Dale Carnegie Bánásmód alapjai

Dale Carnegie Bánásmód alapjai
SIKER Kalauz c. könyvéből idézetek. 1. kötet


Ha mézet akarsz gyűjteni, ne rúgd fel a méhkasát!
Crowleyt villamosszékbe ítélték. Ezt mondotta a siralomházban:
„Azért ítéltek el, mert embereket öltem?” Nem, ő azt mondta: „Azért ítéltek el mert védtem magam.”
Selye János a nagy pszichológus mondta:
„Amennyire szomjúhozzuk az elismerést, annyira rettegünk a bírálattól”
A bírálattal nem tudunk mélyreható változásokat előidézni, sőt gyakran ellenkező célt érünk el vele.
Nem tudom mi mást tehettem volna, mint amint amit tettem
Az ön rossz modora felülmúlhatatlan.
Senkiről nem akarok rosszat mondani és minden jót el akarok mondani, amit bárkiről tudok.
Ahelyett, hogy elítéljük az embereket, próbáljuk megérteni őket.
Maga az Úristen sem akar előbb ítéletet mondani az emberek felett, mint a végítélet napján.
Ne bírálj, ne ítélj, ne panaszkodj

EMBEREKKEL VALÓ BÁNÁSMÓD

Az egyetlen mód, amellyel rávehetek valakit, hogy bármit megtegyen, megadom neki, amit kíván. De mit kíván egy ember általában?

Dr. Freud bécsi tanár mondotta: mindennek, amit teszünk, két eredője van, nemi ösztön és a nagyravágyás.

A fontosság vágya... igen jelentékeny dolog ez.
1., Egészég és hosszú élet.2., Élelmet., 3. Alvást., 4., Pénzt és azokat, amelyek pénzen megszerezhetők. 5., Túlvilági életet., 6., Szexuális örömet, 7., Gyermeki jólétet, B., Saját személye fontosságának érzését.

Az emberi természet lényege az elismerés utáni sóvárgás.
Nem kívánságról, vagy vágyról, óhajról beszélünk, hanem a SÓVÁRGÁSRÓL
Ritka ember aki ki tudja elégíteni ezt az éhségét.

Mi az őrültség oka? Senki sem tud válaszolni erre a fontos kérdésre.

Vannak valóban olyan lelki betegségek, amelyek testi okoknak tulajdonítható, mint pl. agysérülés, szeszes italok, mérgek, balesetek... stb.
Az őrült az őrültségben találja meg azt a fontos érzést, amelyet valóban képtelen volt elérni. Egy asszony története, képzeletben elvált a férjétől, és újból a leánykori nevét vette fel... és azt képzelte be magának hogy újból férjhez ment egy arisztokratához...
„Doktor úr, gyermekem született tegnap éjjel.”
Az élet egyszer zátonyra futatta ennek az asszonynak az álomhajóját, a valóság szikláin, de az őrültség napsütötte, színes szigeteinek öbleiben Tragikus? Ó, nem Orvosa azt mondotta:„Ha kézrátétellel meggyógyíthatnám, akkor sem tenném. Így sokkal boldogabb...

Elismerésem szívélyes s nem fukarkodom a dicsérettel.

Itt nyugszik az az ember, aki tudta, hogyan gyűjtsön maga köré nála okosabb embereket.

A hízelgés sekélyes, önző és nem is őszinte...
Igaz, egyes emberek annyira éhezik és szomjúhozzák az elismerést, hogy, akármilyen mohón kapnak, ahogy az éhező a morzsán...

V. György angol király szobájában olvasható:
Sose kívánj, és sose fogadj el olcsó dicséretet. Igen minden hízelgés, csak olcsó dicséret.

Ami jót ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! Adj nyílt, őszinte elismerést.
Az az ember, aki mások helyébe tudja képzelni magát, aki megérti a többiek esze járását, soha ne aggódjon a jövőjén.

Gondoltál már arra, hogy az egyetlen állat, amelyet nem a hasznáért tartanak? A tyúknak tojni kell, a tehénnek tejet kell adni, a kanárinak énekelni kell. A kutya azonban abból él, hogy szeret téged. Őszintén érdeklődj mások iránt.

A mosoly értéke
Semmibe se kerül, de sokat ad. Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják.
Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodóknak és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy eldobni, nem áru, csak önként lehet adni. Mosolyogni kell arra aki már nem tud mosolyogni.

