Elvi harcok Kóbor és köztem…

Hogy egy ilyen áldatlan állapot létrejöhessen, kell egy magamfajta sürgető, fejlődő, a haladó eszméken vibráló akaratnak, aki minden nap többet és jobbat akar mint tegnap tett, állandóan a pedagógiai távlatában mozgatja agytekervényeit, és kell most ehhez egy konzervatív pap, aki fékként akar már mindent csirájában elfojtani, féltve saját hatalmi tekintélyét, de egyben félti a klerikalizmusnak, állam az államban való szerepének a betöltését. Nem enged meg semmi kezdeményezést, csak azért mert nem ő találta ki, vagy pedig nem látja annak szükségességét.
Ezért volt ez a sok vita köztünk, ezért volt a sok levélváltás, én nem mentem el hozzá terveimet kiteregetve megtárgyalni, nem beszélgetni akartam, amíg beszélgetek róla addig meg is valósítom elképzelésemet, és érdekes a falu mindig megérezte a magam igazát és így kellett sokszor könnyes szemmel távozni a papnak Szelestéről, mert nem kapta meg a hivők támogatását maradi elvének a megvalósítására.