Attila jogi egyetemet végezte... kis Atti esküvője Sopronban... lakodalmi vacsorára az édesapját nem hívták meg...
Attila százezer forintot adott nászajándékba... Attila a Latex üzemben dolgozik...
Attilánál lakik egy nő...
Attila és Márti esküvője...
Attila nem jár Kőszegre... vett itt helyben telket Kukullo dűlőben... mi adtunk neki kölcsön pénzt... Gyönyörűen kiépítette ezt a telket... Márti hazaköltözik a két gyerekkel az anyjához.... Kukullo igen kedves testet és lelket pihentető nyaralóvá vetkőzött Attila ellátta /rádió, TV, hűtőszekrény... stb./... kényelem és pihentető az egész...Anyósnak nem tetszik...
Törpe utca lakói családdá olvadtak össze. Kellemes időtöltés künn. Attilának igen jól jött Kukuló, mert a sok zárt munkája után jól jön a szabad levegő.
Márti anyának érzi magát… Farsangi bál eseménye. Nem kereszteltette meg a gyerekeit Márti.
Csabához sok remény fűz, szeretném, ha tanár lenne. Diákpolgármester lett Csaba. Sok-sok csalódás Csaba körül... anyja vakon hisz…
Csaba sorra veszti a sok-sok próbálkozását, nem fordít elegendő időt a felkészülésekre...
Csaba könnyelmű élete, Csaba nem fog elérni sikert
Csabáról egyet-mást. Nem tudja magát lekötni komoly tanulásra.
Elmaradt a Csaba névnap…
Mikor kerül már sínre Csaba?... példázatok a jövőt illetőleg…
Az okos rendőrfelügyelő példája
Hol kellene tartani Csabának?…
Csaba nem akar céglegesen megkapaszkodni, teng-leng…
Megszakadnak a kapcsolatok, Márti és az unokákkal… az oka ismeretlen…
Attila kimagaslott az átlagok közt, nem találta mindig a helyét
Csodálatosan tudta a Törpe utca lakóit maga köré gyűjteni… Névnapi rendezvényei igen magas színvonalon történtek meg… Mindenki ihatott, ehetett étvágya, szomjúsága alapján… Attila nagyon gavallér tudott lenni.
Kukullói beruházása, életének egy darabja… Nem tűrte a gyenge képességű főnökeit… erősen kritizálta a szakmai maradiságukat…
A vallási szekta HIT teljesen felfordította a lelki egyensúlyát… bibliába kapaszkodik… az antikrisztusi hitterjesztőiben hisz… megveti a családot, a környezetét, csak a másvilág… a nagy ismeretlen… Borzalmas csapás lett az a pénzsajtoló hit szekta…
Viselkedésében főnökei iránt való gyalázkodása… állását nem becsülte… fellebbvalóit becsmérelte… hát szóval el kellett hagynia a gyönyörűen kiépített, megalapozott állását…
Kozák Tibiről… Majd a porpáci Jóska bácsi története…
Hol vesztette el életének fundamentumát… porpáci zsidólány hűtlensége…Csornára került kórházba…
Attila házasságai…
Vasvár Andrisék fukarsága, búcsúi emlék... Andris kóborsága...
Gizus második fia Jancsi élete... Jancsi a magatartásával valamint igen pedáns munkájával kivívta maga iránti szeretetét, megbecsülést, általános tiszteletnek és a szeretetnek volt a munkahelyén.
Etel néni, édesanyám testvére akinek a lánya Margit itt van férjként, két gyermeke van, Kati és Tamás , ezeknek a sorsa...
Bölcsességek mondanivalójuknak igazságai...
Kolozsvári élmények... Atti népszerűsége, szervező képessége
A gyárat mindig megmentette a csődtől... barátai: Pista, Miklós...
A Hit vallási szekta felborította a lelki egyensúlyát, tévedése...
Egy ellentétes foglalkozási irány... fizikoterápiai készülék eladása
Ügynökösködés, nem az ő alaptermészetének fókusza... szomorú vagyok...
Mélyponton Attila... Kapkodó világ...
Kukullói élet szépséges telek, üdülő... építkezések
Törpe utcai élet, Endréék hívnak, menjek ki velük Kukullóba...
Kellemes csevegés, rablópecsenye sütés... Atti új szobácskája...
Alkotóházikó. Atti nem megy babot szedni... szilvahullás van.
Aranka, Endre remek szervezők... Atti is átjött pár percre... kedvetlen… alkony van, de már le is feküdt Attila.... búcsúvétel
Elsőben adott életjelt Attila fia: aki később Csaba nevet kapott
Csavaros észjárású Csaba, furfangjai...