Társalgó. Ha jó társalgó akarsz lenni, légy jó hallgató.
Bátoríts másokat, hogy önmagáról beszéljenek.
Adj lehetőséget a másik embernek, hogy fontosnak érezze magát.
Őszintén éreztesd a másikkal, hogy mennyire fontos.

Kerüld el mindig az élet ellentétet.
Kerüld a vitát, mint a csörgőkígyót.
Amikor két fél mindenben egyetért, az egyik felesleges.
Vitát csak egy módon nyerhetsz, ha elkerülöd.
Az embert úgy tanítsd, ne vegye észre, mit nem tud, mondd, csak nem jut eszedbe.

Légy okosabb másoknál, ha lehet, de nem mond neki.
Szókratész mondogatta Athénben: Csupán egyetlen dolgot tudok, azt, hogy nem tudok semmit.
Tiszteld mások véleményét! Soha senkinek ne mondd, hogy téved!
Ha tévedtél, ismerd el azonnal és félreérthetetlenül.

Egy csepp méz
Ha valaki utál téged, nincs a világon olyan logika, amivel megnyerheted magadnak.
Lincoln mondotta: Régi és igaz mondás, amely szerint több legyet foghatsz egyetlen csepp mézzel, mint egy akó epével.
Ki az erősebb? Szé és nap meséje:
A nap gyorsabban levéteti a vándorról a köpenyedét, mint a szél. Jósággal előbb érünk el eredményt, mint erőszakkal, durvasággal. Engedd hogy a másik úgy érezze, az ötlet tőle származik.

Carnegie sugallata szerint a sikeres házasság az, ahol a feleség meg sem kísérli elérni férje intellektusát.
Felvehette szellemi papucsát. Feleségem sohasem untat, noha 30 éve vagyunk házasok....
A férjnek is ad tanácsot: Dicsérjük meg a nőt a finom főztjéért... vigyenek néha virágot, vigye az ágyba az italát...
Carnegie így fogalmaz: hogy MÁSIK is EMBER, FIGYELJ RÁ. Beszélj olyan dolgokról, ami másokat is érdekli.
Ne arra gondolj, hogy mit szeretsz te, hanem mit szeret ő. Mosolyogj! Ne kritizálj! Légy jó modorú.
Légy jó modorú, körül vagyunk véve rossz modorú emberekkel, akik nem gonoszak nem rosszindulatúak, nem rossz jelleműek, csupán tudatlanok a modor dolgában, s talán azért fukarkodnak, a tisztelet apró jeleivel. Csakhogy ez a fukarkodás naponta konkrét pszichés fájdalmat okozhat szerteszét. Az emberekben az az erős meggyőződés él, hogy mindenki önmagát ismeri a legjobban, ami ugyan nem igaz, de mégis hisszük.

Dale Carnegie, a szerző nem tudós, nem pszichológus, nem is a széppróza művésze. Munkája nem szolgál semminemű kriminális, kalandos, szerelmi vagy szexuális mozgalommal, és mégis...
Mi lehet az oka? Miért emlékeznek rá negyven év után is?
A titok maga a könyv. Épp ez a már leirt szó: az EGYSZERŰSÉG az ami megragadó benne, a könyvben.
Sugárzik soraiból a meggyőződés, a buzgó hit, és hiába látjuk sok helyen a naivitást, ennek ellenére szeretjük. Mintha valahol mélyen mindnyájan tudtuk volna, tudnánk amit mond, de bizonytalankodva, kishitűen, homályosan. Carnigie pedig a homály zugából kiemeli saját tapasztalatainkat, elénk teszi és a ráismerés, az „áhá” élmény felderíti az olvasót. Ez az! Tudtam csak épp nem jutott eszembe! érzésünk lesz belőle.

A dicséret és megbecsülés mágikus képessége, amellyel ráébresztheted látens lehetőségeire.
A képességek elsorvadnak, a kínálattól és virágzásnak indulnak a bátorítástól. Dicsérj meg minden fejlődést, még a legkisebbet is, ELISMERÉSED LEGYEN SZIVÉLYES, S NE FUKARKODJ A DÍCSÉRETTEL!

