Emléktábla Barabás Istvánnak

1997. január
VASVÁRI ÚJSÁG
Emléktábla Barabás Istvánnak


A Szombathelyi Szépítő Egyesület kezdeményezésére a Megyei Tűzoltó parancsnokság épületén Barabás Istvánnak, a magyar tűzrendészet kiváló fejlesztőjének az országos, és megyei önkéntes és közigazgatási tűzoltóintézmények megalapítójának emlékére tavaly december tizenhetediken emléktáblát állítottak.
Barabás István munkásságát Palkó Imre ezredes, megyei tűzoltóparancsnok méltatta. Az avatási ünnepségen Vasvár képviseletében reszt vett Papp Lajos polgármester, és Németh László, a város tűzoltóparancsnoka is. Az ünnepi gyűlésen a lelkes hozzászólások tanúbizonyságot tettek arról, hogy Barabás Istvánt a taktikai tűzvédelem országos hírű és tekintélyű szakemberének ismerik el. S ezzel a gesztussal magának és városának is örök érvényű tiszteletet szerzett.
Somlósy Sándor

Nem gondoltam volna rá amikor kb. 1918-20 táján tanított Barabás István igazgató kántortanító, hogy egykor majd márványtáblák fogják nevét megörökíteni, de tán többre értékelem azt, hogy a volt tanítványainak a szívében fészkelt be egészen és ott él amíg mi is élünk...
Így utólag, amikor megszemléltem a volt elemi iskolán / Vasváron / na meg itt Szombathelyen a tűzoltólaktanyának a falán az emléktáblát... Barabás István..., csodálatos egyéniség volt, úgy is mint ember, úgyis mint pedagógus..., mint vezető, alkotó egyéniség..., több volt az átlag tanítónál..., több volt, mint közönséges honpolgár... már úgyis írtam pár dolgot róla, amit sohasem felejtettem el, pl. amikor panaszkodik a családanya, hogy tele van a petrolos kanna petrollal és nem.. akar belőle kifolyni,... / be volt dugva a beöntő helye / vagy miért szól a csengő,.. ha megnyomják utcán a gombot... mindig az életből hozta a példákat, az életet behozta az iskolába és az iskolát kivitte az életbe,.. Csodálatos pedagógiai érzés lakozott a emberségében, aki több volt az átlag földi lénynél, volt aki ezt akkoriban is már felismerte, és ezért már ekkor nagyra becsülte személyiségét, de most amikor a világ erkölcsi jellembeli gazdasági összetétele kezd felbomlani, amikor az ember elveszti emberiességét, csak a hajtás, a pillanatnyi meggazdagodás, csalás, hamisítás uralkodik a földön, ekkorra magasodott ki a múltbeli méltósága.