Mi lett volna, ha??

Most utólag már több minden világosabban áll előttünk, mint a vérzivataros órákban... de mindesetre a propagandának borzalmas ereje, romboló, vagy úgy is mondhatnám építő ereje is van... mert bizony jöttek a hírek a magyarok kitelepítése csak vagonkérdés... ha az orosz győz, akkor Szibériában kötünk ki, ha a németek győznek egy kulturáltabb nemzet pedig gyarmatosítani fog stb.... Ha ezt vagy amazt nem tettük volna, vagy így vagy úgy helyezkedtünk volna a történelem szekerén...
Már ismeretes a megtörténtek eseményei után járó történeti következmények, eredmények. Múltunkat egyszerűen tudomásul kell venni, csak elfelejteni nem szabad, egy a fontos, sokoldalúan kell azt tanulmányozni, okulni belőle…
Ma jóltáplált, bőségben válogató kacagó gyermekhadat látni mindenütt, tán egy kicsit el is eresztettük a gyeplőt, visszafogni már nem tudjuk az elszabadult poklok világát, de jaj volna, ha ez a nemzedék ismét szembe találná magát az ágyúcsővel, a poklok kínjával, a szép és fejlődő életkort felváltaná a hadiállapot, ahol csak a nyomor és a végzet tudna aratni az élet felett.
Jó volna, ha mégis csak úgy kellene ma a történelmet tanítani, hogy abból a mai nemzedék ne örvendezne a más nemzetek kínjain, pusztulásán, nem jó, ha legyőzötteket mindig kigúnyolják a győzők, nem jó megalázás, jó volna, ha szembe néznénk a jelennel.
Ideje lenne, ha az ember reálisan, átfogóan tanulna a múltból, hiszen a mai nemzedék valamiképpen szintén nem lát teljesen tisztán, állandóan aggodalmas képeket vág, ha egy filmet végig néz, jó volna nem leértékelni az oroszlán erejét, s az egér képességét, pedig mikroszkóp alá téve nagyítanánk fel.
Ez az új nemzedék éljen továbbra is a békés napok, napsugaras perceiben sohase ismerje meg a háborúnak kínos harcterét, amikor az ember embernek lesz a vadásza, de ehhez igaz, őszinte történelmet kell tanítani, nem brosúrákat bevágni, idézetekkel élni, amik felett már rég elment az idő szele. Ne fogadjuk el az egyoldalú történelmi hiányos képeket, merjünk kérdezni, merjük megmondani kételyeinket, ne egyoldalúan nézzük ismét a jövőnket.
Nem akarok ebbe belebonyolódni, hiszen nem is volt szándékom, na meg nem is érzek rá hivatottságot, hogy ítéljek, vagy bíró legyek a vádlottak előtt... de azért akik végigszenvedték e kornak embertelenségét, legyen bátorságunk az igazság álláspontján állni, és ne mondjuk ki egyoldalúan ők voltak csak a bűnösök.

Sohasem volt jó az a módszer, amikor az emberek megtanultak egy elébük tett történelmet és azt jól, rosszul lefelelték, szóval felmondták a leckét, vigyázva, hogy annak minden szavát jól ejtsék ki, s azon sohasem gondolkoztak, hogy az elmondott történelmi /brosúrán/ leckefelmondásnál lehetséges-e valami más megoldás is, vagy volt e annak valami bonyolultsága, mert ha nem így végződik... akkor mi lett volna... hogyan alakult volna további politikai színjátszás és annak színpadán kik lettek volna a főszereplők? Milyen beosztásban...