ELŐZD MEG A BIZALMAT!
BÁNJ ÚGY AZ EMBEREKKEL, HOGY BOLDOGAN TEGYÉK, AMIT KÍVÁNSZ!

2. kötet NE AGGÓDJ, TANULJ MEG ÉLNI!

Hogyan jött felém a halál: Fizikai erőnek teljes megfosztása, a puska acél golyójának kegyetlen belémfutása… géppuska sivítása, akna robbanásba, T 34-es láncos-talpas eltiprása, tüzérségi ágyúk robbanása, partizán kegyetlensége, a „Tél tábornok” rideg, dermesztő fagyhalála. Az éhség, szomjúság, a tetvek, poloskák, vérszívó mohósága, a teljes kimerültség, testi és lelki kegyetlensége, testi és lelki gyötrelmek roskadása, fagyhalál, repülők által való robbantások... és még ki tudja mennyi tényező fogta rabul a földön járó emberi létet.
Hagyd abba az aggódást és kezd végre élni.
Fejleszd ki a saját önnevelési rendszeredet, amely mindenkinél értékesebb lehet.
Hagyd abba az aggódást, 24. old. élvezd az életet.
Vezess naplót… milyen sikereket értél el. Jegyezz fel neveket, időpontot, eredményt.
29. old. Nem az a fontos, hogy meglássuk, ami a távol ködébe vész, hanem hogy megcselekedjük, ami most előttünk áll.
Zárjuk le a múltat! Hadd temesse el a halott múlt halottait. Zárják ki a tegnapokat, melyek, " csak bolondok utilámpásai voltak. A por halálba.

Zárjuk ki ugyanolyan gondosan a jövőt, mint a múltat. A jövő ma van. Nincs holnap. Ma van az ember üdvözlésének a napja.
Minden intelligenciánkkal igyekszünk megoldani a ma feladatát. Ez az egyetlen mód, hogy felkészüljön a jövőre.
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.”
Az ima csak a mai kenyerünkről szól...
Nem panaszkodik, hogy tegnapi szikkadt volt. Jaj Istenem, nem panaszkodik, hogy száraz az idő... megint aszály lesz.
NE AGGÓDJUNK A HOLNAP MIATT, A HOLNAP MAJD MEGOLDÓDIK MAGÁTÓL, A MÁNAK ELÉG A BAJA.

GONDOLJATOK A HOLNAPRA, TERVEZZETEK ÉS KÉSZÜLJETEK, DE NE AGGÓDJATOK. Ha egy hajó elsüllyedt, nem tudom a felszínre hozni. Jobban hasznosítom az időmet, ha holnapi feladataimon töprengek, mintha a tegnapin töprengek, mintha a tegnapin töprengenék.

NE AGGÓDJATOK TEHÁT A TEGNAP MIATT? ÉLJETEK NAPRÓL NAPRA!

Mindenki képes a terhét cipelni, akármilyen nehéz is estig. Mindenki el tudja végezni a munkáját, akármilyen nehéz is, egy nap, mindenki szeret és képes kedvesen, türelmesen, szeretően élni, tisztán élni, míg a nap le nem megy.
Az élet csak ennyiből áll.

Mindennap új életet jelent a bölcs ember számára. Önmagán az úr csak és az víg, ki naponta így kiálthat: ÉLTEM!

ÖNMAGÁN AZ AZ ÚR CSAK ÉS AZ VÍG, KI NAPONTA IGY KIÁLTHAT: „ÉLTEM!”

Életünk körforgása: A gyermek azt mondja: majd, ha nagy leszek. Nagy fiú azt mondja: Ha felnőtt leszek.
A felnőtt fiú azt mondja majd ha megnősülök
A nős azt mondja majd ha nyugdíjas leszek, és mint nyugdíjas valahogy lemarad az egészről, már késő minden.
AZ ÉLETET ÉLNI KELL MINDEN NAPJÁBAN ÉS MINDEN ÓRÁJÁBAN
Az életem tele volt csapásokkal
HISZ A TEGNAP CSAK ÁLOM
A HOLNAP CSAK LÁTOMÁS, DE HA JÓL ÉLED, A MA BOLDOG ÁLOMMÁ TESZ MINDEN TEGNAPOT.
És minden holnap remény látomása.
Várd hát nagyon ezt a napot.
Így szól a hajnal köszöntése.
ZÁRD EL MÚLTAT ÉS A JÖVŐT VASAJTÓKKAL, ÉLJ NAPRÓL NAPRA.

