Dr. Gombás ügyvéd – Körmöci Mihály alkuszik…

Jöttek a böjti napok... A cella életének keserves napjai.
Ekkor már volt egy ügyvédünk... Dr. Gombás ügyvéd, aki Körmöci Miskának, volt szds-nak az apósa... Aki a Szily János utcában lakott, közvetlen a volt Szily János távbeszélő laktanyával szemben…
Na ezzel kapcsolatban kell megjegyeznem a következőket:
Amikor egy alkalommal Dr. Gombás ügyvédnél voltam, ekkor találkoztam Körmöci Miskával... Na mi újság?... Kérdezi tőlem... Mondom, hogy a zsidók zaklatnak…

Körmöci Miska, a maga megszokott vigyoriságával felém fordult és nagy bűbájjal mondja a következőket…: Nézd, amikor én megjöttem a fogságból… azonnal a feleségemmel mentünk a pártbizottsághoz és mindkettőnket felvetettük a pártba… semmi bajom, leigazoltak, meghagytak a tiszti állományban, szolgálok tovább… egyedül ez a kivezető út, nincsen más…
Elfacsarodtam egy kicsit… tudom… mondtam magamban… Te Miska mindig a napos oldalt kerested, a frontra is a tartalékosokat küldted ki… hiszen egy tényleges tiszt nem vérezhet el, sokba van az államnak egy tiszt kiállítása, a tartalékosok meg vannak dögivel…
Jobb volna, ha te is ezt csináltad volna… mondja Miska… majd elbúcsúztunk egymástól--- ilyen gerinctelen megalkuvó azért nem leszek…
Mit tesz Isten?… kit látok egy alkalommal?… egy kullót húz a Miska az utcán… kirúgták a katonaságtól, nem tudta megjátszani a szerepét, menesztették, minden ajtó bezárult előtte..- valamiből élni kell, trógerolt valahol…
Lám-lám a gerinctelenséggel se lehet sokra menni… majd később Süle Feri a volt VMK őrmester vette maga mellé, mint dekoráns… és kitanulta a szakmát…
Ma /1979/ könyves boltban látom, mint nyugdíjas bedolgozik…