A zsidóság bosszúja…

Amikor már pár hónapot eltöltöttem idehaza... munkálkodtam is, már magam is hallottam a szomorú híreket, hogy bizony nagyon sok magyar volt munkaszolgálatos és sok munkaszolgálatos magyart megkínoztak, bebörtönöztek, vagy leinternáltak, átképzésre kivonták a napi forgalomból...
Ekkor hallatszott, szörnyű mondás „keresztény koponyákkal fogjuk az Andrási utat kikövezni...” volt a szállómondás... ami csak azt erősíti meg, hogy nagy volt az indulat a visszavágásra. Örök igazság marad annak a vasvári öreg zsidóasszonynak, aki azt mondotta: ne álljatok bosszút, mert bosszút fogtok visszakapni érte...

Mindjobban értesülve voltam azoknak a sorsáról, akiket elkapott a jordáni hév, s ekkor találkoztam Dr. Stadler Lászlóval, szhelyi ügyvéd, ekkor a püspökség jogtanácsosa, éppen ruhát csináltatatott Bognár nevű szabóval, ahol mi is ezzel a szándékkal jelentünk meg.
Szerbusz, szerbusz Laci! Dr. Stadler Laci is nagy szeretettel viszonozta köszöntésemet, majd rátérek a hírekre... Te Laci engem állítólag a zsidók vádolnak valamivel, hát te ott voltál, neked tudni kell az ottani állapotokat, hogy mi is történt abban a két hétben amíg veletek voltam Kőszegen...
Laci is tudott a bekerítő mozdulatokról és hírekről... de megnyugtatott: ne félj, neked bántódásod nem lehet, hiszen igazán csak jót mondhatok el rólad, kettő hétig bujtattam a Dr. Dreiszker szanatóriumban.... ha valami érne, csak gyere hozzám, majd én melletted leszek...
Pillanatnyilag megnyugodtam a jó hírek hallatára, habár a Laci ezt mondja, de mit mondhat a többi, akik vádolnak valamivel... de azt nem tudom, hogy mivel vádolhatnak… Hogy katonás és fegyelmezett katona voltam ezt soha sem tagadtam... de ahogyan engem vádolni akarnak, akkor kit nem lehetne vádolni...
Persze nyugalmam nem volt, habár nem tudtam magam elé képzelni az elkövetett ténykedéseimet, mert semmi sem történt másképpen, mint egy nem zsidó századnál is történhet és történik napjainkban...Persze vádat lehet koholni, lehet akasztani, csak tanú kell hozzá....
Az első híreket Dr. Gábriel Lajos tálalta anyunak, már akkor amikor még idehaza sem voltam... így jutott teljesen anyu birtokába az én körözésem... Gábriel benne volt az akkori vérkeringésbe, mint ügyvéd... így mindenről tudott és hallott. Szóval riadót ő fújta meg legelőször, csak oltani nem tudta az elszabadult indulatok vad indulatát...
A történelemből tudjuk, hogy ez a nép sokat szenvedett, tűrt a föld különböző tekéjén, már Mózes az örök bölcs próféta igyekezett őket megmenteni a fáraó pusztításától... sokat éhezett e nép a pusztákban, amikor Mózes mannáért könyörgött Istenhez. Meg is kapta... majd vizet fakasztott a sok szomjas vándornak... az igaz, hogy alig hagyta magukra ezt a népet, már elfelejtették jótevőjüket, Mózes távollétében aranyborjút öntötte a zsidók és azt táncolgatták körül és imádták Isten helyett, ezért Mózes nagyon megharagudott és pozdorjává törette az aranyborjút...
A háládatlanság keveredetett ebben a népben, valamiképpen nem találta a helyét a nagyvilágban... ezért kellett Mózesnek, korának legnagyobb tudósának törvényekkel fékezni a vad népet, meghozta a tízparancsolatot, amely ma is teljességével örök igazság.
Nagyon vegyes indulatokkal ötvöződött ez a nép, amely a történelemben ismeretes, már tudott kéjelegni a szenvedésben, a vérben, amikor Jézust kínozták... kellett a népnek a felfeszítésnek izgalmas drámai jelenete, a felfeszítésnek kínzó látomása, őrjöngött a nép, kiabálta: Feszítsd meg Őt!!!!!

A kínzások látása adta a népnek a legnagyobb élvezetet, hiszen ismeretes, vannak olyan egyedek, akik könyörögve kérik a másikat üss, ahogyan csak tudsz és a nagy fájdalmak alatt egyben élvez is, valóságos sex élvezetre tesz szert... Elveti az igazságot, a becsületest, kinek adjuk meg a szabadságot? Barabásnak a bűnözőnek? Vagy a názáretinek? Kérdi Pilátus a néptől, akik alig várják a percet, a pillanatot, amikor a nagy szegeket beverhetik már a kínzó emberi testbe... élvez az őrjöngő nép... nem tétovázik, nem keresi az igazságtalanságot, neki vér kell, jaj----tengerében akar megfürdeni.... de mégis jött egy pillanat, amikor Jézus halálának pillanatában óriási mennydörgés, vihar keletkezett, földrengett meg, ekkor mégis nagyon sokan magukba szállva mondogatták: ez valóban Isten fia volt... és bánták vétkeiket miért nem vették le vállairól a keresztet, mint Simeon akarta a vállára venni Jézus keresztjét...
Most aztán nagyon messzire elkalandoztam, de ha van örökléstan, mert van, ma már tudjuk a genetika törvényességét, legalább is csak némileg tudunk fajnak, jellegnek, örökletességét, na nem azt akarom mondani minden betörőnek betörő lesz a leszármazottja, vagy ellenkezőleg minden Mozartnak, Mendelsonnak a leszármazottja pedig követik atyjuknak a zsenialitását, de hajlamot szerezhetnek és élhetnek is vele.
Egy csepp tengernyi vízben, benne van a nagy tengereknek összes jellegzetes kémiai törvényszerűsége: H2 és 0 plusz só... így az egyénben is az utódokban is megmarad az elődöknek a faji jellegzetessége, hajlama, annál is inkább, mert ez a faj, nem keveredett össze más fajokkal, nem házasodott más népek családjába, zsidó csak zsidóval házasodott össze, habár zsidó fiuk szerették sex-re a kereszténylányokat is... hiszen azok szolgáltak náluk sokáig...
Ez az ősi köröm nem vásott el évezred után sem, és ha egyszer valakit oda befoghattak, Isten legyen neki irgalmas...
Így táplált ellenem is úgy vélem egy ilyen jordáni körülmetélt, aki várta és szomjúhozta az én könnyeimet és kínjaimat, de ezzel a családot is pusztította...