A föld másodpercenként harminc kilométeres sebességgel száguld a világűrben. A ma a legértékesebb birtokunk. Egyetlen biztos tulajdonosunk.

Oh élj, siess. A gyönyör oly kevés.
holnapra élted tán a porba vész,
s por és penész közt nem vár majd reád se bor, se lány, se lant,
se ébredés /Szabó Lőrinc/

Akik nem tudják hogyan győzzék le az idegeskedést, fiatalon halnak meg…

MIT TESZ AZ IDEGESKEDÉS A SZIVVEL?

A MAGAS VÉRNYOMÁST, A SZORONGÁST EMELI;
AZ IDEGESKEDÉS REUMÁT IS OKOZHAT
IDEGESKEDJÉL KEVESEBBET, ÉS ÉP MARAD A GYOMROD
IDEGESKEDÉSTŐL MEGFÁZÁST LEHET KAPNI
AZ IDEGESKEDÉS ÉS A PAJZSMIRIGY
AZ IDEGESKEDŐ CUKORBETEG

Az idegeskedő ember saját magának ellensége. Idegeskedésnek négy oka lehet:
zátonyra futott házasság
pénzügyi katasztrófa és bánat
magányosság és idegeskedés,
dédelgetett sérelmek.

NYUGALOM ÉS A PIHENÉS

Legmegnyugtatóbb pihentető erők a jó alvás, vallás, zene és nevetés.
Higgy Istenben, mélyen aludj, szeresd a zenét, lásd meg az élet mulatságos oldalát,
És tiéd lesz az egészség és a boldogság.

Nem fogok idegeskedni. Nem fogok sírni. És ha igaz, hogy a lélek a test ura, akkor győzni fogok!
Kényszerítem magamat a mosolygásra...

AKIK NEM TUDJÁK HOGYAN GYŐZZÉK LE AZ IDEGESKEDÉST, FIATALON HALNAK MEG!

Foglald el magadat. Aki ideges dolgozzon, hogy meg ne bolonduljon kétségbeesésében.
Egy jó adag beletörődés nélkülözhetetlen az élet útján.
JÉZUS MONDTA, HOGY A MENYORSZÁG BENNÜNK VAN, OTT VAN A POKOL IS.

Nem vaknak lenni nyomorúság, az a nyomorúság, ha nem tudjuk a vakságot elviselni.

NE HADAKOZZ AZ_ELKERÜLHETETLENNEL!
NE FŰRÉSZELJ FŰRÉSZPORT!

BÖLCS NEM ÜL A SIR VESZTESÉGÉN,
DERÜLTEN NÉZ, A BAJT HOGY ÜSSE HELYRE.

157. Hiába száz ló, száz katona, nem rakják a múltat össze, soha ne fűrészelj fűrészport.

Azzal a vizel, ami már lefolyt a folyón, nem lehet búzát őrölni.
Nem fogok a múltban élni, nem idegeskedek a múlt miatt. A múlt elmúlt, ne fűrészelj fűrészport.

161. Életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik
171. SAJÁT VILÁGA A SZÍV, ÖNMAGÁBAN EGET POKOLLÁ TEHET, POKLOT ÉGGÉ.
Milton: Elveszett paradicsom

Amerikában akasztani viszik Harpert a koporsóján ülve csoszogott az akasztófa felé, mellette ülő börtönőr ideges volt, de az öreg John Brown nyugodt volt, majd felnézett a koporsója fölé és így kiáltott fel: Milyen gyönyörű ez a hegység. Még sohasem volt alkalmam alaposan megnézni. Keller aki süketnéma volt és vak, így kiáltott fel: Az élet olyan gyönyörű…

Semmi más nem hozhat békét neked, csak tenmagad.
GONDOLKOZZ ÉS CSELEKEDJ VIDÁMAN ÉS VIDÁM LESZEL!

Jobb egy tál főzelék és szeretet hozza, mint egy kövér ökör gyűlölettel.
AJÁNLOM ELLENSÉGEDNEK NE FŰTS KEMENCÉT OLY TÜZESRE, HOGY MEGÉGJ!

