A megbánás orosz szobra

Az orosz elnökválasztás kellős közepén szobrot kapott a Moszkva melletti Tajnyinszkojéban II. Miklós orosz cár. Trónra lépésének 100. évfordulóját ünnepelték a 11 méter magas emlékművel, amely azért került a Moszkva és Szentpétervár között fekvő faluba, mert az orosz uralkodók útjaik során itt éjszakáztak. Természetesen csak a bolsevik győzelemig, amely után Leninék az egész családot lemészároltatták, hogy ne veszélyeztessék Oroszország feletti hatalmukat.
Jócskán késik viszont az időközben megtalált és azonosított cári maradványok újratemetése, holott már volt néhány hivatalos időpont… Többnyire február 25-ét emlegették gyakran, mert ez a nap az ortodox bűnbocsánat napja, az ottani nagyböjt előtti utolsó vasárnap. Az idén is úgy múlt el azonban február 25-e, hogy csak az újbóli halasztást jelentették be, s ezért váratlanul bizonytalan a cári család újratemetésének időpontja, hiszen az illetékes kormánybizottság még nem terjesztette javaslatát a kabinet elé.
A Romanovok közel 300 éves uralma 1917-ben ért véget, és a vérfürdőt követően még beszélni sem lehetett róluk. II. Miklós cár, Alexandra cárné és öt gyerekük mintegy 1000 csonttöredékét 1991-ben hantolták ki Jekatyerinburg környékén, és a cári család népszerűsége azóta is töretlen, úgyhogy a cár újratemetését 1997 februárjában már bizonyosra veszik. Már csak azért is, mert az elnökválasztás esélye, Jelcin elnök ovális termét már nem Marx, Engels és Lenin képei díszítik, hanem Nagy Péter és még néhány más, igen híres cár nagyméretű festményei.
II. Miklós nem voltsikeres uralkodó. Német hercegnőt kellett elvennie, és szerencsétlenségére éppen ez a hölgy akadályozott meg minden reformtörekvést a hatalmas országban. A japánok elleni 1905-ös tengeri csatát is elvesztette, és az egész akkor cári flottából csupán a később hírhedtté vált Aurora maradt meg. Az első világháború idején buktatták meg a cárt, majd egész családjával a bolsevikok kezére került, akik nem kegyelmeztek.
„Az orosz népből, őszinte megbánással” olvasható a mai oroszok felirata a nemrégiben avatott szobron. Ma már nem csak a monarchisták és az egykori nemesi családok leszármazottai juttatják kifejezésre a néhai cár iránti érzelmeiket, hanem „a nép egyszerű fiai ” is. A nemesek egyébként az elnökválasztási kampány idején nyíltan Jelcin mellé álltak a kommunista Zjuganovval szemben, az ortodox egyháztól pedig azt kérték, hogy avassa boldoggá az 1918-ban kivégzett cárt, akinek újratemetése sokak szerint azért késik ennyit, mert az elnökválasztás alatt a mostani hatalom nem tudta rászánni magát a nagy horderejű lépés megtételére.
Erni
FOTÓ: MTI KÉPSZERKEZTŐSÉG ÉS ARCHÍVUM