„A bolond bölcsebb a maga házában, mint a bölcs a bolondéban”…

E kötetet 1981. dec. 19-én kezdem írni. Nagyon sok eredeti okmányaim vannak, amik 1961-től a munkámmal kapcsolatban, vagy esetleg más területről születtek. Ha nem is tudom pontosan sorba szedni őket, mégis igyekszem legalább nagyjából időrendben, sorrendbe sorakoztatni az eseményeket. Hiszen nekem ekkoriban több oldal ténykedéseim voltak, tehát maga az iskola, az úttörő csapat vezetése, a könyvtár, a kultúrotthoni igazgatói teendők, Hazafias Népfront Titkársági munkám, körzeti szakszervezeti titkár, Dolgozók esti iskolájának a vezetése... Kisz élet, Tsz-beni teendők, énekkar, zenekar vezetése, /képek is vannak róla/ mennyire szétágazó és mégis egy a törzs, a népért, a népnek minden ténykedésem, ami engem nagyon szórakoztatott, egyben nevelt- és kötelezett.
Most amikor igyekszem a csokrot tovább kötni, amibe már az 1961-től bekövetkezett munkálatoknak az eseményei tarkítják, színezik a munkámat, utólag is nagyon élvezem annak szövését, visszaemlékezését.