184. Nem vagyunk szentek, nem szeretjük ellenségeinket, de egészségünk, és boldogságunk érdekében felejtsük el őket...
Apám egy pillanatot sem fecsérel arra, hogy azokra gondoljon, akiket nem szeret.
Bolond, aki nem tud haragudni, de bölcs, aki nem hajlandó...
Minden este megbocsátok mindent mindenkinek.

SOHA NE PRÓBÁLJUNK BOSSZÚT ÁLLNI ELLENSÉGEIINKEN, MERT TÖBBET ÁRTUNK VELE MAGUNKNAK, MINT NEKIK!
Még gondolatban sem fecséreljünk egy pillanatot sem azokra, akiket nem szeretünk.
192. A hála gondos nevelés gyümölcse. Nem terem alantas emberek közt. Az ember elkövette el azt a hibát, hogy hálát vár.

Egy védőügyvéd hetvennégy embert mentett meg a villamosszéktől. Mit gondolsz hány köszönte meg?... egy sem... Krisztus tíz leprást gyógyított meg, hány köszönte meg?… csak egy… Krisztis megkérdezte „hol a többi kilenc?”... miért várunk mi hálát, köszönetet.

195. Az emberek elfelejtenek hálásak lenni... ha pedig elvárjuk tőlük, csak magunknak szerzünk szívfájdalmat...

197. Az ideális ember örömét leli abban, ha másoknak szívességet tehet. Hogy ha boldogságra vágyunk, ne gondoljunk hálára vagy hálátlanságra, hanem az adakozás öröméért adjunk.

A hálátlanság természetes, akár a gyom. A hála olyan, mint a rózsa… Táplálni kell, öntözni és ápolni, szeretni és óvni.

202. Szemembe könny, hogy nincs cipőm. De kimentem az utcára, és egy embernek nem volt lába.

Gondolkozz és adj hálát Istennek, hogy mennyi mindent kaptunk..

Két dologra kell törekednünk életünkben, először arra, hogy megszerezzük amit akarunk, másodszor arra, hogy élvezzük.

TARTSD SZÁMON A JÓT ÉS NE A BAJAIDAT!

219. Ne utánozz másokat. Találd meg önmagadat és légy önmagad.

Te egyedi vagy v a világon, örülj neki. Hozd ki magadból a legtöbbet az ,amit a természet adott neked. Végsősorban minden művészet önéletrajz.
223. Az életben nem a legfontosabb, hogy a nyereségből hasznot tudj húzni. Erre az ostoba is képes. Az igazán fontos az, hogy a veszteségből húzz hasznot
223. Borzasztó azt mondotta: amikor fél lábát egy vasúti szerencsétlenségben elveszítette. De ismerek olyan embert is, aki mindkét lábát elveszítette és ebből a mínuszból is tudott pluszt csinálni.

229. Ole Buu világhírű hegedűművész. Hegedűjén hirtelen elpattant egy húr, és három húron fejezte be a koncertjét.

Másokkal tenni jót, nem kötelesség. Öröm, mert saját egészségedet és boldogságodat szolgálja.

Ha jó vagy másokhoz, magadhoz vagy a legjobb.

249. Mindennap cselekedj jót és varázsolj boldog mosolyt valaki arcára.

272. Istenem, Te akaratod legyen meg, ne az enyém...

415. Az idő sok mindent megold, azt is megoldja amin most idegeskedsz.

Istenem adj nekem türelmet.
Hogy elviseljem, amit nem tudok megváltoztatni.
Bátorságot, hogy megváltoztassam, amit tudok,
És bölcsességet hogy a kettőt meg tudjam különböztetni.

Álmatlanságra: Beszélj magadhoz. Nyugodj meg, lazulj el...
Tegyünk egy párnát térdünk alá, hogy enyhítsük lábszárunk merevségét, és a karunk alá is tegyünk kispárnát ugyanezért. Aztán mondjuk az álkapcsunknak, lazulj el… szemünknek, karunknak, lábunknak... elalszunk...

Dale Carnegie SIKER kalauz

Kivonatokat irogattam ki a kötetekből, de végtelenül gazdag és sokirányú, az írni való sok, türelmem és energiám fogytán, így elhatároztam nem kivonatolok belőlük, hanem ha lehet megvásárolom őket. /Nem olcsók /

Szombathely, 1998. márc. 14.