Csaba dumája a könnyelműsége felett, sikertelenségei mellett…
Csaba örökké kimagyarázza magát...
Elégedetlen emberi kapzsiság... Szivárvány meséje…
Felbomlóban van a családi fészek, egyensúly...
Attila sikerei üzemen belül...
Attila kezd túlzottan aprólékos lenni... cigaretta csikk...
Attila magatartása kezd elviselhetetlenné válni...
Beszervezték egy vallási szektába.. Hit... teljesen elvesztette az önuralmát...
A Biblia a központ...
Porpáci nagybácsim szomorú sorsa
Vasvári Gizus, húgom fia Andrisról... fia Jancsi esetei…
A rokonságon belüli lelki tusák... Margit gyerekei...
Önbizalom, életben mi is érvényesül...
Volt lelki gazdagsága...
Tán nem tudta fékezni a szellemi, idegi többletet, visszaélt velünk.
Attila építkezik…
Virágzó élet a Törpe utcában...
Attilában valami lelki villongásnak a jelei mutatkoznak
Aki a biblián akar élni, annak nem kell elveszítenie családi, baráti, örökteljes együttlétet.
Béla atya, ferencrendi szerzetes nálunk Szelestén. Csodálatos ember.
A képzelet szüleményei, feltételezések Istenről, a világ teremtéséről
A gyerek nem kérte, hogy szülei hozzák a világra
Az Isten nem lehet önző
Emlékezés a vasvári búcsúra. Igaznak emlékezete áldott...
Emlékezés a vasvári búcsú örömteljes eseményeire, gyermekkori élmények. A Győtyosról, szívbéli fájdalmak, Attila fiunk sorsa…
Mariska és Karcsi, kedves régiek, Rábakovácsiban Antal lánya, mérnök
Zsó és Attila látogatóban B.pesten Komáéknál
Attila remek matekos
Vizitelés Márti anyjánál, Malom utcában
Esküvő után
Attila és kapus kapcsolata
Attila hétvégi házat vesz... Kukulóban.
Attila szomszédai Kukulóban..
Ábrahámhegyen szerzett meglepetések... Piroska, Jóska bácsi élete
Élő apának és anyának árva gyermekei…
Attila sorscsapásinak súlya, megül bennünket...
Béla atya, szerzetes Ferencrendi /hangulatos, emberies/
Szekták kapzsisága, megrészegítik a józanságot...
Vasvári búcsúi emlékek...
Lelki hasadás Atti lelkében...
Ravasz módszertani fogásai, megkopasszák a megfogott zsákmányt...
Hol van az igazság, a biztonság ezen a földön és ha van... másvilágon…
Attila Zsó után hatalmas űr maradt Attiban…
Mártinak nem világos a múltja
Mártiéknál vizitelés…
Isis Hotelban van az esküvői vacsora…Atti –gavalléros
Törpe utca egy családdá olvadt össze.,
Pár szó Csabáról...
Évszámok...
Nővérem, Ilusra emlékezem annak a tartalma…
Nővéremre emlékszem...
71-es őrházról...
Nővéren szép lány volt... nagy volt a tisztelet
Kucséberek...
Bátyámról...
Nővérem nagy lány lett...
Pályaválasztásom...
Az álmok ismétlődnek... anyám beteges lett...
Apám megnősül… tragédiák sokasága...
Kialakult a „Szikra szanatórium”...
Nővérem özvegy lett...
Karola virágkereskedő... kedvessége érték volt... gazdag asszony volt…
Fülbevaló története...
Festmény és a csillár története
Jön a telefon... SZIKRA meghalt...
Taníttatásom
Balozsameggyesbe mentünk gabonáért... /Gyuri bácsi hagyatéka/
Főző Károly és Ilonka feleségéről..
Géza, Ilus fia Géza Amerikába disszidál...
Anekdota Hosszú Jani /Varga Gyuri...
Eltűnt az ezüst kanál... Palas kávéházban...
Póschról... Miklósról...
Nővérem Ilus halála... és annak rövid életrajza… egészen 183-ig
Vasvár, Virág Endréékről...
Barabás István… volt vasvári ig.-ról...
Saváriai napok... újság: Savaria
Huszár laktanya..
Ortutay Gyula…
Megbánás szobra…
Antal örökség...
Catómió sógorról...
Pavlics István, Ferenc...
Élménybeszámolóm...
Söpte, igazgatói kinevezés…