Czeglédy Gyula Szombathely, Balogh Gy. u. 15. 9700 1998. március 11.


Kedves Zsuzsi, Édes Unokánk!

Tenni, akarni való erőfeszítéstől duzzadó írásbeli soraidat, boldogan olvastuk Nagyival egyetemben, jó volt betűzni azt a benned élő és akarni való törekvést, megmutatást, hogy nincsen akadály amit ne lehetne legyőzni, ha van „akarat”, amely előbb, utóbb diadalt arat!
Magamat látom benned megtestesülni, mert ha lángolt valakiben az érvényesülési emberi érvényesülés, akkor nálam ebben rövid földi futtatásomban többször voltam ilyen helyzetben, amikor más már nem segített, csak az akarat, a fáradhatatlan tenni akarás, ha kellett hajnaltól estig, vagy fordítva ahogyanaz az élet diktálta a problémák megoldására való skáláját. Bízva abban, hogy ezt az utolsó futam, amely már a célegyenesig eljutottál, már ezt az utolsó lépéseket meg tudod tenni, anélkül, hogy a célbajutás előtt összeroppannál, s együtt tudunk örülni a megfeszített erődnek a győzedelmén. Nagyon nagy figyelemmel várjuk a jövődnek a kialakulását, összes földi problémáddal egyetemben, mert hiszen minden évszaknak, évtizednek megvannak a maga gátjai, akadályai, de ezen valahogyan túl kell lenni, le kell győzni, és a legmagasabb dobói szinten kell helyet foglalni.
Óh, hogy ekkora problémát okoz egy számítógépnek birtoklása... sohasem hallottam róla, hogy ez lenne a problémád… erről nem beszélgettél velünk, ennyire belejátszik a győzelemhez, én nem ebben a világban voltam tréningező, ezt a világot nem ismerem, de ami volt hajdanán /fényképezőgép, vetítő, színes dia, magnó, stb. ami szolgáltak és eredményes munkához vezettek, ezeket mind birtokoltam, mint számítógép teljesen ismeretlen fogalom volt, de az én lepergő homokórájához viszonyítva, már nincs is rá szükségem. De igen sajnálom, hogy erről sohasem értekeztél velem, hogyan is lehetne ezt a csoda-fene ördöngős masinát elbirtokolni, ami egészbe, vázolná, és tán még nagyobb ízletes falatokat is tudna majd az életben számodra biztosítani. Az tény, hogy a Főző Zsuzsi, aki a jelenben kiemelkedő állásban és főleg nagy fizetésben van része, annak a múltnak köszönheti, amikor végezte az egyetemet, kilépett az egyetemi kapun, tanult angolul levelezni, meg tanult tökéletesen birtokolni a számítástechnika minden csínját-bínját, így tud ma egy nagy irodának fejese lenni, vastag borítékot kap havonta…
Házat vettek és még hozzá építettek B.pesten, majd a jelenben pedig Kőszegen kreáltak egy gyönyörű nyaralót, végtelenül ügyes a férje is...
Ha lehet, ezt az utolsó futamot már bírd ki, kapj erőt egy-egy csokor hóvirágtól, főleg attól ki azt adja, egyesült erővel érjetek be a célba. Ha valamire szükséged volna, és mi tudnánk segíteni, bátran tárd fel és ha tudunk ott lesz a „Szeretet ” adománya.
Rólunk csak keveset, velem együtt igyekszik a napi feladatokat elvégezni.
A csuklója /a törött/ még mindig igen fáj neki... Édes szüleid kedvesek.

Hozzánk mindig valamivel kedveskednek a megőszült, megroggyant földi vándoroknak. Ez nekünk igen jóleső érzés, hogy nem vagyunk egyedül. Napjaim telnek, most akarom bekötés alá rendezni az utolsónak ígérkező irományaimat, ez lenne 14. kötet, de minek és kinek kellenek majd?...
Ismételten próbáld erődet a célirányosban is megtartani, sikerrel győzd le a nehézségeket, és majd lesz rá időd, hogy kipihenjed a szürke állománynak fáradalmait.
Ákosnak üdv légy szíves tolmácsold neki is sikeres befutást a célba… pezsgőlocsolást a megszerzett diploma felett.
Sok-sok szeretettel ölelünk és csókolunk,
Nagyapa